2004-08-02 09:41:09

Statut Gminy Osięciny


16 kwietnia 2003 r.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI