2017-12-19 12:42:26

Informacja- korekta


więcej...

2017-10-27 11:21:26

Informacja


więcej...

2017-03-15 10:31:55

Informacja


Na podstawie art. 89 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn.zm.)Gmina Osięciny przedstawia informacje dotyczące: 1. podstawowej dotacji, o której mowa w art. 78b ustawy (zał. 1), 2. statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o której mowa w art. 78c ustawy (zał. nr 2) więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI