2004-06-18 07:55:11

Uchwała Nr XII/91/2000


z dnia 20 czerwca 2000 roku
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uchwała Nr XII/91/2000
z dnia 20 czerwca 2000 roku
Rady Gminy Osięciny

w sprawie: użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej Powałkowicach, stanowiącej mienie komunalne gminy.
Na podst. art.18 ust.2 pkt 9 ppkt "a" Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity z 1996 r. - Dz.U.Nr 13 poz.74 z p.zm./
uchwala się co następuje:
§ l
Wyrazić zgodę na przekazanie w bezpłatne używanie na cele charytatywne przez CARITAS Diecezji Włocławskiej budynku byłej szkoły w Powałkowicach.

§ 2
Ustalić czas użyczenia na okres 3 lat.
§ 3
Uchwała podlega wykonaniu przez Zarząd Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz Zaremba

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 18.06.2004 06:55
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2004 14:08
Liczba wyświetleń: 368

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI