2003-04-15 16:59:42

Położenie


POŁOŻENIE Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego.

W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego. Strukturę administracyjną powiatu radziejowskiego tworzy:

 5 jednostek samorządu o statusie wiejskim (Dobre, Osięciny, Radziejów, Bytoń, Topólka),
 1 jednostka samorządowa o statusie miejskim (Radziejów),
 1 jednostka samorządowa o statusie miejsko-wiejskim (Piotrków Kujawski).

Pośród 5 gmin wiejskich powiatu radziejowskiego gmina Osięciny zajmuje pod względem:

 powierzchni ogółem - 1 miejsce,
 ludności - 1 miejsce,
 gęstości zaludnienia na 1 km2 - 2 miejsce,
 dochodów budżetowych na 1 mieszkańca - 5 miejsce,
 wydatków budżetowych na 1 mieszkańca - 5 miejsce,
 wydatków majątkowych na 1 mieszkańca - 5 miejsce,

Pod względem geograficzno-fizycznym gmina położona jest w obszarze Pojezierza Wielkopolskiego, zaś geomorfologicznie należy do Wysoczyzny Kujawskiej, a ściślej do podjednostki określanej mianem Równiny Kujawskiej. W krajobrazie Równiny dominuje morena denna płaska urozmaicona drobnymi zagłębieniami wytopiskowymi typu oczka lub podmokłymi zaklęsłościami.

Płaski charakter krajobrazu urozmaicają niewielkie pagórki morenowe w rejonie wsi Borucin w południowej części gminy oraz dolina Kanału Bachorze, gdzie kanał stanowi naturalną i administracyjna północną granicę gminy.

Terytorium gminy Osięcin leży w obszarze zlewni dwóch rzek: Odry i Wisły, a także w obszarze zlewni chronionej rzeki Górnej Noteci.

Większe kompleksy leśne znajdują się w rejonie miejscowości: Osięciny i Samszyce.
Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 15.04.2003 15:59
Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2004 10:32
Liczba wyświetleń: 580

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI