2019-09-25 12:31:12

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350C ul. Sportowej w Osięcinach


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 601848-N-2019 w dniu 25.09.2019 r. więcej...

2019-09-05 10:54:42

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkalych na terenie Gminy Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 593521-N-2019 w dniu 05.09.2019 r. więcej...

2019-07-24 08:21:56

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Osięciny


Działka ozn. numerem 497/41-przetarg nieograniczony Działka ozn. numerem 585/134 - przetarg ograniczony więcej...

2019-07-16 14:45:11

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2019/2020


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerem 574486-N-2019 w dniu 16.07.2019 r. więcej...

2019-07-16 14:28:09

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 3000 ton.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 574401-N-2019 w dniu 16.07.2019 r. więcej...

2019-03-22 10:00:53

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 22.03.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 528565-N-2019 więcej...

2019-02-28 12:00:46

Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach: Osięciny, Kościelna Wieś, Pocierzyn z podziałem na trzy części


CZĘŚĆ 1: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Osięciny CZĘŚĆ 2: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Kościelna Wieś CZĘŚĆ 3: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Pocierzyn więcej...

2019-01-18 09:08:46

Plan zamówień 2019


więcej...

2018-11-08 11:57:10

Przetarg nieograniczy na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 645716-N-2018 więcej...

2018-08-29 10:10:39

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.


Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.08.2018 r. Numer ogłoszenia w Dz.U2018/S 165-376552 więcej...

2018-07-26 10:47:50

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Oiseciny w roku szkolnym 2018/2019


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 594905-N-2018 w dniu 26.07.2018 r. więcej...

2018-07-06 11:47:59

Przetarg nieograniczony: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci Zamawiającego


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.07.2018 r pod numerem 584905-N-2018 więcej...

2018-05-11 12:06:06

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.05.2018 pod numerem 556804-N-2018 więcej...

2018-04-16 14:38:55

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 545607-N-2018 w dniu 16.04.2018 r. więcej...

2018-04-04 09:43:10

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.04.2018 r. pod numerem 539662-N-2018 więcej...

2018-03-27 12:51:11

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 5366869-N-2018 więcej...

2018-03-08 12:53:25

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.03.2018 r. pod numerem 528596-N-2018 więcej...

2018-02-20 11:00:00

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach


Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.02.2018 r. pod numerem 520416-N-2018. więcej...

2018-02-07 14:22:58

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C, BILNO - POCIERZYN, na odcinku o długości 1,000 km


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych w dniu 07.02.1018 r. pod numerem 515389-N-2018 więcej...

2018-02-07 12:10:45

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07-02-2018 r. pod numerem 515185-N-2018 więcej...

2018-01-31 10:31:34

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 512052-N-2018 z dnia 31.01.2018 r. -UNIEWAŻNIONO więcej...

2018-01-25 09:09:32

Plan zamówień 2018


więcej...

2017-11-29 13:23:10

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 624078-N-2017 z dnia 29.11.2017 r. więcej...

2017-10-23 11:18:28

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.10.2017 r. pod numerem 605418-N-2017 więcej...

2017-07-26 10:32:46

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2017/2018


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 557985-N-2017 w dniu 26.07.2017 r. więcej...

2017-06-13 10:36:26

Przetarg nieograniczony na Dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osieciny w ilości 4.000 ton.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 531425-N-2017 z dnia 13.06.2017. więcej...

2017-05-08 12:03:17

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.


Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 502749-N-2017 z dnia 05.08.2017 r. więcej...

2017-03-14 10:49:00

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Orzeszkowej, ul. Kasprowicza, ul. Płowieckiej, ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.03.2017 r. pod numerem 42663-2017. więcej...

2017-02-23 11:51:47

Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2017 r. pod numerem 30711-2017. więcej...

2017-01-26 12:16:20

Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 26.01.2017 r pod numerem 14633-2017 więcej...

2016-11-18 12:59:45

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 18.11.2016 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 346282-2016 więcej...

2016-06-20 13:17:02

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2016/2017


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.06.2016 r. pod numerem 93925-2016. więcej...

2016-05-06 12:48:16

Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 06.05.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 113164-2016 więcej...

2016-05-06 11:53:18

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 06.05.2016 r. w Biuletynie Zamówień pod numerem 113024-2016 więcej...

2016-04-11 11:04:38

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180205 Nagórki-Krotoszyn


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 11.04.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 83386-2016 więcej...

2016-03-29 11:34:18

Zapytanie ofertowe -zamówienie poniżej 30 000 euro


Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny więcej...

2016-03-24 10:07:26

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2016 r. pod numerem 67058-2016 więcej...

2015-10-22 10:29:34

Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 281444-2015 więcej...

2015-07-22 09:18:25

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2015/2016


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.07.2015 r pod numerem 185086-2015 więcej...

2015-07-21 11:10:18

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 21.07.2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 183844-2015. więcej...

2015-05-12 11:47:24

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 110068-2015 w dniu 12.05.2015 r. więcej...

2015-04-07 12:32:32

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C ul. Skarbka, hm 0+03,00-6+23,00 nr 180344C, ul. Konopnickiej, hm 3+52,00-5+11,00 w Osięcinach.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 07.04.2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 76994-2015 więcej...

2015-03-13 09:01:15

Informacja o wyniku przetargu


Sprzedaż w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, poł. w miejscowości Wola Skarbkowa więcej...

2014-12-11 12:34:02

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 11.12.2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 406400-2014. więcej...

2014-12-04 09:30:38

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa gminnego centrum rekreacji publicznej


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 4.12.2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 397764-2014 więcej...

2014-10-17 09:23:45

Przetarg nieograniczny na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 345622-2014 w dniu 17.10.2014 r. więcej...

2014-10-03 12:03:17

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Część gruntu poł. w miejscowości Osięciny więcej...

2014-10-03 12:00:51

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu


Lokal użytkowy położony w miejscowości Osięciny przy Pl. Boh. Powstania W-wy więcej...

2014-10-03 11:47:57

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym nr 6/2 poł. w miejscowości Osięciny więcej...

2014-07-04 13:41:18

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2014/2015


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.07.2014 r. pod numerem 225116 więcej...

2014-06-10 12:48:11

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk-Zielińsk km 0+000-1+300


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówien Publicznych w dniu 10.06.2014 r. pod numerem 195836-2014 więcej...

2014-06-03 13:22:19

Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 187152-2014 w dniu 03.06.2014 r. więcej...

2014-05-19 09:31:08

Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2014 r. pod numerem 167014-2014 więcej...

2013-11-28 13:36:59

wykaz


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2013-09-20 12:32:40

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Budynek byłej szkoły podstawowej położonej w miejscowości Wola Skarbkowa więcej...

2013-07-19 13:15:21

Przetarg nieograniczony na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2013/2014


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 284338 -2013 w dniu 19.07.2013 więcej...

2013-07-10 10:38:34

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 6.000 ton na remont dróg gminnych


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamowień Publicznych w dniu 10.07.2013 r. pod numerem 268464-2013 więcej...

2013-07-02 12:32:56

Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 255214-2013 w dniu 02.07.2013 r. więcej...

2013-06-21 12:39:59

Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 239420-2013 w dniu 21.06.2013 r. więcej...

2013-06-05 14:05:47

Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 216358-2013 w dniu 05.06.2013 roku. więcej...

2013-05-29 09:13:43

Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2013 roku pod numerem 207718-2013. więcej...

2013-05-15 10:23:29

Przetarg nieograniczony na Dostawę ciągnika rolniczego z osprzętem dodatkowym


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 189366-2013 w dniu 15.05.2013 r. więcej...

2013-05-15 08:19:58

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę


Dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem dodatkowym więcej...

2013-04-29 15:12:41

Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.04.2013 r. pod numerem 171580-2013 więcej...

2013-04-29 13:50:09

Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 5.500 ton na remont dróg gminnych


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.04.2013 r. pod numerem 170954 -2013 więcej...

2012-12-19 09:16:00

Przetarg nieograniczony- wyposażenie świetlic


Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Kościelna Wieś, Bełszewo, Borucin, Konary, Borucinek, Krotoszyn, Powałkowice i Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach więcej...

2012-12-18 12:43:52

Przetarg nieograniczony


Na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa fontanny parkowej w miejscowości Osięciny, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Powałkowice oraz budowa placów zabaw w miejscowości Borucin, Bełszewo i Zielińsk wraz z budową ogrodzenia w miejscowości Zielińsk więcej...

2012-08-10 14:03:15

Przetarg nieograniczony (licytacja) ustny na sprzedaż autobusu


Wójt Gminy Osięciny ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu marki DAF ORION model SB-300 więcej...

2012-07-31 13:05:16

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.07.2012 roku pod numerem 278492 więcej...

2012-07-24 12:30:43

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2012/2013


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 267292 -2012 w dniu 24.07.2012 roku więcej...

2012-06-21 14:35:48

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2012 r. pod numerem 214564-2012 więcej...

2012-06-05 12:40:30

Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 05.06.2012 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 188554-2012. więcej...

2012-05-04 11:26:33

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary na odcinku o długości 0,619 km


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 04.05.2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych. więcej...

2012-04-18 09:32:07

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników ) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 18.04.2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 122168-2012 więcej...

2012-04-17 12:10:51

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 17.04.2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 120828-2012 więcej...

2012-03-07 12:28:17

Ogłoszenie o II przetargu ustnym


Wójt Gminy Osięciny ogłasza II publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego połozonego w miejscowości Osięciny. więcej...

2012-01-09 13:10:48

Przetarg nieograniczony


Przebudowa siedmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,115 km. więcej...

2012-01-09 12:16:18

Przetarg nieograniczony


Przebudowa drogi gminnej nr 180271 C Krotoszyn- Witoldowo na odcinku o długości 1,000 km więcej...

2011-12-16 11:26:35

Ogłoszenie o przetargu


Wójt Gminy O s i ę c i n y ogłasza I publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Osięciny przy Placu Boh. Powst. Warszawy o pow. 7,87 m2 na działce o nr 164/1. więcej...

2011-10-25 12:50:57

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego


Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowym (szwalnia, poprzednio sklep spożywczy) położona w Osięcinach przy ul. Konopnickiej więcej...

2011-10-25 12:31:32

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 4 lat


Lokal użytkowy położony w miejscowości Osięciny przy Placu Boh.Powst.Warszawy (Przystanek PKS) więcej...

2011-08-03 10:45:19

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2011/2012


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 03.08.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 228204-2011 więcej...

2011-07-20 10:15:47

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3.000 ton na remont dróg gminnych


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 20.07.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 207664 więcej...

2011-07-06 13:06:38

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3.500 ton na remont dróg gminnych


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 06.07.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 187030-2011. więcej...

2011-06-20 13:24:33

Przetarg nieograniczony: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 20.06.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 165356. więcej...

2011-05-24 11:21:14

Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 24.05.2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 126314-2011. więcej...

2011-02-01 13:46:09

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


Dzierżawa urządzeń i obiektów wodociagowo-kanalizacyjnych więcej...

2010-10-19 11:57:26

Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny


Ogloszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dniu 19.10.2010 r. pod numerem 336400-2010 więcej...

2010-09-13 13:08:55

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu


Lokal użytkowy położony przy Placu Boh. Powstania Warszawy więcej...

2010-06-18 13:16:50

Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2010 r. pod numerem 174132-2010. więcej...

2010-06-07 11:09:35

Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“


Zamówienie poniżej 193.000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 156958-2010 w dniu 07.06.2010 roku więcej...

2010-05-27 10:00:10

Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.00 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.05.2010 r.pod numerem 146150-2010 więcej...

2010-05-26 14:05:23

Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucin, gm. Osięciny


Ogłoszenie o zamówienniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2010 r. pod numerem 145392-2010 więcej...

2010-05-25 14:11:59

Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.00 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Konary, gm. Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.05.2010 r pod numerem 143578-2010 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2010 roku pod numerem 144846-2010 więcej...

2010-05-25 12:31:42

Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bełszewo, gm. Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 25.05.2010 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 143126-2010. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w dniu 26.05.2010 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 144650-2010 więcej...

2010-05-24 11:51:24

Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 24.05.2010 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 141078-2010 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w dniu 26.05.2010 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 144346-2010 więcej...

2010-04-26 14:44:43

Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności 3,0 m3 /dobę na terenie Gminy Osięciny.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.04. 2010 r. nr ogłoszenia 116478-2010. więcej...

2010-03-26 14:24:57

Przetarg nieograniczony na dostawy poniżej 193.000 euro na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 4.750 ton na podbudowę dróg gminnych.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 26.03.2010 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 87502-2010. więcej...

2010-03-24 13:05:15

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.


Na przedmiot zamówienia składa się: - przebudowa drogi gminnej nr 180282 C Wola Skarbkowa-Lekarzewice na odcinku o dł. 0,500 km, od km 0+000 do km 0+ 500 - przebudowa drogi gminnej nr 180210 C Zagajewice-Lekarzewice na odcinku o dł. 0,600 km, od km 0+760 do km 1+ 360 - przebudowa drogi gminnej nr 180229 C Żakowice-Borucinek na odcinku o dł. 0,800 km, od km 0+890 do km 1+ 690 - przebudowa drogi gminnej nr 180226 Bełszewo-Jarantowice na odcinku o dł. 0,300 km, od km 0+000 do km 0+ 300 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2010 roku pod numerem 83708-2010. więcej...

2010-03-18 12:10:10

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice na odcinku o dł. 1,100 km


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.03.2010 roku pod numerem 76628-2010. więcej...

2010-03-16 13:03:23

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,890 km.


Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,890 km. Na przedmiot zamówienia składa się: - przebudowa drogi gminnej nr 180248 C Ruszki-Ruszki na odcinku o dł. 0,890 km - przebudowa drogi gminnej nr 180206 C Kościelna Wieś – Krotoszyn w m. Kościelna Wieś na odcinku o dł. 0,500 km - przebudowa drogi gminnej nr 180206 C Kościelna Wieś-Krotoszyn w m. Krotoszyn na odcinku o dł. 0,500 km więcej...

2010-03-12 12:30:12

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro


„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej w miejscowości Osięciny - gmina Osięciny. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej w miejscowości Osięciny – gmina Osięciny”. Projekt współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.03.2010 r.pod numerem: 69668-2010. więcej...

2010-02-24 10:56:46

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat.


Lokal użytkowy o pow. 195 m2 położony w miejscowości Osięciny przy Placu Bohaterów Powstania W-wy. więcej...

2010-02-17 10:47:29

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym


Sprzedaż budynku użytkowego, położonego przy Placu Bohaterów Powstania Warszawy 6/3 wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku. więcej...

2010-01-27 12:30:12

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2010 r. pod numerem 24012-2010. więcej...

2010-01-15 13:18:59

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta miejscowości Osięciny, gm. Osięciny.


Ogłoszenie o zamówieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2010 roku pod numerem 12906-2010. więcej...

2009-07-09 12:34:14

Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C - Plac Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach"


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 09.07.2009 r. Nr ogloszenia 230686 więcej...

2009-07-08 13:31:57

Przetarg nieograniczony na "Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach"


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.07.2009 r. Nr 228816-2009. więcej...

2009-05-28 09:12:41

Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej i obrzezy dla potrzeb Gminy Osięciny


Przedmiotem zamówienia jest: dostawa kostki brukowej i obrzeży w następującym asortymencie: 1.Kostka brukowa szara o grubości 6 cm -1550 m2 2.Kostka brukowa szara o grubości 8 cm – 425 m2 3.Obrzeża jednostronnie frazowane o wym. 100 x 20 x 6 – 680 mb Kod CPV 44.11.31.00-6 – materiały chodnikowe więcej...

2009-05-07 12:27:22

Przetarg nieograniczony


Budowa drugiego ciągu technologicznego Qdmax= 400 m3/dobę w ramach rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osięcinach“. więcej...

2009-04-16 13:35:07

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na wynajem lokalu użytkowego o pow. 14,57 m2


Wójt Gminy O s i ę c i n y unieważnia II publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Osięciny przy Placu Boh. Powst. Warszawy o pow. 14,57 m2 , wyznaczony na dzień 21 kwietnia 2009 roku. Jednocześnie informuję, że jest to nieruchomość o nr ewidencyjnym 152/8, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radziejowie Księga Wieczysta Kw Nr 16005. Powodem unieważnienia przetargu jest zmiana sposobu zagospodarowania lokalu. więcej...

2009-04-16 13:33:16

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na wynajem lokalu użytkowego o pow. 12,72 m2


Wójt Gminy O s i ę c i n y unieważnia II publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Osięciny przy Placu Boh. Powst. Warszawy o pow. 12,72 m2 , wyznaczony na dzień 21 kwietnia 2009 roku. Jednocześnie informuję, że jest to nieruchomość o nr ewidencyjnym 152/8 dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radziejowie Księga Wieczysta Kw Nr 16005. Powodem unieważnienia przetargu jest zmiana sposobu zagospodarowania lokalu. więcej...

2009-03-19 12:59:37

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym na wynajem lokalu o pow. 195 m2.


Wójt Gminy O s i ę c i n y ogłasza I publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Osięciny przy Placu Boh. Powst. Warszawy o pow. 195 m2 więcej...

2009-03-19 12:54:47

Ogloszenie o II publicznym przetargu ustnym na wynajem lokalu o pow. 14,57 m2.


Wójt Gminy O s i ę c i n y ogłasza II publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Osięciny przy Placu Boh. Powst. Warszawy o pow. 14,57 m2 więcej...

2009-03-19 12:50:21

Ogloszenie o II publicznym przetargu ustnym na wynajem lokalu o pow. 12,72 m2.


Wójt Gminy O s i ę c i n y ogłasza II publiczny przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Osięciny przy Placu Boh. Powst. Warszawy o pow. 12,72 m2 więcej...

2009-03-11 11:34:32

Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3500 ton


Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3500 ton na podbudowę dróg gminnych: - Żakowice-Borucinek na odcinku o dł.0,890 km; - Włodzimierka-Pułkownikowo na odcinku o dł. 0,500 km; - Nagórki-Bodzanówek na odcinku o dł. 0,500 km; - Ruszki-Ruszki na odcinku o dł. 0,455 km; - Pułkownikowo-Witoldowo na odcinku o dł.0,550 km oraz na naprawy bieżące istniejących nawierzchni tłuczniowych (uzupełnianie miejscowych ubytków) więcej...

2009-03-06 12:09:00

Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 3,188 km.


Na przedmiot zamówienia składa się: - przebudowa drogi gminnej nr 180306 C Karolin-Borucinek na odcinku o dł. 0,870 km - przebudowa drogi gminnej nr 180316 C Borucin-Borucin na odcinku o dł. 1,290 km - przebudowa drogi gminnej nr 180230 C Lekarzewice-Osłonki na odcinku o dł. 0,378 km - przebudowa drogi gminnej nr 180210 C Zagajewice-Lekarzewice na odcinku o dł. 0,650 km więcej...

2009-03-04 11:11:27

Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,970 km.


Na przedmiot zamówienia składa się: - przebudowa drogi gminnej nr 180277 C Bartłomiejowice - Wola Skarbkowa na odcinku o dł. 0,510 km i nr 180280 C Wola Skarbkowa - Wola Skarbkowa na odcinku o dł. 0,460 km; - przebudowa drogi gminnej nr 180216 C Sęczkowo - Wola Skarbkowa na odcinku o dł. 0,600 km; - przebudowa drogi gminnej nr 180299 C Bełszewo – Bełszewo na odcinku o dł. 0,500 km; - przebudowa drogi gminnej nr 180295 C Pilichowo – Pilichowo na odcinku o dł. 0,400 km; -przebudowa drogi gminnej nr 180214 C Bodzanówek - Zielińsk na odcinku o dł. 0,500 km. więcej...

2009-02-24 12:58:24

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu- lokal użytkowy o pow. 195 m2, położony w miejscowości Osięciny przy Placu Boh. Powst. Warszawy


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osięciny przeznaczonej do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat. więcej...

2009-01-15 12:33:01

Gmina Osięciny, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie.tel. (0-54) 265 00 30fax. (0-54) 265 01 85Adres strony internetowej: www.osieciny.samorzady.pl; www.osieciny.plRodzaj zamawiającego: administracja samorządowa <br />


Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latkowo, gm. Osięciny, woj: kujawsko-pomorskie“. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie poniżej 5 150 000 euro. Zamówienie dotyczy „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latkowo, gm. Osięciny, woj: kujawsko-pomorskie“. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków. 1. Ilość ścieków średniodobowa: Qśr.dob. = 9,0 m3 /d 2. Ilość ścieków maksymalna dobowa: Qmax.dob. = 11,7 m3 /d 3. Ilość ścieków maksymalna godzinowa: Qmax.h. = 1,0 m3 /h Dla tej wielkości zrzutu ścieków zaprojektowano wykonanie kolektorów kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV typ „ciężki“ o średnicach wewnętrznych: 150mm-200mm., ułożonych ze spadkami średnio od 4 do 6 promili. Długość rurociągów wynosi: średnica 150 mm. – L= 147,0 mb średnica 200 mm.- L= 271,0 mb Łączna długość projektowanych urządzń: L= 418, mb Materiał. Kanały ściekowe, grawitacyjne należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV, typu ciężkiego o średnicy wewnętrznej 150-200mm łączonych na uszczelki gumowe. Studzienki kanalizacyjne – na projektowanych kolektorach sanitarnych przewidziano wykonanie typowych studzienek przelotowych rewizyjnych i połączeniowych. Studzienki należy wykonać z kręgów żelbetowych o średnicy 1,2 m. Zostały zaprojektowane studnie o następujących głękobokościach: 1.H1- do 1,5 m - 7 szt, 2.H2- 1,5 m – 2,0 m – 3 szt, 3.H3 – 2,0 m – 2,5 m – 6 szt, 4.H4 – 2,5 m- 3,0 m – 2 szt, Łączna liczba studni kanalizacyjnych – 18 szt. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych kolektorów kanalizacji sanitarnej, wytycznych w zakresie robót ziemnych, instalacyjno- montażowych, warunków gruntowo-wodnych, studni kanalizacyjnych oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte są w projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik do niniejszej siwz. <br /> więcej...

2009-01-14 11:37:59

Wójt Gminy Osięciny<br />


1. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie nr działki 152/8 o pow. lokalu 12,72 m2 Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radziejowie księga wieczysta Kw Nr 16005. <br /> więcej...

2009-01-14 11:10:02

Wójt Gminy Osięciny<br />


1. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie nr działki 152/8 o pow. lokalu 14,57 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radziejowie księga wieczysta Kw Nr 16005. <br /> więcej...

2009-01-12 15:31:33
więcej...

2008-12-19 12:07:04
więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI