2004-06-29 10:56:53

Uchwała Nr XXVI/181 / 2002


z dnia 6 czerwca 2002 r.
Radę Gminy Osięciny
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób


Uchwała Nr XXVI/181 / 2002
z dnia 6 czerwca 2002 r.
Rady Gminy Osięciny

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. l, ppkt. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 15917
Rada Gminy Osięciny uchwala, co następuje :
§1
Wyrazić zgodę na zbycie dwóch lokali mieszkalnych wraz z przynależnym gruntem zlokalizowanych na działce nr 1197 l w Pocierzynie.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz ZarembaInformacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 29.06.2004 09:56
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2004 09:04
Liczba wyświetleń: 409

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI