2004-06-21 07:51:55

UCHWAŁA Nr XX/ 129/2001


z dnia 27 czerwca 2001 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr XX/ 129/2001
z dnia 27 czerwca 2001 r.
Rady Gminy Osięcinyw sprawie : „Deklaracji podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy okręgiem miasta Couhe Republika Francuzka i gminą Osięciny Rzeczpospolita Polska „
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 13 póz.74 z 1996 r ze zm )
Rada Gminy uchwala,
co następuje :
§1
W związku z wieloletnią przyjaźnią gminy Chaunay i gminy Osięciny Rada Gminy
w Osięcinach wnosi o utworzenie bliźniactwa między okręgiem miasta Couhe i gminy Osięciny.
§2
Przyjmuje się „Deklarację podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy okręgiem miasta Couhe, Republika Francuzka i gminą Osięciny Rzeczpospolita Polska" stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz Zaremba

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 21.06.2004 06:51
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2004 09:05
Liczba wyświetleń: 376

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI