2018-01-11 10:02:58

Uchwała Nr XXIV/226/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych więcej...

2018-01-11 09:47:34

Uchwała Nr XXIV/225/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku


w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny więcej...

2016-04-22 08:41:58

Uchwała Nr X/85/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych więcej...

2016-04-06 14:51:06

Uchwała Nr X/84/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku


w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny więcej...

2016-04-06 14:50:04

Uchwała Nr XXV/198/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osięciny więcej...

2016-04-06 14:48:40

Uchwała Nr XXV/197/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku


w sprawie zmiany terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2016-04-06 14:46:55

Uchwała Nr XII/181/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osięciny więcej...

2016-04-06 14:43:24

Uchwała Nr XII/180/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2016-04-06 14:40:16

Uchwała Nr XII/179/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2016-04-06 14:34:25

Uchwała Nr XII/178/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osięciny więcej...

2016-04-06 14:32:32

Uchwała Nr XXII/177/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty więcej...

2016-04-06 14:31:17

Uchwała Nr XXII/176/2013 z dnia 18 marca 2013 roku


w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI