2004-06-29 10:54:20

Uchwała Nr XXV/173/2002


z dnia 3 kwietnia 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uchwała Nr XXV/173/2002
z dnia 3 kwietnia 2002 r.
Rady Gminy Osięciny

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9, ppkt „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 15917 oraz art. 37, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami/
Rada Gminy Osięciny uchwala, co następuje :
§1
Wyrazić zgodę na podział i zbycie działek nie stanowiących odrębnych działek budowlanych, oznaczonych geodezyjnie nr 585/129, 585/103 i 585/128
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Osięciny.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz ZarembaInformacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 29.06.2004 09:54
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2004 12:13
Liczba wyświetleń: 344

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI