2003-04-15 16:59:49

Walory środowiskowe


WALORY ŚRODOWISKA Gmina Osięciny położona jest na obszarze historycznej Ziemi Kujawskiej, stanowiącej kolebkę polskiej państwowości. Jest to rejon, gdzie osadnictwo datuje się od wielu stuleci, a jego najstarsze ślady sięgają okresu sprzed 5000-7000 lat.
więcej...

2003-04-15 16:59:48

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA


Prawidłowa realizacja polityki ekorozwoju wiąże się z pełnym respektowaniem zasad ochrony środowiska oraz optymalnym wykorzystaniem jego zasobów. W świetle tego środowisko przyrodnicze jest podstawową determinantą gospodarczej działalności człowieka oraz staje się głównym wyznacznikiem kierunków rozwoju ekonomicznego i społecznego.
więcej...

2003-04-15 16:59:46

STAN INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ


Infrastruktura społeczna w gminie Osięciny reprezentowana jest przez kilka dziedzin branżowych, dotyczących działalności publicznej na rzecz mieszkańców gminy.
więcej...

2003-04-15 16:59:45

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA


Gospodarka ściekowa Mieszkańcy gminy wytwarzają rocznie ca 140 tys. m3 ścieków, z czego ca 55 tys. oczyszczanych jest w mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków.
więcej...

2003-04-15 16:59:44

OBSZAR I LUDNOŚĆ


W grupie gmin wiejskich Osięciny zajmują powierzchnię 12.299 ha (123 km2). Ogółem gminę zamieszkuje 8507 osób. Jej siedzibą jest wieś Osięciny. Wiodącą funkcją gminy wiejskiej Osięciny jest rolnictwo.
więcej...

2003-04-15 16:59:42

Położenie


POŁOŻENIE Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego.
więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI