2018-02-20 11:00:00

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach


Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.02.2018 r. pod numerem 520416-N-2018.

Informacje o artykule

Autor: Monika Fabisiak
Zredagował(a): Monika Fabisiak
Data powstania: 20.02.2018 10:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 623

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-20 11:00:48 Fabisiak Monika
załącznik siwz.pdf siwz 2018-02-20 11:24:24 Fabisiak Monika
załącznik zal 1 drukOferty.doc druk oferty 2018-02-20 11:25:10 Fabisiak Monika
załącznik zal 2 oswiadczenie.doc oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia i spełniania warunków 2018-02-20 11:25:28 Fabisiak Monika
załącznik zal 3 zobowiazanie.doc zobowiązanie 2018-02-20 11:25:46 Fabisiak Monika
załącznik zal 4 umowa.doc projekt umowy 2018-02-20 11:25:59 Fabisiak Monika
załącznik zal 5 wykaz robót.doc wykaz robót 2018-02-20 11:26:15 Fabisiak Monika
załącznik zal 6 wykaz osób.doc wykaz osób 2018-02-20 11:26:39 Fabisiak Monika
załącznik zal 7 grupa kapitalowa.doc oświadczenie-grupa kapitałowa 2018-02-20 11:27:01 Fabisiak Monika
załącznik budowa skateparku-001.pdf dokumentacja techniczna 1-opis 2018-02-20 11:30:30 Fabisiak Monika
załącznik 2. Cześć rysunkowa.rar dokumentacja techniczna 2 2018-02-20 11:31:15 Fabisiak Monika
załącznik Przedmiar.pdf Przedmiar 2018-02-20 11:31:55 Fabisiak Monika
załącznik 3. SST OSIECINY SKATEPARK.pdf specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2018-02-20 11:33:12 Fabisiak Monika
załącznik zmiana siwz.pdf zmiana siwz 2018-03-02 11:54:05 Fabisiak Monika
załącznik wyjas1.pdf wyjaśnienia do siwz 1 2018-03-02 11:55:02 Fabisiak Monika
załącznik zmianaOgl.pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-03-02 11:55:36 Fabisiak Monika
załącznik wyj2.pdf wyjaśnienia do siwz 2 2018-03-02 11:56:07 Fabisiak Monika
załącznik Informacja.pdf Informacja z otwarcia ofert 2018-03-08 14:16:19 Fabisiak Monika
załącznik Wybor oferty.pdf Wybór oferty 2018-03-28 08:41:47 Fabisiak Monika
załącznik Ogl.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018-04-12 13:39:18 Fabisiak Monika

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI