2004-06-21 07:38:42

UCHWAŁA Nr XV/98/00


z dnia 6.10.2000 r
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega omszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UCHWAŁA Nr XV/98/00
z dnia 6.10.2000 r
Rady Gminy Osięciny

w sprawie : wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Osięciny.
Na podstawie art. 25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym - tj. Dz.U.z 1996 r Nr 13 poz.74 z późn. zm. I § 3 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
26 lipca 2000 r w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U.Nr 61 poz 710) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2000 r ( Dz.U.Nr 66 poz 800 )
Rada Gminy uchwala,
co następuje
§ 1
Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje dieta miesięczna w wysokości 50 % półtora krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
§ 2
l .Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje zwrot kosztów służbowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2.Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określi Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy Błaszczyk
w poleceniu wyjazdu służbowego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega omszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz Zaremba

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 21.06.2004 06:38
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2004 14:04
Liczba wyświetleń: 376

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI