2018-10-01 14:53:08

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach z dnia 1 października 2018 roku


o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Osięciny zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku więcej...

2018-10-01 09:45:54

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach z dnia 1 października 2018 roku


o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku więcej...

2018-10-01 09:43:51

OBWIESZCZENIE z dnia 28 września 2018 roku


o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Radziejowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku więcej...

2018-09-11 11:49:56

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 września 2018 roku


w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku więcej...

2018-09-11 11:46:36

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 września 2018 roku


w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku więcej...

2018-08-17 13:32:07

WZÓR DRUKU DO POBRANIA


Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku więcej...

2018-08-17 13:30:15

WZÓR DRUKU DO POBRANIA


Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20.000 mieszkańców więcej...

2018-08-17 13:28:42

WZÓR DRUKU DO POBRANIA


Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20.000 mieszkańców więcej...

2018-08-17 13:23:15

WZÓR DRUKU DO POBRANIA


Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Wyborczego będącego jednocześnie Pełnomocnikiem Finansowym więcej...

2018-08-16 11:04:26

Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 roku


w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku więcej...

2018-03-15 08:41:32

Zaktualizowana informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 13 marca 2018 roku w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 roku


zmieniająca uchwałę PKW z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych więcej...

2018-03-15 08:36:28

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 roku


w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego więcej...

2018-03-15 08:33:36

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI