2020-05-26 12:47:08

Zarządzenie Nr 179/2020 z dnia 26 maja 2020 roku


w sprawie przyznania kierownikowi i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prawa do reprezentacyjnego ubioru służbowego więcej...

2020-05-20 13:49:51

Zarządzenie Nr 178/2020 z dnia 20 maja 2020 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.:"Przebudowa drogi gminnej nr 180350C ul. Sportowej w Osięcinach więcej...

2020-05-19 10:54:13

Zarządzenie Nr 177/2020 z dnia 14 maja 2020 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach więcej...

2020-05-19 10:49:19

Zarządzenie Nr 176/2020 z dnia 14 maja 2020 roku


w sprawie upoważnienia i powierzenia spraw Zastępcy Wójta Gminy Osięciny więcej...

2020-05-19 10:44:45

Zarządzenie Nr 175/2020 z dnia 14 maja 2020 roku


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osięciny więcej...

2020-05-19 10:40:17

Zarządzenie Nr 174/2020 z dnia 05 maja 2020 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIV Sesji Rady Gminy więcej...

2020-05-19 10:37:38

Zarządzenie Nr 173/2020 z dnia 05 maja 2020 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIV Sesji Rady Gminy więcej...

2020-05-07 09:05:44

Zarządzenie Nr 172/2020 z dnia 05 maja 2020 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn."Remont dróg gminnych nr 180231C Żakowice-Osłonki od km 0+007 do km 3+920 i nr 180232C Miechowice-Osłonki, od km 0+500 do km 1+622, na odcinkach o łącznej długości 5,035 km" więcej...

2020-05-05 12:06:37

Zarządzenie Nr 171/2020 z dnia 04 maja 2020 roku


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Osięcinach więcej...

2020-05-05 12:04:43

Zarządzenie Nr 170/2020 z dnia 04 maja 2020 roku


w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2020 roku więcej...

2020-05-05 11:40:41

Zarządzenie Nr 169/2020 z dnia 04 maja 2020 roku


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kościelnej Wsi więcej...

2020-05-05 11:35:57

Zarządzenie Nr 168/2020 z dnia 04 maja 2020 roku


zmieniające uchwałę Nr XII/116/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2020 rok więcej...

2020-05-05 11:32:49

Zarzadzenie Nr 167/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku


w sprawie zasad rachunkowości w zakresie realizacji projektu "Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" więcej...

2020-05-05 11:31:11

Zarządzenie Nr 166/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku


zmieniające uchwałę Nr XII/116/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2020 rok więcej...

2020-05-05 11:29:42

Zarządzenie nr 165/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2020 roku więcej...

2020-04-14 17:35:18

Zarządzenie Nr 164/2020 z dnia 07 kwietnia 2020 roku


zmieniające uchwałę Nr XII/116/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2020 rok więcej...

2020-04-06 15:58:24

Zarządzenie Nr 163/2020 z dnia 06 kwietnia 2020 roku


w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy więcej...

2020-04-06 15:52:15

Zarządzenie Nr 162/2020 z dnia 06 kwietnia 2020 roku


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osięciny więcej...

2020-04-06 15:50:52

Zarządzenie Nr 161/2020 z dnia 31 marca 2020 roku


zmieniające uchwałę Nr XII/116/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2020 rok więcej...

2020-04-06 15:46:01

Zarządzenie Nr 160/2020 z dnia 27 marca 2020 roku


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2019 rok więcej...

2020-04-06 15:44:56

Zarządzenie Nr 159/2020 z dnia 27 marca 2020 roku


w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2019 rok więcej...

2020-04-06 15:40:40

Zarządzenie Nr 158/2020 z dnia 19 marca 2020 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 roku instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach więcej...

2020-04-06 15:39:21

Zarządzenie Nr 157/2020 z dnia 16 marca 2020 roku


w sprawie ustalenia warunków sprzedaży działki ozn. numerem 155/14 położonej w miejscowości Osięciny więcej...

2020-04-06 15:38:33

Zarządzenie Nr 156/2020 z dnia 16 marca 2020 roku


w sprawie ustalenia warunków sprzedaży działki ozn. numerem 155/12 położonej w miejscowości Osięciny więcej...

2020-04-06 15:37:51

Zarządzenie Nr 155/2020 z dnia 16 marca 2020 roku


w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w miejscowości Kościelna Wieś, obręb geodezyjny Włodzimierka na rzecz dotychczasowego najemcy więcej...

2020-04-06 15:36:46

Zarządzenie Nr 154/2020 z dnia 16 marca 2020 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach więcej...

2020-04-06 15:34:42

Zarządzenie Nr 153/2020 z dnia 11 marca 2020 roku


w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2020-04-06 15:07:00

Zarządzenie Nr 152/2020 z dnia 10 marca 2020 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIII Sesji Rady Gminy więcej...

2020-04-06 14:58:31

Zarządzenie Nr 151/2020 z dnia 10 marca 2020 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIII Sesji Rady Gminy więcej...

2020-04-06 14:56:31

Zarządzenie Nr 150/2020 z dnia 04 marca 2020 roku


zmieniające uchwałę Nr XII/116/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2020 rok więcej...

2020-02-18 08:24:42

Zarządzenie Nr 149/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku


w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osięciny oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 więcej...

2020-02-11 08:55:18

Zarządzenie Nr 148/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku


w sprawie rozstrzygnięcia i przydziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny na rok 2020 w dyscyplinie- piłka nożna więcej...

2020-02-11 08:53:02

Zarządzenie Nr 147/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku


w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykonywania i alarmowania na terenie Gminy Osięciny więcej...

2020-02-11 08:51:47

Zarządzenie Nr 146/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku


w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Osięciny więcej...

2020-02-11 08:49:48

Zarządzenie Nr 145/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku


w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w roku 2020 więcej...

2020-02-11 08:47:07

Zarządzenie Nr 144/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku


zmieniające uchwałę Nr XII/116/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2020 rok więcej...

2020-02-11 08:43:47

Zarządzenie Nr 143/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku


w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące zasób Gminy Osięciny więcej...

2020-02-11 08:41:39

Zarzdzenie Nr 142/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku


w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej ozn. numerami ewid. 497/16, 497/17, 497/39 poł. w miejscowości Osięciny więcej...

2020-01-22 09:50:29

Zarządzenie Nr 141/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2020-01-22 09:48:47

Zarządzenie Nr 140/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku


w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Osięciny więcej...

2020-01-22 09:47:42

Zarządzenie Nr 139/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Osięcinach więcej...

2020-01-17 08:44:47

Zarządzenie Nr 138/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w 2020 r.-dyscyplina "piłka nożna" więcej...

2020-01-17 08:39:14

Zarządzenie Nr 137/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki ozn. nr 497/41 więcej...

2020-01-14 15:34:32

Zarzadzenie Nr 136/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku


w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Osięciny oraz obszarze miejscowości Osięciny więcej...

2020-01-14 15:31:24

Zarządzenie Nr 135/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku


w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych więcej...

2020-01-14 15:30:23

Zarządzenie Nr 134/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku


w sprawie rocznego planu kontroli zarządczej w 2020 roku więcej...

2020-01-14 15:28:48

Zarządzenie Nr 133/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku


w sprawie zakładowej normy zużycia paliwa więcej...

2020-01-14 15:27:00

Zarządzenie Nr 132/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku


zmieniające uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2019-2023 więcej...

2020-01-14 15:25:24

Zarządzenie Nr 131/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2020-01-14 15:22:49

Zarządzenie Nr 130/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2020-01-14 15:21:22

Zarządzenie Nr 129/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku


w sprawie ustalenia stawki amortyzacji dla wartości niematerialnych i prawnych więcej...

2020-01-14 15:20:50

Zarządzenie Nr 128/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 roku więcej...

2019-12-23 10:23:00

Zarządzenie Nr 127/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XII Sesji Rady Gminy więcej...

2019-12-23 10:20:19

Zarządzenie Nr 126/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XII Sesji Rady Gminy więcej...

2019-12-23 10:16:26

Zarządzenie Nr 125/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-12-17 12:09:42

Zarządzenie Nr 124/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej więcej...

2019-12-17 11:51:20

Zarządzenie Nr 123/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2019-12-17 11:45:48

Zarządzenie Nr 122/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku


w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej ozn. jako działka 497/41 położonej w obrębie Osięciny stanowiącej własność Gminy Osięciny więcej...

2019-12-17 11:05:04

Zarządzenie Nr 121/2019 z dnia 04 grudnia 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-12-10 10:49:50

Zarządzenie Nr 120/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku


w sprawie ustalenia metod rozliczania wydatków ponoszonych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny więcej...

2019-12-10 10:38:24

Zarządzenie Nr 119/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku


w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia oleju napędowego dla samochodu marki Ford-Transit więcej...

2019-12-10 10:35:55

Zarządzenie Nr 118/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XI Sesji Rady Gminy więcej...

2019-12-10 10:33:42

Zarządzenie Nr 117/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XI Sesji Rady Gminy więcej...

2019-12-10 10:29:10

Zarządzenie Nr 116/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-11-22 09:03:09

Zarządzenie Nr 115/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku


w sprawie nabycia na rzecz Gminy Osięciny nieruchomości ozn. ewidencyjnie jako działki nr: 365/11 poł. w miejscowości Osięciny więcej...

2019-11-22 08:59:15

Zarządzenie Nr 114/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku


w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego więcej...

2019-11-22 08:57:19

Zarządzenie Nr 113/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-11-19 09:35:18

Zarządzenie Nr 112/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku


w sprawie powołania Komisji do odbioru realizacji zadania pn: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny" więcej...

2019-11-19 09:30:06

Zarządzenie Nr 111/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku


w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2020 rok więcej...

2019-11-19 09:26:47

Zarządzenie Nr 110/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku


w sprawie projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2020-2024 więcej...

2019-11-19 09:25:13

Zarządzenie Nr 109/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku


w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego więcej...

2019-11-19 09:23:44

Zarządzenie Nr 108/2019 z dnia 05 listopada 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady X Sesji Rady Gminy więcej...

2019-11-19 09:14:04

Zarządzenie Nr 107/2019 z dnia 05 listopada 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady X Sesji Rady Gminy więcej...

2019-11-19 09:12:12

Zarządzenie Nr 106/2019 z dnia 05 listopada 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-11-19 09:10:46

Zarządzenie Nr 105/2019 z dnia 31 października 2019 roku


w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi- biała lista podatników więcej...

2019-11-19 09:10:09

Zarządzenie Nr 104/2019 z dnia 29 października 2019 roku


w sprawie dokonywania płatności w Gminie Osięciny oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) więcej...

2019-11-19 09:09:27

Zarządzenie Nr 103/2019 z dnia 29 października 2019 roku


w sprawie zasad rachunkowości w zakresie realizacji zadania pn: "Remont dróg gminnych nr 180231C Żakowice-Osłonki km 0+007-3+920 nr 180232C Miechowice-Osłonki km 0+ 500-1+622" więcej...

2019-11-19 08:48:18

Zarządzenie Nr 102/2019 z dnia 29 października 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-11-19 08:45:39

Zarządzenie Nr 101/2019 z dnia 25 października 2019 roku


w sprawie dzierżawy części nieruchomości ozn. numerem ewid. 593/2 poł. w miejscowości Osięciny więcej...

2019-10-30 10:04:01

Zarządzenie Nr 100/2019 z dnia 23 października 2019 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2019 roku więcej...

2019-10-30 09:56:12

Zarządzenie Nr 99/2019 z dnia 17 października 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-10-30 09:54:42

Zarządzenie Nr 98/2019 z dnia 16 października 2019 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Część 3:Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Pocierzyn" więcej...

2019-10-30 09:52:35

Zarządzenie Nr 97/2019 z dnia 16 października 2019 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Część 1:Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Osięciny" więcej...

2019-10-30 09:50:27

Zarządzenie Nr 96/2019 z dnia 16 października 2019 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Część 2:Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Kościelna Wieś" więcej...

2019-10-30 09:48:10

Zarządzenie Nr 95/2019 z dnia 15 października 2019 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki ozn. nr 497/41 więcej...

2019-10-30 09:46:14

Zarządzenie Nr 94/2019 z dnia 14 października 2019 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki ozn. nr 585/134 więcej...

2019-10-30 08:14:22

Zarządzenie Nr 93/2019 z dnia 10 października 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-10-04 13:37:17

Zarządzenie Nr 92/2019 z dnia 4 października 2019 roku


w sprawie ustalenia warunków wynajęcia lokalu użytkowego poł. w miejscowości Osięciny więcej...

2019-10-04 13:35:46

Zarządzenie Nr 91/2019 z dnia 30 września 2019 roku


w sprawie określenia wskaźników dochodów, wydatków do projektu budżetu gminy na 2020 rok więcej...

2019-10-04 13:32:44

Zarządzenie Nr 90/2019 z dnia 30 września 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-10-04 13:31:02

Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 30 września 2019 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2019-10-04 13:28:34

Zarządzenie Nr 88/2019 z dnia 27 września 2019 roku


w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2019-10-04 13:22:31

Zarządzenie Nr 87/2019 z dnia 23 września 2019 roku


w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Osięciny więcej...

2019-10-04 13:22:22

Zarządzenie Nr 86/2019 z dnia 23 września 2019 roku


w sprawie zasad rachunkowości w zakresie realizacji projektu "Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach:Osięciny, Kościelna Wieś, Pocierzyn" więcej...

2019-10-04 13:21:45

Zarzadzenie Nr 85/2019 z dnia 23 września 2019 roku


w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Gminie Osięciny więcej...

2019-09-17 09:00:35

Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 13 września 2019 roku


w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości oznaczonej 585/134, położonej w miejscowości Osięciny więcej...

2019-09-17 08:58:18

Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 13 września 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-09-17 08:18:53

Zarządzenie Nr 82/2019 z dnia 13 września 2019 roku


w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku więcej...

2019-09-17 08:13:51

Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 10 września 2019 roku


w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej ozn. jako działka 497/41 położonej w obrębie Osięciny, stanowiącej własność Gminy Osięciny więcej...

2019-09-06 14:43:48

Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 05 września 2019 roku


w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Osięciny więcej...

2019-09-06 14:42:34

Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 03 września 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-09-06 14:39:56

Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 02 września 2019 roku


w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny oraz ich rodziców, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowożenia i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych więcej...

2019-09-04 15:16:43

Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku


w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 roku więcej...

2019-08-30 08:10:15

Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-08-30 08:05:37

Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 09 sierpnia 2019 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2019-07-30 11:01:59

Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.:Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Krotoszyn-Nagórki na odcinku o dł. 1,160 km więcej...

2019-07-30 10:55:36

Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny więcej...

2019-07-30 10:54:27

Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2019 roku więcej...

2019-07-30 10:53:24

Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VIII Sesji Rady Gminy więcej...

2019-07-30 10:52:01

Zarządzenie nr 70/2019 z dnia 23 czerwca 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VIII Sesji Rady Gminy więcej...

2019-07-30 10:50:32

Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 23 czerwca 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VIII Sesji Rady Gminy więcej...

2019-07-18 09:16:48

Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2019-07-18 09:15:18

Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2019-07-17 12:48:31

Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku


w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat powstałych w pasiekach na terenie gminy Osięciny spowodowanych zatruciem pszczół więcej...

2019-07-17 12:47:10

Zarzadzenie Nr 65/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-07-17 12:45:01

Zarzadzenie nr 64/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku


w sprawie powołania komisji do sprawdzenia spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym więcej...

2019-07-17 12:42:52

Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku


w sprawie dzierżawy części nieruchomości ozn. numerem ewid. 12/2 poł. w m. Pilichowo więcej...

2019-07-17 12:40:36

Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 29 czerwca 2019 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2019-2023 więcej...

2019-07-17 12:37:48

Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 29 czerwca 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-07-17 12:35:56

Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VII Sesji Rady Gminy więcej...

2019-07-02 09:22:27

Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VII Sesji Rady Gminy więcej...

2019-07-02 09:21:03

Zarządzenie Nr 58/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VII Sesji Rady Gminy więcej...

2019-06-24 10:04:50

Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 06 czerwca 2019 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2019-06-24 10:02:49

Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-05-31 14:06:49

Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 30 maja 2019 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach więcej...

2019-05-31 14:04:39

Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 22 maja 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VI Sesji Rady Gminy więcej...

2019-05-31 13:59:51

Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 22 maja 2019 roku


w sprawie nabycia na rzecz gminy Osięciny nieruchomości ozn. ewid. jako działki nr 368/18, 368/19 w miejscowości Osięciny więcej...

2019-05-31 13:57:52

Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 22 maja 2019 roku


w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego wyodrębnionego lokalu mieszkalnego poł. w miejscowości Osięciny, stanowiącego własność Gminy Osięciny więcej...

2019-05-31 13:55:22

Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 20 maja 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VI Sesji Rady Gminy więcej...

2019-05-31 13:53:25

Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 20 maja 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VI Sesji Rady Gminy więcej...

2019-05-31 13:12:54

Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 20 maja 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-05-16 08:22:41

Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 13 maja 2019 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu więcej...

2019-05-10 08:58:45

Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 09 maja 2019 roku


w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Osięciny oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej więcej...

2019-05-10 08:57:14

Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 02 maja 2019 roku


w sprawie oddania w najem lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku ozn. nr 19 w miejscowości Zagajewice więcej...

2019-05-10 08:56:24

Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 02 maja 2019 roku


w sprawie oddania w najem lokal mieszkalny nr 2, położony w budynku ozn. nr 19 w miejscowości Zagajewice więcej...

2019-05-10 08:55:38

Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 02 maja 2019 roku


w sprawie podnajmu lokalu mieszkalnego więcej...

2019-05-10 08:50:26

Zarzadzenie Nr 42/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-05-07 12:05:49

Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku


w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Osięciny więcej...

2019-05-07 12:03:09

Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku więcej...

2019-04-25 14:52:03

Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-04-16 09:26:31

Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2019-04-16 09:25:07

Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 28 marca 2019 roku


w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2018 rok więcej...

2019-04-16 09:24:34

Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 28 marca 2019 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach więcej...

2019-04-16 09:23:56

Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 28 marca 2019 roku


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2018 rok więcej...

2019-04-16 09:22:49

Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 25 marca 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady V Sesji Rady Gminy więcej...

2019-04-16 09:21:52

Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 25 marca 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady V Sesji Rady Gminy więcej...

2019-03-19 14:00:02

Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 18 marca 2019 roku


w sprawie rozstrzygnięcia i przydziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny na rok 2019 w dyscyplinie-piłka nożna więcej...

2019-03-14 08:13:57

Zarządzenie Nr 30/2019 za dnia 12 marca 2019 roku


w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w roku 2019 więcej...

2019-03-06 11:12:05

Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 06 marca 2019 roku


w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2019-02-28 15:25:32

Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku


ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w 2019 roku-dyscyplina "piłka nożna" więcej...

2019-02-28 15:21:39

Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady IV Sesji Rady Gminy więcej...

2019-02-28 15:20:47

Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady IV Sesji Rady Gminy więcej...

2019-02-28 15:19:49

Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady IV Sesji Rady Gminy więcej...

2019-02-28 15:18:47

Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku


w sprawie powołania Zespołu ds. oceny aktualności Strategii Rozwoju Gminy Osięciny więcej...

2019-02-28 15:13:56

Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Osięciny oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 więcej...

2019-02-14 15:23:05

Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku


w sprawie nabycia na rzecz Gminy Osięciny nieruchomości ozn. ewidencyjnie jako działki nr:356/2, 356/3, 356/3, 356/4, 356/22 poł. w miejscowości Osięciny więcej...

2019-01-29 13:26:29

Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku


w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku oznaczonym nr 68 w miejscowości Borucinek więcej...

2019-01-29 13:24:39

Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku


w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w budynku oznaczonym nr 19 w miejscowości Zagajewice więcej...

2019-01-29 13:23:19

Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku


zmieniająca uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-01-29 13:21:10

Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku


zmieniające uchwałę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok więcej...

2019-01-29 13:19:47

Zarzadzenie Nr 15/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku


w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Osięciny więcej...

2019-01-29 13:18:03

Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu więcej...

2019-01-29 13:13:23

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku


w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Osięciny więcej...

2019-01-29 13:11:17

Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku


w sprawie rocznego planu kontroli zarządczej w 2019 roku więcej...

2019-01-15 11:52:07

Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2019-01-15 11:49:40

Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2019-01-03 12:21:22

Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady III Sesji Rady Gminy więcej...

2019-01-03 12:19:19

Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 24 grudnia 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2019-01-03 12:15:00

Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady III Sesji Rady Gminy więcej...

2019-01-03 12:13:25

Zarządzene Nr 6/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady III Sesji Rady Gminy więcej...

2019-01-03 12:11:21

Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2018-12-20 08:26:37

Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku


w sprawie okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy w Osięcinach więcej...

2018-12-10 13:02:20

Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018. więcej...

2018-12-10 12:52:53

Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady II Sesji Rady Gminy więcej...

2018-12-10 12:49:27

Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2018-11-23 13:26:56

Zarządzenie Nr 434/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2018-11-21 08:02:39

Zarządzenie Nr 433/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku


w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Osięcinach więcej...

2018-11-20 08:08:14

Zarządzenie Nr 432/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku


w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2019 rok więcej...

2018-11-20 08:04:13

Zarządzenie Nr 431/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku


w sprawie projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2019-2023 więcej...

2018-11-14 11:35:53

Zarządzenie Nr 430/2018 z dnia 06 listopada 2018 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia IV ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, ozn. numerem ewid. 152/14 stanowiącej własność Gminy Osięciny, poł. w miejscowości Osięciny więcej...

2018-11-08 09:02:41

Zarządzenie Nr 429/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny". więcej...

2018-11-08 08:59:05

Zarządzenie Nr 428/2018 z dnia 26 października 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2018-10-30 09:57:46

Zarządzenie Nr 427/2018 z dnia 26 października 2018 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku więcej...

2018-10-24 08:03:04

Zarządzenie Nr 426/2018 z dnia 23 października 2018 roku


w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Przebudowa dróg gminnych w m. Osięciny- ul. Płowiecka, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej więcej...

2018-10-24 08:01:29

Zarządzenie Nr 425/2018 z dnia 19 października 2018 roku


zmieniająca uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2018-10-23 08:43:14

Zarządzenie Nr 424/2018 z dnia 11 października 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIV Sesji Rady Gminy więcej...

2018-10-23 08:41:34

Zarządzenie Nr 423/2018 z dnia 11 października 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXIV Sesji Rady Gminy więcej...

2018-10-23 08:40:26

Zarządzenie Nr 422/2018 z dnia 10 października 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2018-10-22 15:24:19

Zarządzenie Nr 421/2018 z dnia 5 października 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2018-10-22 15:08:15

Zarządzenie Nr 420/2018 z dnia 04 października 2018 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.:"Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Latkowo" więcej...

2018-10-03 13:24:46

Zarządzenie Nr 419/2018 z dnia 02 października 2018 roku


w sprawie sprzedaży w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położ. w m. Osięciny stanowiącej własność Gminy Osięciny więcej...

2018-10-03 13:22:17

Zarządzenie Nr 418/2018 z dnia 28 września 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2018-10-03 13:18:13

Zarządzenie Nr 417/2018 z dnia 26 września 2018 roku


w sprawie określenia wskaźników dochodów, wydatków do projektu budżetu gminy na 2019 rok więcej...

2018-10-03 13:17:13

Zarządzenie Nr 416/2018 z dnia 24 września 2018 roku


w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Osięcinach więcej...

2018-10-03 13:16:21

Zarządzenie Nr 415/2018 z dnia 24 września 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXIII Sesji Rady Gminy więcej...

2018-10-03 13:14:45

Zarządzenie Nr 414/2018 z dnia 21 września 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXIII Sesji Rady Gminy więcej...

2018-09-25 10:38:56

Zarządzenie Nr 413/2018 z dnia 17 wrzesnia 2018 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu ekologicznego "Segreguj odpady!" więcej...

2018-09-25 10:35:55

Zarządzenie Nr 412/2018 z dnia 19 września 2018 roku


w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Osięcinach więcej...

2018-09-25 10:34:51

Zarządzenie Nr 411/2018 z dnia 17 września 2018 roku


w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Osięcinach więcej...

2018-09-21 15:06:26

Zarządzenie Nr 410/2018 z dnia 17 września 2018 roku


w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia przedterminowych wyborów do organów jednostki pomocniczej- sołectwa Samszyce gm. Osięciny więcej...

2018-09-21 15:04:59

Zarządzenie Nr 409/2018 z dnia 17 września 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2018-09-12 15:26:41

Zarządzenie Nr 408/2018 z dnia 12 września 2018 roku


w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi w roku szkolnym 2018/2019 więcej...

2018-09-12 15:09:48

Zarządzenie Nr 407/2018 z dnia 11 września 2018 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, ozn. numerem ewid. 152/14 stanowiącej własność Gminy Osięciny, poł. w miejscowości Osięciny więcej...

2018-09-10 10:19:10

Zarządzenie Nr 406/2018 z dnia 10 września 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXII Sesji Rady Gminy więcej...

2018-09-10 10:18:06

Zarządzenie Nr 405/2018 z dnia 10 września 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2018-09-10 08:48:09

Zarządzenie Nr 404/2018 z dnia 07 września 2018 roku


w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interydscyplinarnego więcej...

2018-09-10 08:47:02

Zarządzenie Nr 403/2018 z dnia 07 września 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXII Sesji Rady Gminy więcej...

2018-09-10 08:44:57

Zarządzenie Nr 402/2018 z dnia 07 września 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXII Sesji Rady Gminy więcej...

2018-09-07 09:12:14

Zarządzenie Nr 401/2018 z dnia 06 września 2018 roku


w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2018-09-07 09:11:10

Zarządzenie Nr 400/2018 z dnia 06 września 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2018-09-05 15:15:48

Zarządzenie Nr 399/2018 z dnia 5 września 2018 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 180202, Bilno-Pocierzyn na odcinku o dł. 1,000 km" więcej...

2018-09-05 15:13:35

Zarządzenie Nr 398/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku


w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Osięciny oraz na obszarze miejscowości Osięciny więcej...

2018-09-05 15:11:06

Zarządzenie Nr 397/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku


w sprawie przekazania w administrowanie Szkole Podstawowej w Osięcinach im. mjr Henryka Sucharskiego w Osięcinach, ul. Traugutta 1, 88-220 Osięciny Skateparku w m. Osięciny więcej...

2018-09-05 15:09:17

Zarządzenie Nr 396/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku


w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonej pod drogę gminną więcej...

2018-09-05 15:08:11

Zarządzenie Nr 395/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: "Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r." więcej...

2018-08-27 15:23:26

Zarządzenie Nr 394/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku


w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny oraz ich rodziców, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowożenia i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych więcej...

2018-08-13 10:39:16

Zarządzenie Nr 393/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 roku


w sprawie sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, poł.w miejscowości Osięciny, stanowiącej własność Gminy Osięciny więcej...

2018-08-13 10:36:01

Zarządzenie Nr 392/2018 z dnia 07 sierpnia 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXI Sesji Rady Gminy więcej...

2018-08-13 10:16:34

Zarządzenie Nr 391/2018 z dnia 07 sierpnia 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXI Sesji Rady Gminy więcej...

2018-08-13 10:14:07

Zarządzenie Nr 390/2018 z dnia 02 sierpnia 2018 roku


w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych więcej...

2018-07-30 12:41:18

Zarządzenie Nr 389/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2018-07-30 12:39:54

Zarządzenie Nr 388/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości ozn. numerem ewid. 497/40 stanowiącej własność Gminy Osięciny, poł. w miejscowości Osięciny więcej...

2018-07-30 12:39:20

Zarządzenie Nr 387/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2018-07-30 12:38:40

Zarządzenie Nr 386/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku


w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 roku więcej...

2018-07-25 08:21:09

Zarządzenie Nr 385/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku więcej...

2018-07-25 08:19:31

Zarządzenie Nr 384/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2018-07-25 08:18:12

Zarządzenie Nr 383/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach więcej...

2018-07-25 08:16:30

Zarządzenie Nr 382/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2018-07-25 08:15:03

Zarządzenie Nr 381/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku


w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania pn: "Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach" więcej...

2018-07-25 08:14:20

Zarządzenie Nr 380/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku


w sprawie powołania Komisji przetargowej więcej...

2018-07-06 13:59:31

Zarządzenie Nr 379/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2018-06-27 14:41:47

Zarzadzenie Nr 378/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku


w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Osięciny oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej więcej...

2018-06-27 14:39:26

Zarządzenie Nr 377/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku


w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Osięciny oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej więcej...

2018-06-27 14:37:45

Zarządzenie Nr 376/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku


w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, poł. w miejscowości Osięciny, stanowiącej własność Gminy Osięciny więcej...

2018-06-27 14:35:44

Zarządzenie Nr 375/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXX Sesji Rady Gminy więcej...

2018-06-27 14:34:34

Zarządzenie nr 374/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrad XXX Sesji Rady Gminy więcej...

2018-06-27 14:33:29

Zarządzenie Nr 373/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku


w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania pn: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny" więcej...

2018-06-27 09:40:27

Zarządzenie Nr 372/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku


w sprawie ustalenia terminu przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Przedszkola Komunalnego w Osięcinach w roku szkolnym 2017/2018 więcej...

2018-06-27 09:39:10

Zarządzenie Nr 371/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku


w sprawie powołania Komisji do odbioru robót więcej...

2018-06-27 09:38:09

Zarządzenie Nr 370/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku


w sprawie ustalenia warunków wynajęcia cześci nieruchomości ozn. numerem ewid. 152/16 poł. w miejscowości Osięciny więcej...

2018-06-07 15:24:23

Zarządzenie Nr 369/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Osięciny więcej...

2018-06-07 15:22:59

Zarządzenie Nr 368/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku


w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Osięcinach więcej...

2018-06-07 15:14:32

Zarządzenie Nr 367/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku


w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Osięciny więcej...

2018-06-07 15:11:50

Zarządzenie Nr 366/2018 z dnia 18 maja 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny więcej...

2018-05-21 11:16:29

Zarządzenie Nr 365/2018 z dnia 18 maja 2018 roku


w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Osięcinach więcej...

2018-05-21 09:47:27

Zarządzenie Nr 364/2018 z dnia 17 maja 2018 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu więcej...

2018-05-21 09:45:54

Zarządzenie Nr 363/2018 z dnia 16 maja 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIX Sesji Rady Gminy więcej...

2018-05-21 09:44:26

Zarządzenie Nr 362/2018 z dnia 15 maja 2018 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, ozn. numerem ewid. 152/14 stanowiącej własność Gminy Osięciny, poł. w miejscowości Osięciny więcej...

2018-05-21 09:42:07

Zarządzenie Nr 361/2018 z dnia 15 maja 2018 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości ozn. numerem ewid. 497/40 stanowiącej własność Gminy Osięciny, poł. w miejscowości Osięciny więcej...

2018-05-21 09:39:40

Zarządzenie Nr 360/2018 z dnia 14 maja 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIX Sesji Rady Gminy więcej...

2018-05-21 09:37:57

Zarządzenie Nr 359/2018 z dnia 14 maja 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIX Sesji Rady Gminy więcej...

2018-05-15 11:01:26

Zarządzenie Nr 358/2018 z dnia 10 maja 2018 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 roku instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach więcej...

2018-05-15 11:00:05

Zarządzenie nr 357/2018 z dnia 10 maja 2018 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 roku instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach więcej...

2018-04-30 13:16:46

Zarządzenie nr 356/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2018-04-25 12:30:30

Zarządzenie Nr 355/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku więcej...

2018-04-22 09:30:27

Zarządzenie Nr 354/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku


w sprawie użycia materiałów pirotechnicznych w postaci rac świetlnych na stadionie sportowym w Osięcinach w dniu 22 kwietnia 2018 roku więcej...

2018-04-18 12:24:07

Zarządzenie Nr 353/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku


w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonym w miejscowości Osięciny, stanowiącej własność Gminy Osięciny więcej...

2018-04-18 12:20:29

Zarządzenie Nr 352/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku


w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości oznaczonej nr 497/40, położonej w miejscowości Osięciny więcej...

2018-04-18 12:19:04

Zarządzenie Nr 351/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku


w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w budynku oznaczonym nr 17 w miejscowości Konary więcej...

2018-04-18 12:18:24

Zarządzenie Nr 350/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2018-04-18 12:15:06

Zarządzenie Nr 349/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 więcej...

2018-04-10 08:25:31

Zarządzenie Nr 348/2018 z dnia 30 marca 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2018-04-06 08:01:46

Zarządzenie Nr 347/2018 z dnia 29 marca 2018 roku


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2017 rok więcej...

2018-04-06 08:00:32

Zarządzenie Nr 346/2018 z dnia 21 marca 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXVIII Sesji Rady Gminy więcej...

2018-04-06 07:59:39

Zarządzenie Nr 345/2018 z dnia 21 marca 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXVIII Sesji Rady Gminy więcej...

2018-03-09 14:45:39

Zarządzenie Nr 344/2018 z dnia 9 marca 2018 roku


w sprawie wynajęcia części nieruchomości ozn.numerem ewid. 152/16 poł. w miejscowości Osięciny więcej...

2018-03-09 14:43:28

Zarzadzenie Nr 343/2018 z dani 8 marca 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXVII Sesji Rady Gminy więcej...

2018-03-09 14:42:31

Zarządzenie Nr 342/2018 z dnia 8 marca 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXVII Sesji Rady Gminy więcej...

2018-03-05 12:02:22

Zarządzenie Nr 341/2018 z dnia 02 marca 2018 roku


w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osięciny oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 więcej...

2018-03-05 11:58:59

Zarządzenie Nr 340/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku


w sprawie ustalenia metod rozliczania wydatków ponoszonych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny więcej...

2018-03-02 10:21:37

Zarządzenie Nr 339/2018 z dnia 18 lutego 2018 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2018-03-02 10:20:24

Zarządzenie Nr 338/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku


w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanej więcej...

2018-02-01 13:54:25

Zarządzenie Nr 336/2018 z dnia 01 lutego 2018 roku


w sprawie rozstrzygnięcia i przydziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny na rok 2018 w dyscyplinie- piłka nożna więcej...

2018-02-01 10:15:58

Zarządzenie Nr 335/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXVI Sesji Rady Gminy więcej...

2018-02-01 10:14:59

Zarządzenie Nr 334/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXVI Sesji Rady Gminy więcej...

2018-02-01 10:12:26

Zarzadzenie Nr 333/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku


w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w roku 2018 więcej...

2018-02-01 10:03:11

Zarządzenie Nr 332/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku


zmieniające uchwałę Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2018 więcej...

2018-01-18 08:41:24

Zarządzenie Nr 331/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku


w sprawie okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy w Osięcinach więcej...

2018-01-15 13:51:44

Zarządzenie Nr 330/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w 2018 r.-dyscyplina "piłka nożna" więcej...

2018-01-04 14:10:02

Zarządzenie Nr 329/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku


zmieniające uchwalę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2017 więcej...

2017-12-29 10:07:04

Zarządzenie Nr 327/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku


w sprawie rocznego planu kontroli zarządczej w 2018 roku więcej...

2017-12-29 10:04:27

Zarządzenie Nr 326/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2017-12-29 09:44:51

Zarządzenie nr 325/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXV Sesji Rady Gminy więcej...

2017-12-29 09:43:51

Zarządzenie Nr 324/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXV Sesji Rady Gminy więcej...

2017-12-29 08:53:56

Zarządzenie Nr 323/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku


zmieniające uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2017 więcej...

2017-12-18 08:27:59

Zarządzenie Nr 322/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku


w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy więcej...

2017-12-18 08:26:18

Zarządzenie Nr 321/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku


zmieniające uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2017. więcej...

2017-12-08 14:00:59

Zarządzenie Nr 320/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji więcej...

2017-12-06 13:50:02

Zarządzenie nr 319/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku


w sprawie nabycia na rzecz Gminy Osięciny nieruchomości więcej...

2017-11-27 11:36:11

Zarządzenie Nr 317/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIV Sesji Rady Gminy więcej...

2017-11-27 11:33:05

Zarządzenie Nr 316/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIV Sesji Rady Gminy więcej...

2017-11-23 07:58:49

Zarządzenie Nr 315/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku


zmieniające uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2017 więcej...

2017-11-17 09:16:02

Zarządzenie Nr 314/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku


w sprawie projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2018-2022 więcej...

2017-11-17 09:13:51

Zarządzenie Nr 313/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku


w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2018 rok więcej...

2017-11-10 12:16:54

Zarządzenie Nr 312/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn:"Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny" więcej...

2017-11-10 12:14:08

Zarządzenie Nr 311/2017 z dnia 6 listopada 2017 roku


zmieniające uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2017 więcej...

2017-11-06 08:44:38

Zarządzenie Nr 310/2017 z dnia 30 października 2017 roku


zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2017 więcej...

2017-10-27 08:46:57

Zarządzenie nr 309/2017 z dnia 27 października 2017 roku


w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia przedterminowych wyborów do organów jednostki pomocniczej- sołectwa Zagajewice gminy Osięciny więcej...

2017-10-27 08:45:31

Zarządzenie Nr 308/2017 z dnia 25 października 2017 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku więcej...

2017-10-27 08:44:17

Zarządzenie Nr 306/2017 z dnia 20 października 2017 roku


zmieniające uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2017 więcej...

2017-10-18 08:34:47

Zarządzenie Nr 305/2017 z dnia 9 października 2017 roku


zmieniające uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2017 więcej...

2017-10-18 08:32:38

Zarządzenie Nr 304/2017 z dnia 9 października 2017 roku


w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz obuwia więcej...

2017-10-09 09:46:16

Zarządzenie Nr 303/2017 z dnia 09 października 2017 roku


w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy więcej...

2017-10-04 10:02:21

Zarządzenie Nr 302/2017 z dnia 29 września 2017 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2017-10-04 10:00:23

Zarządzenie Nr 301/2017 z dnia 27 września 2017 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIII Sesji Rady Gminy więcej...

2017-09-27 08:15:33

Zarządzenie Nr 299/2017 z dnia 25 września 2017 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIII Sesji Rady Gminy więcej...

2017-09-27 08:14:43

Zarządzenie Nr 298/2017 z dnia 22 września 2017 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIII Sesji Rady Gminy więcej...

2017-09-27 08:12:37

Zarządzenie Nr 297/2017 z dnia 22 września 2017 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIII Sesji Rady Gminy więcej...

2017-09-21 08:11:31

Zarządzenie Nr 296/2017 z dnia 06 września 2017 roku


w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i jego zastępcy w Urzędzie Gminy w Osięcinach więcej...

2017-09-08 12:01:36

Zarządzenie nr 295/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych więcej...

2017-09-06 08:55:10

Zarządzenie Nr 294/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku


zmieniające uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2017 rok więcej...

2017-08-31 08:13:10

Zarządzenie Nr 293/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku


w sprawie zmiany rocznego planu kontroli zarządczej w 2017 roku więcej...

2017-08-30 09:40:52

Zarządzenie Nr 291/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, jarmarczna, Olchowa, Narutowicza, Skarbka, Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice więcej...

2017-08-23 09:01:55

Zarządzenie Nr 290/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku


w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w miejscowości Zagajewice na rzecz dotychczasowego najemcy więcej...

2017-08-23 09:00:04

Zarządzenie Nr 289/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku


w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w miejscowości Zagajewice na rzecz dotychczasowego najemcy więcej...

2017-08-23 08:17:21

Zarządzenie Nr 288/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku


w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego więcej...

2017-08-22 08:57:35

Zarządzenie Nr 287/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Osięciny więcej...

2017-08-22 08:56:10

Zarządzenie Nr 286/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Przebudowa ul. Orzeszkowej, ul. Kasprowicza, ul. Płowieckiej, ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny". więcej...

2017-08-22 08:53:17

Zarządzenie Nr 285/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku


w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Osięciny więcej...

2017-08-22 08:51:50

Zarządzenie Nr 284/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 180332C Osięciny-Żakowice". więcej...

2017-08-18 10:35:54

Zarządzenie Nr 283/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok więcej...

2017-08-18 10:28:13

Zarządzenie Nr 282/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięcinach więcej...

2017-08-18 10:01:34

Zarządzenie Nr 281/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2017-08-18 10:00:16

Zarządzenie Nr 280/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach więcej...

2017-08-18 08:30:14

Zarządzenie Nr 279/2017 z dnia 03 sierpnia 2017


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji więcej...

2017-08-18 08:28:11

Zarządzenie Nr 278/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 roku


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych więcej...

2017-08-01 09:09:43

Zarządzenie Nr 277/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku


w sprawie sprzedaży w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Pilichowo więcej...

2017-08-01 09:08:22

Zarządzenie Nr 276/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2017-08-01 09:07:10

Zarządzenie Nr 275/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku więcej...

2017-08-01 09:06:01

Zarządzenie Nr 274/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok więcej...

2017-08-01 09:05:04

Zarządzenie Nr 273/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny więcej...

2017-07-05 08:27:57

Zrządzenie Nr 272/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok więcej...

2017-06-27 09:42:32

Zarządzenie Nr 271/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn: "Odnowa zieleni miejskiej przy ul. Plac Wolności i przy ul. Rataja-Plac za Kościołem Parafialnym w miejscowości Osięciny" więcej...

2017-06-27 07:43:12

Zarządzenie Nr 270/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2017-06-26 13:28:00

Zarządzenie Nr 269/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku


w sprawie sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Pilichowo więcej...

2017-06-26 13:26:41

Zarządzenie Nr 268/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2017-06-21 09:35:52

Zarządzenie Nr 267/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku


w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Osięciny więcej...

2017-06-14 11:43:37

Zarządzenie Nr 266/2017 z dnia 07 czerwca 2017 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXI Sesji Rady Gminy więcej...

2017-06-08 14:46:21

Zarządzenie Nr 265/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku


w sprawie użycia materiałów pirotechnicznych w postaci rac świetlnych na stadionie sportowym w Osięcinach w dniu 11 czerwca 2017 roku więcej...

2017-06-08 14:44:43

Zarządzenie Nr 264/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXI Sesji Rady Gminy więcej...

2017-06-08 14:43:46

Zarządzenie Nr 263/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXI Sesji Rady Gminy więcej...

2017-06-02 11:20:31

Zarządzenie nr 262/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku


w sprawie wydzierżawienia nieruchomości ozn. numerem ewid. 497/40 poł. w miejscowości Osięciny więcej...

2017-06-02 11:17:55

Zarządzenie Nr 261/2017 z dnia 31 maja 2017 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok więcej...

2017-05-30 10:00:08

Zarządzenie Nr 260/2017 z dnia 29 maja 2017 roku


w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2016 rok więcej...

2017-05-30 09:57:17

Zarządzenie Nr 259/2017 z dnia 24 maja 2017 roku


w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego więcej...

2017-05-30 09:50:37

Zarządzenie Nr 258/2017 z dnia 22 maja 2017 roku


w sprawie sprzedaży w drodze II Przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Pilichowo więcej...

2017-05-19 10:11:36

Zarządzenie Nr 257/2017 z dnia 17 maja 2017 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok więcej...

2017-05-19 09:52:38

Zarządzenie Nr 256/2017 z dnia 16 maja 2017 roku


w sprawie utworzenia systemu stałego Dyżuru Wójta Gminy Osięciny więcej...

2017-05-19 09:51:28

Zarządzenie Nr 255/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Osięcinach więcej...

2017-05-19 09:50:09

Zarządzenie Nr 254/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osięciny więcej...

2017-05-08 08:26:57

Zarządzenie Nr 253/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2017-04-28 10:02:40

Zarządzenie Nr 252/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok więcej...

2017-04-27 08:50:07

Zarządzenie Nr 251/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2017-04-27 08:49:15

Zarządzenie Nr 250/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy więcej...

2017-04-26 15:18:11

Zarządzenie Nr 249/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach więcej...

2017-04-26 15:16:53

Zarządzenie Nr 248/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury w osięcinach więcej...

2017-04-25 07:58:26

Zarządzenie Nr 247/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2017 roku więcej...

2017-04-25 07:57:19

Zarządzenie Nr 246/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z toalety wolnostojącej ogólnodostępnej znajdującej się na rynku w Osięcinach więcej...

2017-04-25 07:56:00

Zarządzenie Nr 245/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok więcej...

2017-04-25 07:55:18

Zarządzenie Nr 244/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego więcej...

2017-04-05 09:11:25

Zarządzenie Nr 243/2017 z dnia 24 marca 2017 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok więcej...

2017-04-05 09:10:07

Zarządzenie Nr 242/2017 z dnia 23 marca 2017 roku


w sprawie sprawozdania rocznego w wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2016 rok więcej...

2017-04-05 09:08:28

Zarządzenie Nr 241/2017 z dnia 20 marca 2017 roku


w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Pilichowo więcej...

2017-04-05 09:06:34

Zarządzenie Nr 240/2017 z dnia 16 marca 2017 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XX Sesji Rady Gminy więcej...

2017-04-05 09:03:07

Zarządzenie Nr 239/2017 z dnia 16 marca 2017 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XX Sesji Rady Gminy więcej...

2017-02-28 09:45:14

Zarządzenie Nr 238/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku


w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny więcej...

2017-02-16 13:54:59

Zarządzenie Nr 237/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIX Sesji Rady Gminy więcej...

2017-02-16 13:53:16

Zrządzenie Nr 236/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIX Sesji Rady Gminy więcej...

2017-02-16 13:37:44

Zarządzenie Nr 235/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIX Sesji Rady Gminy więcej...

2017-02-16 13:35:32

Zarządzenie Nr 234/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 roku więcej...

2017-01-25 14:00:49

Zarządzenie Nr 233/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok więcej...

2017-01-23 07:39:38

Zarządzenie Nr 232/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku


w sprawie ustalenia metody rozliczania wydatków ponoszonych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Osięciny więcej...

2017-01-17 13:19:45

Zarządzenie Nr231/2016 z dnia 17 stycznia 2017 roku


w sprawie rozstrzygnięcia i przydziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny na rok 2017 w dyscyplinie-piłka nożna więcej...

2017-01-12 12:49:34

Zarządzenie Nr 230/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2017-01-12 12:48:11

Zarządzenie Nr 229/2017 z dnia 5 stycznia 2017 roku


w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych więcej...

2017-01-05 10:50:30

Zarządzenie Nr 228/2017 z dnia 5 stycznia 2017 roku


w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w roku 2017 roku więcej...

2017-01-05 10:48:51

Zarządzenie Nr 227/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku


w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla równiarki więcej...

2017-01-02 12:30:24

Zarządzenie Nr 226/2016 z dnia 2 stycznia 2017 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w 2017 roku- dyscyplina "piłka nożna" więcej...

2017-01-02 12:29:03

Zarządzenie Nr 225/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli zarządczej w 2017 roku więcej...

2017-01-02 12:28:31

Zarządzenie Nr 224/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVIII Sesji Rady Gminy więcej...

2017-01-02 12:27:31

Zarządzenie Nr 223/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVIII Sesji Rady Gminy więcej...

2017-01-02 12:26:37

Zarządzenie Nr 222/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2017-01-02 12:25:44

Zarządzenie Nr 221/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2016-12-16 13:05:11

Zarządzenie Nr 220/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2016-12-16 13:04:07

Zarządzenie Nr 219/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVII Sesji Rady Gminy więcej...

2016-12-16 13:03:05

Zarządzenie Nr 218/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVII Sesji Rady Gminy więcej...

2016-12-16 13:01:50

Zarządzenie Nr 217/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku


w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości oznaczonej nr 84/2, położonej w miejscowości Ujma Mała więcej...

2016-12-16 12:59:49

Zarządzenie Nr 216/2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2016-12-16 12:58:31

Zarządzenie Nr 215/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku


w sprawie ustalenia warunków zawarcia w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu więcej...

2016-12-16 12:56:12

Zarządzenie Nr 214/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku


w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia oleju napędowego dla samochodu marki Ford więcej...

2016-12-16 12:50:17

Zarządzenie Nr 213/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2016-12-16 12:49:24

Zarządzenie Nr 212/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku


w sprawie najmu lokalu mieszkalnego więcej...

2016-12-16 12:48:48

Zarządzenie Nr 211/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku


w sprawie najmu lokalu mieszkalnego więcej...

2016-12-16 12:47:58

Zarządzenie Nr 210/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVI Sesji Rady Gminy więcej...

2016-11-21 09:21:46

Zarządzenie Nr 209/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVI Sesji Rady Gminy więcej...

2016-11-21 09:20:15

Zarządzenie Nr208/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2016-11-21 09:14:01

Zarządzenie Nr 206/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVI Sesji Rady Gminy więcej...

2016-11-21 09:12:15

Zarządzenie Nr 205/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVI Sesji Rady Gminy więcej...

2016-11-21 09:11:17

Zarządzenie Nr 204/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku


w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2017 rok więcej...

2016-11-21 09:10:27

Zarządzenie Nr 203/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku


w sprawie projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2017-2021 więcej...

2016-10-26 13:56:10

Zarządzenie Nr 202/2016 z dnia 26 października 2016 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny" więcej...

2016-10-26 13:52:01

Zarządzenie Nr 201/2016 z dnia 26 października 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2016-10-26 12:15:01

Zarządzenie Nr 200/2016 z dnia 24 października 2016 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku więcej...

2016-10-26 12:12:51

Zarządzenie Nr 199/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku


w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Osięciny oraz wprowadzenia planu akcji kurierskiej więcej...

2016-10-24 13:34:10

Zarządzenie Nr 198/2016 z dnia 30 września 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2016-09-30 13:53:22

Zarządzenie Nr 197/2016 z dnia 30 września 2016 roku


w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości ozn. nr 84/3;91 poł. w miejscowości Ujma Mała, obręb geodezyjny Ujma Mała więcej...

2016-09-30 13:51:53

Zarządzenie Nr 196/2016 z dnia 26 września 2016 roku


w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu gminy na 2017 rok więcej...

2016-09-30 13:51:23

Zarządzenie Nr 195/2016 z dnia 26 września 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok więcej...

2016-09-27 08:59:59

Zarządzenie Nr 194/2016 z dnia 26 września 2016 roku


w sprawie użycia materiałów pirotechnicznych w postaci rac świetlnych na stadionie sportowym w Osięcinach w dniu 28 września 2016 roku więcej...

2016-09-27 08:37:00

Zarządzenie Nr 193/2016 z dnia 19 września 2016 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 180363C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny" więcej...

2016-09-14 09:59:51

Zarządzenie Nr 192/2016 z dnia 9 września 2016 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XV Sesji Rady Gminy więcej...

2016-09-14 09:58:33

Zarządzenie Nr 191/2016 z dnia 9 września 2016 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XV Sesji Rady Gminy więcej...

2016-09-14 09:50:51

Zarządzenie Nr 190/2016 z dnia 5 września 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2016-09-08 08:34:30

Zarządzenie Nr 189/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok więcej...

2016-09-08 08:33:18

Zarządzenie Nr 188/2015 z dnia 8 sierpnia 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok więcej...

2016-09-08 08:32:08

Zarządzenie Nr 187/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Orzeszkowej i ul. Wyszyńskiego w m. Osięciny", "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza i ul. Mickiewicza i m. Osięciny" więcej...

2016-09-08 08:28:27

Zarządzenie Nr 186/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych więcej...

2016-09-08 08:24:35

Zarządzenie Nr 185/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2016-09-08 08:22:58

Zarządzenie Nr 184/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2016-09-08 08:21:21

Zarządzenie Nr 183/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej Nagórki-Krotoszyn", "Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Osięciny, Zblęg" więcej...

2016-08-08 08:46:12

Zarządzenie Nr 182/2016 z dnia 03 sierpnia 2016 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny więcej...

2016-07-25 08:43:36

Zarządzenie Nr 181/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku więcej...

2016-07-25 08:41:57

Zarządzenie Nr 179/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn: "Odnowa zieleni miejskiej na ul. ks. Matuszewskiego, ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy, na "rondzie" przy ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy w miejscowości Osięciny oraz terenu za Publicznym Przedszkolem w miejscowości Osięciny" więcej...

2016-07-25 08:35:06

Zarządzenie Nr 178/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku


w sprawie zasad rachunkowości w zakresie realizacji projektu "Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg" więcej...

2016-07-25 08:29:39

Zarządzenie Nr 177/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2016-06-13 10:22:46

Zarządzenie Nr 176/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIV Sesji Rady Gminy więcej...

2016-06-10 09:05:39

Zarządzenie Nr 175/2016 z dnia 09 czerwca 2016 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIV Sesji Rady Gminy więcej...

2016-06-10 09:04:38

Zarządzenie Nr 174/2016 z dnia 02 czerwca 2016 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIV Sesji Rady Gminy więcej...

2016-06-10 09:03:33

Zarządzenie Nr 173/2016 z dnia 02 czerwca 2016 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIV Sesji Rady Gminy więcej...

2016-06-06 11:16:40

Zarządzenie Nr 172/2016 z dnia 30 maja 2016 roku


w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Osięciny oraz wprowadzenia planu akcji kurierskiej więcej...

2016-06-06 11:15:28

Zarządzenie Nr 171/2016 z dnia 17 maja 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok więcej...

2016-05-06 10:47:57

Zarządzenie Nr 170/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku więcej...

2016-05-06 10:33:29

Zarządzenie Nr 169/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIII Sesji Rady Gminy więcej...

2016-05-06 10:32:20

Zarządzenie Nr 168/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIII Sesji Rady Gminy więcej...

2016-05-06 10:30:33

Zarządzenie Nr 167/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2016-04-18 08:33:44

Zarządzenie Nr 166/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku


w sprawie ustalenia warunków zawarcia w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu więcej...

2016-04-05 14:40:43

Zarządzenie Nr 165/2016 z dnia 30 marca 2016 roku


w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Osięcinach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny więcej...

2016-04-05 14:38:29

Zarządzenie Nr 164/2016 z dnia 29 marca 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2016-04-05 10:13:55

Zarządzenie Nr 163/2016 z dnia 29 marca 2016 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2016-2020 więcej...

2016-03-31 08:05:09

Zarządzenie Nr 162/2016 z dnia 21 marca 2016 roku


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2015 rok więcej...

2016-03-31 08:02:37

Zarządzenie Nr 161/2016 z dnia 21 marca 2016 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach więcej...

2016-03-31 07:54:03

Zarządzenie Nr 160/2016 z dnia 21 marca 2016 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 roki instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach więcej...

2016-03-11 10:00:11

Zarządzenie Nr 159/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XII Sesji Rady Gminy więcej...

2016-03-11 09:14:35

Zarządzenie Nr 158/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu więcej...

2016-03-11 09:13:23

Zarządzenie Nr 157/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie zawarcia umowy w trybie bezprzetargowym więcej...

2016-03-11 09:12:33

Zarządzenie Nr 156/2016 z dnia 9 marca 2016 roku


w sprawie zawarcia umowy w trybie bezprzetargowym więcej...

2016-03-03 15:07:53

Zarządzenie Nr 155/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku


w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Osięcinach więcej...

2016-03-03 15:06:23

Zarządzenie Nr 154/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XII Sesji Rady Gminy więcej...

2016-03-03 15:05:06

Zarządzenie Nr 153/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XII Sesji Rady Gminy więcej...

2016-03-03 15:03:37

Zarządzenie Nr 152/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku


w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny więcej...

2016-03-03 15:01:21

Zarządzenie Nr 151/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku więcej...

2016-02-22 15:07:47

Zarządzenie Nr 149/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku


w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Osięciny i jej jednostkach budżetowych więcej...

2016-02-15 08:29:09

Zarządzenie Nr 148/2016 z dnia 9 lutego 2016 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2016-02-15 08:26:35

Zarządzenie Nr 147/2016 z dnia 9 lutego 2016 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2016-02-03 08:35:05

Zarządzenie Nr 146/2016 z dnia 2 lutego 2016 roku


w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Osięcinach więcej...

2016-02-03 08:33:49

Zarządzenie Nr 145/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku


w sprawie rozstrzygnięcia i przydziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie na terenie Gminy Osięciny na rok 2016 w dyscyplinie- piłka nożna więcej...

2016-02-03 08:31:55

Zarządzenie Nr 144/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2016-02-03 08:30:57

Zarządzenie Nr 143/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2016-02-03 08:29:53

Zarządzenie Nr 142/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku


w sprawie ustalenia metody rozliczania wydatków ponoszonych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Osięciny więcej...

2016-01-18 12:54:23

Zarządzenie Nr 141/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku


w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na ternie Gminy Osięciny w roku 2016 więcej...

2016-01-18 12:51:51

Zarządzenie Nr 140/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w 2016 r.- dyscyplina "piłka nożna" więcej...

2016-01-18 12:50:15

Zarządzenie Nr 139/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku


w sprawie ustalenia metody rozliczania wydatków ponoszonych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Osięciny więcej...

2016-01-14 15:24:11

Zarządzenie Nr 137/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku


w sprawie ustalenia stawki amortyzacji dla wartości niematerialnych więcej...

2016-01-14 15:23:46

Zarządzenie Nr 136/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli zarządczej w 2016 roku więcej...

2016-01-14 15:23:18

Zarządzenie Nr 135/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2016-01-14 15:22:50

Zarządzenie Nr 134/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XI Sesji Rady Gminy więcej...

2016-01-14 15:22:23

Zarządzenie Nr 133/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XI Sesji Rady Gminy więcej...

2016-01-14 15:21:54

Zarażdzenie Nr 132/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2016-01-14 15:20:35

Zarządzenie Nr 131/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-12-02 13:28:03

Zarządzenie Nr 129/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku


w sprawie powołania odsady służby Stałego Dyżuru Wójta Gminy Osięciny więcej...

2015-12-02 13:26:58

Zarządzenie Nr 128/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku


w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Osięciny więcej...

2015-12-02 12:54:26

Zarządzenie Nr 127/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-11-20 14:14:30

Zarządzenie Nr 126/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku


w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Osięcinach oraz jednostkach organizacyjnych gminy więcej...

2015-11-20 14:12:44

Zarządzenie Nr 125/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku


w sprawie powołania Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem więcej...

2015-11-20 14:11:16

Zarządzenie Nr 124/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku


w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Osięciny więcej...

2015-11-20 14:10:13

Zarządzenie Nr 123/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady X Sesji Rady Gminy więcej...

2015-11-20 14:09:12

Zarządzenie Nr 122/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady X Sesji Rady Gminy więcej...

2015-11-17 14:28:57

Zarządzenie Nr 121/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku


w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2016 rok więcej...

2015-11-17 14:27:56

Zarządzenie Nr 120/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku


w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2016-2020 więcej...

2015-11-17 14:15:54

Zarządzenie Nr 119/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku


w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy więcej...

2015-11-17 14:15:05

Zarządzenie Nr 118/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny" więcej...

2015-11-10 09:12:02

Zarządzenie Nr 117/2015 z dnia 2 listopada 2015 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn: "Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Borucin". więcej...

2015-11-10 09:08:00

Zarządzenie Nr 116/2015 z dnia 29 października 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-11-03 13:02:32

Zarządzenie Nr 115/2015 z dnia 29 października 2015 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku więcej...

2015-11-03 12:07:50

Zarządzenie Nr 114/2015 z dnia 28 października 2015 roku


w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego więcej...

2015-11-03 12:06:33

Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 26 października 2015 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej więcej...

2015-11-03 12:05:11

Zarządzenie Nr 112/2015 z dnia 26 października 2015 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej więcej...

2015-11-03 12:04:27

Zarządzenie Nr 111/2015 z dnia 23 października 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-10-15 09:22:34

Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 15 października 2015 roku


w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej na obszarze kraju więcej...

2015-10-05 09:17:22

Zarządzenie Nr 109/2015 z dnia 5 października 2015 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej więcej...

2015-10-05 09:15:51

Zarządzenie Nr 108/2015 z dnia 5 października 2015 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych więcej...

2015-10-02 15:25:24

Zarządzenie Nr 107/2015 z dnia 2 października 2015 roku


w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku więcej...

2015-10-02 15:17:10

Zarządzenie Nr 106/2015 z dnia 2 października 2015 roku


w sprawie zmiany zarządzenia nr 96/2015 z dnia 9 września 2015 roku dotyczącego ustalenia terminów przeprowadzenia wyborów organów sołectwa na terenie gminy Osięciny więcej...

2015-10-02 15:13:05

Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 30 września 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-09-30 09:56:13

Zarządzenie Nr 104/2015 z dnia 28 września 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady IX Sesji Rady Gminy więcej...

2015-09-30 09:48:19

Zarządzenie Nr 103/2015 z dnia 24 września 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady IX Sesji Rady Gminy więcej...

2015-09-23 14:18:22

Zarządzenie Nr 102/2015 z dnia 23 września 2015 roku


w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości oznaczonej nr 723/2, położonej w miejscowości Osięciny więcej...

2015-09-23 14:16:28

Zarządzenie Nr 101/2015 z dnia 23 września 2015 roku


w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości oznaczonej nr 723/1, położonej w miejscowości Osięciny więcej...

2015-09-23 14:13:54

Zarządzenie Nr 100/2015 z dnia 23 września 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady IX Sesji Rady Gminy więcej...

2015-09-23 14:11:21

Zarządzenie Nr 99/2015 z dnia 23 września 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady IX Sesji Rady Gminy więcej...

2015-09-22 11:23:24

Zarządzenie Nr 98/2015 z dnia 21 września 2015 roku


w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2015-09-21 14:55:51

Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 21 września 2015 roku


w sprawie zmiany zarządzenia nr 96/2015 z dnia 9 września 2015 roku dotyczącego ustalenia terminów przeprowadzenia wyborów organów sołectwa na terenie gminy Osięciny więcej...

2015-09-21 14:51:39

Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia 9 września 2015 roku


w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia organów sołectwa na terenie gminy Osięciny więcej...

2015-09-11 15:03:23

Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 4 września 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-08-28 12:27:44

Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku


w sprawie zmiany składu obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Osięcinach w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku więcej...

2015-08-28 12:24:30

Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: Przebudowa dróg gminnych nr 180359C ul. Skarbka, ul. Konopnickiej w Osięcinach więcej...

2015-08-28 12:23:00

Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku


w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest gmina Osięciny więcej...

2015-08-28 12:18:44

Zarządzenie Nr 91/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-08-20 08:08:25

Zarządzenie Nr 90/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2015-08-20 08:06:26

Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny więcej...

2015-08-13 09:51:01

Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Osięcinach więcej...

2015-08-13 09:49:45

Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Komunalnego w Osięcinach więcej...

2015-08-13 09:47:43

Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kościelnej Wsi więcej...

2015-08-13 09:45:38

Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum więcej...

2015-08-13 09:44:45

Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku


w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku więcej...

2015-08-13 09:42:32

Zarządzenie Nr 83/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-08-06 12:09:03

Zarządzenie Nr 82/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku


w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego i własności budynków od Spółdzielni "Jutrzenka" w Osięcinach więcej...

2015-08-06 12:08:21

Zarządzenie Nr 81/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku więcej...

2015-08-06 12:07:24

Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku


w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy więcej...

2015-08-06 12:06:24

Zarządzenie Nr 79/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VIII Sesji Rady Gminy więcej...

2015-08-06 12:05:28

Zarządzenie Nr 78/2015 z dnia 16 lipca 2015 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2015-08-06 12:04:05

Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 16 lipca 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VIII Sesji Rady Gminy więcej...

2015-08-06 12:03:10

Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 16 lipca 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VIII Sesji Rady Gminy więcej...

2015-08-06 12:02:17

Zarządzenie Nr 75/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych więcej...

2015-08-06 12:00:31

Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 9 lipca 2015 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2015-08-06 11:58:11

Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 9 lipca 2015 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2015-08-06 11:57:06

Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 8 lipca 2015 roku


w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego w Gminie Osięciny więcej...

2015-08-06 11:55:58

Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku


w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego i własności budynków od Spółdzielni "Jutrzenka" w Osięcinach więcej...

2015-08-06 11:54:00

Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku


w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Osięciny oraz jego zastępcy więcej...

2015-08-06 11:52:39

Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VII Sesji Rady Gminy więcej...

2015-08-06 11:51:39

Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VII Sesji Rady Gminy więcej...

2015-08-06 11:50:39

Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku


w sprawie nieodpłatnego nabycia udziałów w nieruchomości, stanowiącej działki gruntu ozn. numerami ewidencyjnymi 145/6, 145/10, 145/13, 145,16 więcej...

2015-06-11 13:47:50

Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku


w sprawie uzupełnienia składu odwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Szkole Podstawowej w Osięcinach więcej...

2015-06-10 13:50:12

Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku


w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Osięcinach do wykonania czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Osięciny w okręgu wyb. nr 2 zarządzonych na dzień 5 lipca 2015 roku więcej...

2015-06-10 13:47:12

Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku


w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Szkole Podstawowej w Osięcinach więcej...

2015-06-08 14:44:17

Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej więcej...

2015-06-08 14:40:22

Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 01 czerwca 2015 roku


w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu Fiat Ducato więcej...

2015-06-01 15:21:23

Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku


w sprawie wskazania pracownika samorządowego Urzędu Gminy w Osięcinach do składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Osięcinach nr 1 w Szkole Podstawowej w Osięcinach do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osięciny w okręgu nr 2 zarządzonych na dzień 5 lipca 2015 roku więcej...

2015-06-01 12:30:12

Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 26 maja 2015 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn."Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa gminnego centrum rekreacji publicznej więcej...

2015-06-01 12:28:07

Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 22 maja 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-06-01 12:27:08

Zarządzenie Nr 57/2015 z dnia 21 maja 2015 roku


w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu na sprzedaż zbiorników więcej...

2015-05-26 08:02:38

Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 21 maja 2015 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn:"Odnowa zieleni miejskiej na ul Sucharskiego,ul. Konopnickiej, ul. Kruszwickiej w miejscowości Osięciny oraz terenu za Publicznym Przedszkolem w m. Osięciny" więcej...

2015-05-08 15:09:41

Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 4 maja 2015 roku


w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach więcej...

2015-05-08 15:08:12

Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 4 maja 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VI Sesji Rady Gminy więcej...

2015-05-08 15:06:55

Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 4 maja 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VI Sesji Rady Gminy więcej...

2015-05-08 15:05:28

Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-05-08 15:04:08

Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku więcej...

2015-04-22 13:51:27

Zarządzenie Nr 50/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-04-21 10:12:57

Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych więcej...

2015-04-21 10:11:54

Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-04-16 13:08:18

Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku


w sprawie powołania Komisji ds. brakowania formularzy dla Centrum Personalizacji- druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych więcej...

2015-04-16 13:06:07

Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku


w sprawie wskazania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Osięcinach do składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku więcej...

2015-04-16 13:03:11

Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku


w sprawie wskazania informatyka wyborczego do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku więcej...

2015-04-16 13:00:39

Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku


w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Osięcinach do wykonania czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku więcej...

2015-04-10 09:03:36

Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 31 marca 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-03-31 10:40:14

Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 26 marca 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady V Sesji Rady Gminy więcej...

2015-03-31 10:01:59

Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 24 marca 2015 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn: Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo-Latkowo więcej...

2015-03-31 10:00:35

Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 24 marca 2015 roku


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2014 rok więcej...

2015-03-31 09:59:26

Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 24 marca 2015 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach więcej...

2015-03-31 09:57:29

Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 24 marca 2015 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach więcej...

2015-03-31 09:56:00

Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 24 marca 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady V Sesji Rady Gminy więcej...

2015-03-31 09:54:47

Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 24 marca 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady V Sesji Rady Gminy więcej...

2015-03-31 09:52:39

Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 18 marca 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady V Sesji Rady Gminy więcej...

2015-03-16 09:59:20

Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 12 marca 2015 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2015-03-16 09:58:06

Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 10 marca 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-03-16 09:56:59

Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 10 marca 2015 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru I etapu inwestycji pn: "Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa gminnego centrum rekreacji publicznej" więcej...

2015-03-11 09:59:10

Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 10 marca 2015 roku


w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Osięciny więcej...

2015-03-04 08:22:16

Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 3 marca 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-03-02 09:04:21

Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku


w sprawie ustalenia warunków zawarcia w trybie bezprzetragowym kolejnej umowy dzierżawy więcej...

2015-03-02 09:03:04

Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku


w sprawie ustalenia warunków zawarcia w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu więcej...

2015-03-02 09:01:41

Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 20 lutego 2015 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku więcej...

2015-02-24 10:49:49

Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-02-10 10:13:44

Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku


w sprawie rozstrzygnięcia i przydziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny na rok 2015 w dyscyplinie - piłka nożna więcej...

2015-02-10 10:09:53

Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku


w sprawie powołania zespołu powypadkowego więcej...

2015-02-10 10:08:37

Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku


w sprawie sporządzenia i oddania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy więcej...

2015-02-10 10:06:37

Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku


w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu ustanego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Wola Skarbkowa więcej...

2015-02-10 10:05:02

Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku


w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w roku 2015 więcej...

2015-02-10 10:03:48

Zarzadzenie Nr 20/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady IV Sesji Rady Gminy więcej...

2015-02-10 10:02:11

Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku


w sprawie przygotowania proejktu uchwał na obrady IV Sesji Rady Gminy więcej...

2015-02-10 09:59:39

Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-01-21 15:13:38

Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w 2015 roku- dyscyplina "piłka nożna" więcej...

2015-01-21 15:12:08

Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku


w sprawie zasad rachunkowości w zakresie realizacji projektu Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w m. Bartłomiejowice więcej...

2015-01-21 15:10:34

Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku


w sprawie zasad rachunkowości w zakresie realizacji projektu pn: Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Pilichowo-Latkowo więcej...

2015-01-21 15:09:16

Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-01-21 15:08:25

Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej więcej...

2015-01-21 15:07:10

Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli zarządczej w 2015 roku więcej...

2015-01-21 15:05:24

Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2015-01-21 15:01:32

Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2015-01-21 15:00:12

Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady III Sesji Rady Gminy więcej...

2015-01-21 14:58:07

Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady III Sesji Rady Gminy więcej...

2014-12-29 12:43:29

Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-12-29 12:42:10

Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-12-19 15:24:24

Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok więcej...

2014-12-16 14:38:06

Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-12-05 15:39:32

Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady II Sesji Rady Gminy więcej...

2014-12-05 15:38:39

Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady II Sesji Rady Gminy więcej...

2014-12-05 08:43:03

Zarządzenie Nr 456/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-12-05 08:37:09

Zarządzenie Nr 455/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-12-05 08:30:28

Zarządzenie Nr 454/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-12-05 08:27:53

Zarządzenie Nr 453/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku


w sprawie ustalenia stawki amortyzacji dla wartości niematerialnych i prawnych więcej...

2014-12-04 16:04:09

Zarządzenie Nr 452/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku


w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2015 rok więcej...

2014-12-04 16:02:54

Zarządzenie Nr 451/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku


w sprawie projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2015-2019 więcej...

2014-11-13 15:38:03

Zarządzenie Nr 450/2014 z dnia 07 listopada 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXVI Sesji Rady Gminy więcej...

2014-11-13 15:35:51

Zarządzenie Nr 449/2014 z dnia 31 października 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok więcej...

2014-10-29 09:53:34

Zarządzenie Nr 448/2014 z dnia 27 października 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXV Sesji Rady Gminy więcej...

2014-10-29 09:52:35

Zarządzenie Nr 447/2014 z dnia 24 października 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXV Sesji Rady Gminy więcej...

2014-10-29 09:48:03

Zarządzenie Nr 446/2014 z dnia 24 października 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXV Sesji Rady Gminy więcej...

2014-10-29 09:46:49

Zarządzenie Nr 445/2014 z dnia 23 października 2014 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok więcej...

2014-10-29 09:45:58

Zarządzenie Nr 444/2014 z dnia 22 października 2014 roku


w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy więcej...

2014-10-29 09:37:36

Zarządzenie Nr 443/2014 z dnia 20 października 2014 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku więcej...

2014-10-21 09:57:39

Zarządzenie Nr 442/2014 z dnia 17 października 2014 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny" więcej...

2014-10-21 09:55:50

Zarządzenie Nr 441/2014 z dnia 14 października 2014 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok więcej...

2014-10-21 09:54:59

Zarządzenie Nr 440/2014 z dnia 10 października 2014 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2014-10-21 09:54:02

Zarządzenie Nr 439/2014 z dnia 10 października 2014 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego realizacji zadania pn: "Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny" więcej...

2014-10-21 09:53:20

Zarządzenie Nr 438/2014 z dnia 6 października 2014 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok więcej...

2014-10-08 10:43:28

Zarządzenie Nr 437/2014 z dnia 3 października 2014 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2014-10-08 10:40:31

Zarządzenie Nr 436/2014 z dnia 3 października 2014 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu więcej...

2014-10-08 10:36:37

Zarządzenie Nr 435/2014 z dnia 3 października 2014 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2014-10-08 10:33:50

Zarządzenie Nr 434/2014 z dnia 25 września 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXIV Sesji Rady Gminy więcej...

2014-10-08 10:29:12

Zarządzenie Nr 433/2014 z dnia 23 września 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXIV Sesji Rady Gminy więcej...

2014-10-08 10:27:25

Zarządzenie Nr 432/2014 z dnia 23 września 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXIV Sesji Rady Gminy więcej...

2014-10-08 10:20:41

Zarządzenie Nr 431/2014 z dnia 18 września 2014 roku


w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach więcej...

2014-10-08 10:10:32

Zarządzenie Nr 430/2014 z dnia 18 września 2014 roku


w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania pn: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny" więcej...

2014-09-17 09:04:49

Zarządzenie Nr 429/2014 z dnia 16 września 2014 roku


w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2014-09-17 09:03:27

Zarządzenie Nr 428/2014 z dnia 12 września 2014 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok więcej...

2014-09-17 09:02:02

Zarządzenie Nr 427/2014 z dnia 8 września 2014 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok więcej...

2014-09-17 09:00:56

Zarządzenie Nr 426/2014 z dnia 5 września 2014 roku


w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Wola Skarbkowa więcej...

2014-09-17 09:00:06

Zarządzenie Nr 425/2014 z dnia 5 września 2014 roku


w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu więcej...

2014-09-17 08:58:26

Zarządzenie Nr 424/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-09-17 08:57:22

Zarządzenie Nr 423/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-09-17 08:56:13

Zarządzenie Nr 422/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych więcej...

2014-09-17 08:54:37

Zarządzenie Nr 421/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-09-17 08:53:35

Zarządzenie Nr 420/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2014-09-17 08:52:38

Zarządzenie Nr 419/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 roku


w sprawie powołania Komisji Przetragowej więcej...

2014-09-17 08:51:47

Zarządzenien 418/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 roku


w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia "Szkoła Sercem Wsi" sali gimnastycznej, położonej w miejscowości Pocierzyn więcej...

2014-09-17 08:50:51

Zarządzenie Nr 417/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowewgo inwestycji pn."Przebudowa drogi gminnej Zielińsk-Zielińsk" w m. Zielińsk więcej...

2014-08-04 09:07:41

Zarządzenie Nr 416/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku


w sprawie zmian do budżety gminy na 2014 rok więcej...

2014-08-04 09:06:35

Zarządzenie Nr 415/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2014-08-04 09:02:35

Zarządzenie Nr 414/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2014-08-04 08:40:48

Zarządzenie Nr 413/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2014 roku więcej...

2014-07-18 09:06:46

Zarządzenie Nr 412/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-07-18 09:05:38

Zarządzenie Nr 411/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego iwestycji, remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach więcej...

2014-07-18 09:04:22

Zarządzenie Nr 410/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXIII Sesji Rady Gminy więcej...

2014-07-18 09:02:56

Zarządzenie Nr 409/2014 z dnia 7 lipca 2014 rok


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXIII Sesji Rady Gminy więcej...

2014-07-09 08:57:33

Zarządzenie Nr 408/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osięciny więcej...

2014-07-02 10:30:30

Zrządzenie Nr 407/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku


w sprawie sprzedaży w drodze II przetragu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, położonej w miejscowości Wola Skarbkowa więcej...

2014-07-02 10:27:28

Zarządzenie Nr 406/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2014-07-02 10:24:39

Zarządzenie Nr 405/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-06-16 09:13:59

Zarządzenie Nr 404/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXII Sesji Rady Gminy więcej...

2014-06-16 09:12:07

Zarządzenie Nr 403/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXII Sesji Rady Gminy więcej...

2014-06-13 13:43:11

Zarządzenie Nr 402/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji więcej...

2014-06-13 13:40:35

Zarządzenie Nr 401/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok więcej...

2014-05-30 08:28:00

Zarządzenie Nr 400/2014 z dnia 28 maja 2014 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osięciny, ul. Rataja". więcej...

2014-05-30 08:19:11

Zarządzednie Nr 399/2014 z dnia 28 maja 2014 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Budowa przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach" więcej...

2014-05-23 08:17:31

Zarządzenie Nr 396/2014 z dnia 20 maja 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-05-14 09:38:26

Zarządzenie Nr 395/2014 z dnia 14 maja 2014 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego realizacji zadania pn:"Odnowa zieleni publicznej na ul. Skarbka, Kurzawy, Łokietka oraz ul. Sportowej w m. Osięciny więcej...

2014-05-14 09:35:43

Zarządzenie Nr 394/2014 z dnia 5 maja 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-05-07 13:15:17

Zarządzenie Nr 393/2014 z dnia 5 maja 2014 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych więcej...

2014-05-07 13:14:08

Zarządzenie Nr 392/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-04-24 11:29:36

Zarządzenie Nr 391/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXI Sesji Rady Gminy więcej...

2014-04-24 11:28:27

Zarządzenie Nr 390/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXI Sesji Rady Gminy więcej...

2014-04-24 11:27:20

Zarządzenie Nr 389/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-04-24 11:26:21

Zarządzenie Nr 388/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-04-15 15:15:00

Zarządzenie Nr 387/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku


w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji w wyborch do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku więcej...

2014-04-15 15:11:40

Zarządzenie Nr 386/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku


w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy więcej...

2014-04-08 09:11:53

Zarządzenie Nr 385/2014 z dnia 31 marca 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-04-08 09:10:29

Zarządzenie Nr 384/2014 z dnia 25 marca 2014 roku


w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2014-04-08 09:09:30

Zarządzenie Nr 383/2014 z dnia 25 marca 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-04-08 09:08:28

Zarządzenie Nr 382/2014 z dnia 25 marca 2014 roku


w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości więcej...

2014-04-08 09:07:13

Zarządzenie Nr 381/2014 z dnia 24 marca 2014 roku


w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości więcej...

2014-03-26 10:39:44

Zarządzenie Nr 380/2014 z dnia 24 marca 2014 roku


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osęciny za 2013 rok więcej...

2014-03-26 10:37:33

Zarzadzenie Nr 379/2014 z dnia 24 marca 2014 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach więcej...

2014-03-26 10:35:42

Zarządzenie Nr 378/2014 z dnia 24 marca 2014 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury więcej...

2014-03-21 08:51:26

Zarządzenie Nr 377/2014 z dnia 18 marca 2014 roku


w sprawie zapewnienia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości więcej...

2014-03-21 08:48:53

Zarządzenie Nr 376/2014 z dnia 12 marca 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXX Sesji Rady Gminy więcej...

2014-03-21 08:47:04

Zarządzenie Nr 375/2014 z dnia 12 marca 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXX Sesji Rady Gminy więcej...

2014-02-25 13:00:06

Zarządzenie Nr 374/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIX Sesji Rady Gminy więcej...

2014-02-25 12:58:49

Zarządzenie Nr 373/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIX Sesji Rady Gminy więcej...

2014-02-25 12:57:37

Zarządzenie Nr 372/2014 z dnia 14 lutego 2014 roku


w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w roku 2014 więcej...

2014-02-06 14:31:11

Zarządzenie Nr 371/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w 2014 roku- dyscyplina "piłka siatkowa" więcej...

2014-02-06 14:24:06

Zarządzenie Nr 370/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w 2014 roku- dyscyplina "piłka nożna" więcej...

2014-01-29 10:14:11

Zarządzenie Nr 369/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-01-29 10:13:03

Zarządzenie Nr 368/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku


w sprawie ustalenia stawki amortyzacji dla wartości niematerialnych i prawnych więcej...

2014-01-29 10:10:27

Zarządzenie Nr 367/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli zarządczej w 2014 roku więcej...

2014-01-15 09:09:26

Zarządzenie Nr 366/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok więcej...

2014-01-13 08:37:50

Zarządzenie Nr 364/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2014-01-13 08:36:34

Zarządzenie Nr 363/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXVIII Sesji Rady Gminy więcej...

2014-01-13 08:29:47

Zarządzenie Nr 362/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXVIII Sesji Rady Gminy więcej...

2013-12-27 08:10:16

Zarządzenie Nr 361/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-12-13 08:36:16

Zarządzenie Nr 360/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-12-13 08:34:29

Zarządzenie Nr 359/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-12-13 08:33:27

Zarządzenie Nr 358/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Karolin więcej...

2013-11-29 11:48:35

Zarządzenie Nr 356/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2013-11-29 11:47:36

Zarządzenie Nr 355/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku


w sprawie zmian do budzetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-11-29 11:45:43

Zarządzenie Nr 354/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXVII Sesji Rady Gminy więcej...

2013-11-29 11:44:43

Zarządzenie Nr 353/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: Modernizacja i budowa infrastruktury wodno ściekowej w miejscowości Osięciny, Kościelna Wieś więcej...

2013-11-29 11:42:53

Zarządzenie Nr 352/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku


w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2014 rok więcej...

2013-11-29 11:41:53

Zarządzenie Nr 351/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku


w sprawie projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2014-2018 więcej...

2013-11-29 11:40:44

Zarządzenie Nr 350/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-11-29 11:39:47

Zarządzenie Nr 349/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. Zagospodarowanie studni głębinowej Nr 1 A w miejscowości Kościelna Wieś więcej...

2013-11-13 12:11:01

Zarządzenie Nr 348/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku


w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia oleju napędowego dla ciągnika kołowego MTZ Belarus 952.4 więcej...

2013-11-13 11:31:02

Zarządzenie Nr 347/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok więcej...

2013-11-13 11:29:27

Zarządzenie Nr 346/2013 z dnia 31 października 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-11-05 08:02:09

Zarządzenie Nr 345/2013 z dnia 24 października 2013 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2013 roku więcej...

2013-11-04 12:55:25

Zarządzenie Nr 344/2013 z dnia 24 października 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok więcej...

2013-10-28 11:16:52

Zarządzenie Nr 343/2013 z dnia 18 października 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok więcej...

2013-10-28 11:15:41

Zarządzenie Nr 342/2013 z dnia 11 października 2013 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXVI Sesji Rady Gminy więcej...

2013-10-28 11:06:08

Zarządzenie Nr 341/2013 z dnia 11 października 2013 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał a obrady XXVI Sesji Rady Gminy więcej...

2013-10-18 12:44:45

Zarządzenie Nr 340/2013 z dnia 11 października 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok więcej...

2013-10-14 09:48:56

Zarządzenie Nr 339/2013 z dnia 11 października 2013 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: Remont drogi gminnej nr 180350C, ulicy Leśniej w Osięcinach, na odcinku o długości 325,00m więcej...

2013-10-07 10:08:06

Zarządzenie Nr 338/2013 z dnia 2 października 2013 roku


w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia oleju napędowego dla ciągnika kołowego MTZ Belarus więcej...

2013-10-07 10:06:01

Zarządzenie Nr 337/2013 z dnia 2 października 2013 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. "Odnowa zieleni publicznej na terenie stadionu i placu zabaw w miejscowości Osięciny więcej...

2013-10-07 10:04:17

Zarządzenie Nr 336/2013 z dnia 1 października 2013 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: sieć wodociągowa z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach więcej...

2013-09-27 14:44:51

Zarządzenie Nr 335/2013 z dnia 27 września 2013 roku


w sprawie wydzierżawienia części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi więcej...

2013-09-27 14:41:19

Zarządzenie Nr 334/2013 z dnia 26 września 2013 roku


w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2013-09-27 14:20:23

Zarządzenie Nr 333/2013 z dnia 26 września 2013 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: Sieć wodociągowa z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach:Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcianch więcej...

2013-09-27 14:17:14

Zarządzenie Nr 332/2013 z dnia 20 września 2013 roku


w sprawie ustalenia warunków zawarcia w trybie bezprzetragowym kolejnej umowy dzierżawy więcej...

2013-09-27 14:15:45

Zarządzenie Nr 331/2013 z dnia 20 września 2013 roku


w sprawie ustalenia warunków zawarcia w trybie bezprzetragowym kolejnej umowy dzierżawy więcej...

2013-09-27 14:13:35

Zarządzenie Nr 330/2013 z dnia 20 września 2013 roku


w sprawie ustalenia warunków zawarcia w trybie bezprzetragowym kolejnej umowy dzierżawy więcej...

2013-09-27 14:11:43

Zarządzenie Nr 329/2013 z dnia 20 września 2013 roku


w sprawie wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego budynku byłej szkoły podstawowej, położonego w miejscowości wola Skarbkowa więcej...

2013-09-26 09:46:02

Zarządzenie Nr 328/2013 z dnia 19 września 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-09-17 13:39:47

Zarządzenie Nr 327/2013 z dnia 12 września 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-09-13 08:00:53

Zarządzenie Nr 326/2013 z dnia 5 września 2013 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach, na odcinku o długości 633,00m, od km 0+17,00 do km 6+50,00 więcej...

2013-09-10 08:15:15

Zarządzenie Nr 325/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok więcej...

2013-08-29 11:52:56

Zarządzenie Nr 324/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok więcej...

2013-08-13 09:05:08

Zarządzenie Nr 323/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok więcej...

2013-08-09 09:33:42

Zarządzenie nr 322/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km". więcej...

2013-08-09 09:31:08

Zarządzenie Nr 321/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn:"Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,810 km". więcej...

2013-08-05 10:53:54

Zarządzenie Nr 320/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2013-08-05 10:48:11

Zarządzenie Nr 319/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2013-08-01 11:39:23

Zarządzenie Nr 318/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXV Sesji Rady Gminy więcej...

2013-08-01 11:38:06

Zarządzenie Nr 317/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXV Sesji Rady Gminy więcej...

2013-08-01 11:36:58

Zarządzenie Nr 316/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2013 roku więcej...

2013-08-01 11:26:36

Zarządzenie Nr 315/2013 z dnia 19 lipca 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-08-01 11:25:29

Zarządzenie Nr 314/2013 z dnia 19 lipca 2013 roku


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych więcej...

2013-08-01 11:14:19

Zarządzenie Nr 313/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku


w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości położonej we Włodzimierce więcej...

2013-08-01 11:12:43

Zarządzenie Nr 312/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-08-01 11:11:16

Zarządzenie Nr 311/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku


w sprawie wydzierżawienia części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi więcej...

2013-07-12 08:51:40

Zarządzenie Nr 310/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-07-05 12:58:42

Zarządzenie Nr 309/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-07-01 09:00:20

Zarządzenie Nr 308/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Osięcinach więcej...

2013-07-01 08:58:02

Zarządzenie Nr 307/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku


w sprawie: przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania pn: "Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś". więcej...

2013-06-13 08:22:56

Zarządzenie Nr 306/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-06-13 08:18:42

Zarządzenie Nr 305/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIV Sesji Rady Gminy więcej...

2013-06-13 08:17:30

Zarządzenie Nr 304/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok więcej...

2013-06-10 08:43:22

Zarządzenie Nr 303/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku


w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznego Gminazjum w Osięcinach więcej...

2013-06-03 08:07:42

Zarządzenie Nr 302/2013 z dnia 21 maja 2013 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn:"Budowa fontanny parkowej w miejscowości Osięciny, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Powałkowice oraz budowa placów zabaw w miejscowości Borucin, Bełszewo i Zielińsk wraz z budową ogrodzenia w miejscowości Zielińsk". więcej...

2013-05-16 12:19:55

Zarządzenie Nr 301/2013 z dnia 16 maja 2013 roku


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Osięcinach więcej...

2013-05-14 10:06:52

Zarządzenie Nr 300/2013 z dnia 10 maja 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-05-14 10:04:45

Zarządzenie Nr 299/2013 z dnia 10 maja 2013 roku


w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego szkołę w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora więcej...

2013-05-14 10:01:40

Zarządzenie Nr 298/2013 z dnia 6 maja 2013 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru koncowego inwestycji pn: "Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury". więcej...

2013-05-14 09:59:01

Zarządzenie Nr 297/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.


w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2013 rok więcej...

2013-05-08 08:08:46

Zarządzenie Nr 296/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok więcej...

2013-04-29 14:18:11

Zarządzenie Nr 295/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Osięcinach więcej...

2013-04-29 14:16:52

Zarządzenie 294/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku


w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania "Remont i wyposażenie światlic wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości: Kościelna Wieś, Bełszewo, Borucin, Konary, Borucinek, Krotoszyn, Powałkowice, Osięciny oraz budowa placów zabaw w miejscowości: Zielińsk, Borucin, Bełszewo" więcej...

2013-04-23 10:52:20

Zarządzenie Nr 293/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-04-23 10:51:29

Zarządzenie Nr 292/2012 z dnia 22 kwietnia 2013 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2013 roku więcej...

2013-04-23 10:50:12

Zarządzenie Nr 291/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIII Sesji Rady Gminy więcej...

2013-04-23 10:49:09

Zarządzenie Nr 290/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIII Sesji Rady Gminy więcej...

2013-04-15 14:50:51

Zarządzenie Nr 289/2013 z dnia 28 marca 2013 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Osięcinach więcej...

2013-04-02 11:45:14

Zarządzenie Nr 288/2013 z dnia 27 marca 2013 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu Służby Przygotowawczej Pracowników Urzędu Gminy Osięciny więcej...

2013-04-02 11:43:35

Zarządzenie Nr 287/2013 z dnia 27 marca 2013 roku


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2012 rok więcej...

2013-04-02 11:41:49

Zarządzenie Nr 286/2013 z dnia 26 marca 2013 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok instutucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach więcej...

2013-04-02 11:40:23

Zarządzenie Nr 285/2013 z dnia 26 marca 2013 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok instytucji kultury-Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach więcej...

2013-04-02 11:38:16

Zarządzenie Nr 284/2013 z dnia 22 marca 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-03-20 12:19:22

Zarządzenie Nr 283/2013 z dnia 11 marca 2013 roku


w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2013-03-11 08:28:59

Zarządzenie Nr 282/2013 rok z dnia 8 marca 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-03-11 08:27:55

Zarządzenie Nr 281/2013 z dnia 8 marca 2013 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXII Sesji Rady Gminy więcej...

2013-03-11 08:26:43

Zarządzenie Nr 280/2013 z dnia 8 marca 2013 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXII Sesji Rady Gminy więcej...

2013-03-11 08:21:47

Zarządzenie Nr 279/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku


w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu na pojazd w podróży służbowej na obszarze kraju więcej...

2013-03-01 11:51:30

Zarządzenie Nr 278/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku


w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia "Szkoła Sercem Wsi" budynku szkolnego wraz z wyposażeniem szkolnym, położonego w miejscowości Pocierzyn więcej...

2013-02-18 12:54:13

Zarządzenie Nr 277/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku


w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Osięciny oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej więcej...

2013-02-14 09:49:58

Zarządzenie Nr 276/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku


w sprawie rozstrzygnięcia i przydziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny na rok 2013 w dyscyplinie-piłka siatkowa więcej...

2013-02-14 09:47:53

Zarządzenie Nr 275/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku


w sprawie rozstrzygnięcia i przydziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny na rok 2013 w dyscyplinie -piłka nożna więcej...

2013-02-13 08:50:57

Zarządzenie Nr 274/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku


w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w roku 2013. więcej...

2013-02-07 13:16:17

Zarządzenie Nr 273/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięcinach więcej...

2013-02-07 13:14:36

Zarządzenie Nr 272/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku


w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego więcej...

2013-01-30 13:07:35

Zarządzenie Nr 271/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w 2013 r. - dyscyplina "piłka siatkowa". więcej...

2013-01-30 13:05:48

Zarządzenie Nr 270/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w 2013 r. - dyscyplina "piłka nożna". więcej...

2013-01-29 08:06:28

Zarządzenie Nr 269/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku


w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych gminy Osięciny więcej...

2013-01-29 08:05:04

Zarządzenie Nr 268/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-01-10 10:38:23

Zarządzenie Nr 267/2012 z dnia 8 stycznia 2013 roku


w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki: DAF ORION model SB-300 i zbycia w drodze rokowań więcej...

2013-01-10 10:36:52

Zarządzenie Nr 266/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie inwentaryzacji więcej...

2013-01-10 10:35:55

Zarządzenie Nr 265/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli zarządczej w 2013 roku więcej...

2013-01-10 10:34:59

Zarządzenie Nr 264/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Osięciny więcej...

2012-12-31 13:51:26

Zarządzenie Nr 263/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2012-12-31 13:49:30

Zarządzenie Nr 262/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXI Sesji Rady Gminy więcej...

2012-12-31 13:48:27

Zarządzenie Nr 261/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXI Sesji Rady Gminy więcej...

2012-12-31 13:45:00

Zarządzenie Nr 260/2012 z dnia 18 grudnia 20112 roku


w sprawie przekazania Publicznemu Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w m. Osięciny wyb. w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" więcej...

2012-12-31 13:38:08

Zarządzenie Nr 259/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2012-12-31 13:37:17

Zarządzenie Nr 258/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2012-12-31 13:36:09

Zarządzenie Nr 257/2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XX Sesji Rady Gminy więcej...

2012-12-31 13:35:03

Zarządzenie Nr 256/2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XX Sesji Rady Gminy więcej...

2012-12-31 13:34:03

Zarządzenie Nr 255/2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2012-12-31 13:33:13

Zarządzenie Nr 254/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku


w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego na cele handlowe więcej...

2012-12-31 13:31:03

Zarządzenie Nr 253/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku


w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące zasób gminy więcej...

2012-12-31 13:29:45

Zarządzenie Nr 252/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2012-12-31 13:27:59

Zarządzenie Nr 251/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku


w sprawie zbycia pojazdu będącego własnością Gminy Osięciny więcej...

2012-12-31 13:26:40

Zarządzenie Nr 250/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku


w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w ramach kontroli zarządczej w 2012 roku więcej...

2012-12-31 13:25:31

Zarządzenie Nr 249/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2012-12-31 13:24:31

Zarządzenie Nr 248/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Osięcinach więcej...

2012-12-31 13:23:27

Zarządzenie Nr 247/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi więcej...

2012-12-31 13:22:02

Zarządzenie Nr 246/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum w Osięcinach więcej...

2012-12-31 13:21:03

Zarządzenie Nr 245/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum w Osięcinach więcej...

2012-11-30 15:21:51

Zarządzenie Nr 244/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku


w sprawie opracowania "Planu Obrony Cywilnej Gminy Osięciny" więcej...

2012-11-15 12:58:18

Zarządzenie nr 243/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku


w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2013 rok więcej...

2012-11-15 12:56:55

Zarządzenie Nr 242/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku


w sprawie projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2013-2017 więcej...

2012-11-15 12:54:44

Zarządzenie Nr 241/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIX Sesji Rady Gminy więcej...

2012-11-15 12:53:25

Zarządzenie Nr 240/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIX Sesji Rady Gminy więcej...

2012-11-07 13:17:31

Zarządzenie Nr 239/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku


w sprawie powołania Komisji odbioru robót budowlanych pn:"Modernizacja Rynku w Osięcinach" więcej...

2012-11-07 13:14:59

Zarządzenie Nr 238/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2012-11-07 13:14:03

Zarządzenie Nr 237/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2012-10-30 11:06:28

Zarządzenie Nr 236/2012 z dnia 25 października 2012 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2012-10-30 11:04:26

Zarządzenie Nr 235/2012 z dnia 15 października 2012 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2012 roku więcej...

2012-10-16 09:02:52

Zarządzenie Nr 234/2012 z dnia 15 października 2012 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko-Orlik 2012" przy szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6" więcej...

2012-10-16 08:47:51

Zarządzenie Nr 233/2012 z dnia 8 października 2012 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2012-10-09 11:04:16

Zarządzenie Nr 232/2012 z dnia 3 października 2012 roku


w sprawie ogłoszenia I przetragu ustanego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego o pow. 112,18 m2, położonego w Osięcinach, przy ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy więcej...

2012-10-09 11:01:37

Zarządzenie Nr 231/2012 z dnia 3 października 2012 roku


w sprawie ogłoszenia I przetragu ustanego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego o pow. 36,55 m2, położonego w Osięcinach przy Placu Bohaterów Powstania Warszawy więcej...

2012-10-01 08:23:31

Zarządzenie Nr 230/2012 z dnia 26 września 2012 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok więcej...

2012-10-01 08:20:56

Zarządzenie Nr 229/2012 z dnia 26 września 2012 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVIII Sesji Rady Gminy więcej...

2012-10-01 08:19:05

Zarządzenie Nr 228/2012 z dnia 26 września 2012 roku


w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2012-10-01 08:17:24

Zarządzenie Nr 227/2012 z dnia 24 września 2012 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVIII Sesji Rady Gminy więcej...

2012-10-01 08:15:39

Zarządzenie Nr 226/2012 z dnia 24 września 2012 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVIII Sesji Rady Gminy więcej...

2012-09-11 09:09:39

Zarządzenie Nr 225/2012 z dnia 10 września 2012 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2012-09-11 09:08:44

Zarządzenie Nr 224/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku


w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia "Szkoła Sercem Wsi" sali gimnastycznej położonej w miejscowości Pocierzyn więcej...

2012-09-11 08:58:57

Zarządzenie Nr 223/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Przedszkola Komunalnego w Osięcinach więcej...

2012-09-11 08:57:00

Zarządzenie Nr 222/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podsatwowej w Kościelnej Wsi więcej...

2012-09-11 08:55:46

Zarządzenie Nr 221/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Osięcinach więcej...

2012-09-11 08:53:40

Zarządzenie Nr 220/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Publicznego Gimnazjum w Osięcinach więcej...

2012-09-11 08:51:32

Zarządzenie Nr 219/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum w Osięcinach więcej...

2012-09-11 08:49:29

Zarządzenie Nr 218/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2012-08-28 10:15:26

Zarządzenie Nr 217/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok więcej...

2012-08-21 13:59:35

Zarządzenie Nr 216/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok więcej...

2012-08-21 13:58:12

Zarządzenie Nr 215/2012 z dnia 9 sierpnia 2012 roku


w sprawie zbycia pojazdu będącego własnością Gminy Osięciny więcej...

2012-08-21 13:57:21

Zarządzenie Nr 214/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2012-08-02 10:25:21

Zarządzenie Nr 213/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku


w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi w Urzędzie Gminy Osięciny więcej...

2012-08-02 10:24:00

Zarządzenie Nr 212/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2012 roku więcej...

2012-08-02 10:21:57

Zarządzenie Nr 211/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku


w sprawie powołania Komisji Przetragowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego więcej...

2012-08-02 10:19:02

Zarządzenie Nr 210/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok więcej...

2012-07-31 10:42:33

Zarządzenie Nr 209/2012 z dnia 23 lipca 2012 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok więcej...

2012-07-20 11:43:19

Zarządzenie Nr 208/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięcinach więcej...

2012-07-20 11:42:03

Zarządzenie Nr 207/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok więcej...

2012-07-04 12:01:48

Zarządzenie Nr 206/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku


w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania "Storzenie miejsca integracji społecznej i wypoczynku w miejscowości Osięciny" więcej...

2012-07-04 12:00:23

Zarządzenie Nr 205/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinanowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Osięciny więcej...

2012-07-03 11:23:30

Zarządzenie Nr 204/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok więcej...

2012-07-03 11:22:23

Zarządzenie Nr 203/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVII Sesji Rady Gminy więcej...

2012-07-03 11:21:10

Zarządzenie Nr 202/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVII Sesji Rady Gminy więcej...

2012-06-11 15:11:13

Zarządzenie Nr 201/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku


w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych więcej...

2012-06-11 09:44:41

Zarządzenie 200/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2012-05-31 10:34:19

Zarządzenie Nr 199/2012 z dnia 28 maja 2012 roku


w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego więcej...

2012-05-31 10:32:39

Zarządzenie Nr 198/2012 z dnia 28 maja 2012 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVI Sesji Rady Gminy więcej...

2012-05-31 10:29:03

Zarządzenie Nr 197/2012 z dnia 23 maja 2012 roku


w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości więcej...

2012-05-28 11:35:39

Zarządzenie Nr 196/2012 z dnia 23 maja 2012 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVI Sesji Rady Gminy więcej...

2012-05-28 11:33:28

Zarządzenie Nr 195/2012 z dnia 23 maja 2012 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVI Sesji Rady Gminy więcej...

2012-05-28 11:32:16

Zarządzenie Nr 194/2012 z dnia 21 maja 2012 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok więcej...

2012-05-23 08:51:54

Zarządzenie Nr 193/2012 z dnia 18 maja 2012 roku


w sprawie powołania Komisji Przetragowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6 więcej...

2012-05-17 08:13:03

Zarządzenie Nr 192/2012 z dnia 14 maja 2012 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2012-05-14 13:11:59

Zarządzenie Nr 191/2012 z dnia 8 maja 2012 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2012-05-10 12:23:22

Zarządzenie Nr 190/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok więcej...

2012-05-10 12:22:21

Zarządzenie Nr 189/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku


w sprawie zmiany ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych gminy oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych więcej...

2012-05-10 12:19:52

Zarządzenie Nr 188/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku


w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania "Budowa kompleksu dwóch boisk w Osięcinach w ramach programu: Moje boisko-Orlik 2012" więcej...

2012-04-17 12:18:39

Zarządzenie Nr 187/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok więcej...

2012-04-13 09:02:26

Zarządzenie Nr 186/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2012-04-13 09:01:22

Zarządzenie Nr 185/2012 z dnia 30 marca 2012 roku


w sprawie ustalenia warunków zawarcia w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu więcej...

2012-04-13 09:00:06

Zarządzenie Nr 184/2012 z dnia 30 marca 2012 roku


w sprawie ustalenia warunków zawarcia w trybie bezprzetragowym kolejnej umowy dzierżawy więcej...

2012-04-02 08:52:09

Zarządzenie Nr 183/2012 z dnia 28 marca 2012 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach więcej...

2012-04-02 08:49:28

Zarządzenie Nr 182/2012 z dnia 28 marca 2012 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach więcej...

2012-04-02 08:46:18

Zarządzenie Nr 181/2012 z dnia 28 marca 2012 roku


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Osięciny za 2011 rok więcej...

2012-04-02 08:45:28

Zarządzenie Nr 180/2012 z dnia 27 marca 2012 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok więcej...

2012-03-28 13:34:19

Zarządzenie 179/2012 z dnia 26 marca 2012 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XV Sesji Rady Gminy więcej...

2012-03-28 13:32:28

Zarządzenie nr 178/2012 z dnia 26 marca 2012 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XV Sesji Rady Gminy więcej...

2012-03-28 13:31:16

Zarządzenie Nr 177/2012 z dnia 7 marca 2012 roku


w sprawie nadania Zakładowego Regulaminu Gospodarowania Środkami Funduszu Socjalnego więcej...

2012-03-13 15:03:25

Zarządzenie Nr 176/2012 z dnia 7 marca 2012 roku


w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego o pow. 7,87 m2, położonego w Osięcinach, przy ulicy Plac Boh. Powst. Warszawy więcej...

2012-03-05 12:24:53

Zarządzenie Nr 175/2012 z dnia 5 marca 2012 roku


w sprawie rozstrzygnięcia i przydziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny na rok 2012 w dyscyplinie - piłka siatkowa więcej...

2012-03-05 12:21:49

Zarządzenie Nr 174/2012 z dnia 5 marca 2012 roku


w sprawie rozstrzygnięcia i przydziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny na rok 2012 w dyscyplinie - piłka nożna więcej...

2012-02-27 08:20:53

Zarządzenie Nr 173/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIV Sesji Rady Gminy więcej...

2012-02-27 08:19:48

Zarządzenie Nr 172/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku


w sprawie przygotowania projekt uchwał na obrady XIV Sesji Rady Gminy więcej...

2012-02-27 08:18:33

Zarządzenie Nr 171/2012 z dnia 9 lutego 2012 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2012-02-09 12:06:56

Zarządzenie Nr 170/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku


w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w roku 2012 więcej...

2012-02-07 13:03:56

Zarządzenie Nr 169/2012 z dnia 6 lutego 2012 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w 2012 roku- dyscyplina "Piłka siatkowa" więcej...

2012-02-07 12:42:48

Zarządzenie Nr 168/2012 z dnia 6 lutego 2012 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w 2012 roku- dyscyplina "piłka nożna" więcej...

2012-02-07 12:33:09

Zarządzenie Nr167/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku


w sprawie zmiany ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych gminy oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych więcej...

2012-02-07 12:29:12

Zarządzenie Nr 166/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok więcej...

2012-02-07 12:25:17

Zarządzenie Nr 165/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2012-01-05 08:32:20

Zarządzenie Nr 164/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2012-01-05 08:29:22

Zarządzenie Nr 163/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2012-01-03 13:19:55

Zarządzenie Nr 162/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli zarządczej w 2012 roku. więcej...

2012-01-03 13:17:53

Zarządzenie Nr 161/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osięcinach więcej...

2012-01-03 13:16:19

Zarządzenie Nr 160/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie oddania w użytkowanie na rzecz Stowarzyszenia "Szkoła Sercem Wsi" sali gimnastycznej położonej w miejscowości Pocierzyn. więcej...

2012-01-03 13:14:15

Zarządzenie Nr 159/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2012-01-03 13:11:40

Zarządzenie Nr 158/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku


w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2012-01-03 13:10:32

Zarządzenie Nr 157/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok więcej...

2012-01-03 12:54:00

Zarządzenie Nr 156/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIII Sesji Rady Gminy więcej...

2012-01-03 12:51:53

Zarządzenie Nr 155/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIII Sesji Rady Gminy więcej...

2012-01-03 12:47:39

Zarządzenie Nr 154/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok więcej...

2012-01-03 12:46:25

Zarządzenie Nr 153/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2011-12-20 11:16:54

Zarządzenie Nr 152/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku


w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego o pow. 7,87 m2, położonego w Osięcinach, przy ul. Plac Boh. Powst. Warszawy więcej...

2011-12-20 11:15:02

Zarządzenie Nr 151/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok więcej...

2011-12-20 11:14:05

Zarządzenie Nr 150/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku


w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2011-12-20 11:12:59

Zarządzenie Nr 149/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok więcej...

2011-11-25 10:21:55

Zarządzenie Nr 148/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2011-11-25 10:19:31

Zarządzenie Nr 147/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2011-11-25 10:18:00

Zarządzenie Nr 146/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2011-11-25 10:17:06

Zarządzenie Nr 145/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok więcej...

2011-11-25 10:15:09

Zarządzenie Nr 144/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XII Sesji Rady Gminy więcej...

2011-11-25 10:13:01

Zarządzenie Nr 143/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XII Sesji Rady Gminy więcej...

2011-11-21 09:53:05

Zarządzenie Nr 142/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku


w sprawie nadania Zakładowego Regulaminu Gospodarowania Środkami Funduszu Socjalnego więcej...

2011-11-21 08:05:16

Zarządzenie Nr 141/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku


w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2012 rok więcej...

2011-11-21 08:03:05

Zarządzenie Nr 140/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku


w sprawie projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2012-2016 więcej...

2011-11-21 08:01:39

Zarządzenie Nr 139/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok więcej...

2011-11-21 07:59:00

Zarządzenie Nr 138/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-11-10 10:25:17

Zarządzenie Nr 137/2011 z dnia 31 października 2011 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok więcej...

2011-11-10 10:17:10

Zarządzenie Nr 136/2011 z dnia 31 października 2011 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-10-31 13:18:21

Zarządzenie Nr 135/2011 z dnia 25 października 2011 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok więcej...

2011-10-31 13:17:13

Zarządzenie Nr 134/2011 z dnia 25 października 2011 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finanowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-10-27 12:37:26

Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 25 października 2011 roku


w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Osięciny na rzecz jej użytkownika wieczystego więcej...

2011-10-25 12:39:48

Zarządzenie Nr 132/2011 z dnia 24 października 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XI Sesji Rady Gminy więcej...

2011-10-21 08:05:08

Zarządzenie Nr 131/2011 z dnia 11 października 2011 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok więcej...

2011-10-21 08:02:40

Zarządzenie Nr 130/2011 z dnia 11 października 2011 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-10-21 08:01:17

Zarządzenie Nr 129/2011 z dnia 11 października 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady X Sesji Rady Gminy więcej...

2011-10-21 08:00:07

Zarządzenie Nr 128/2011 z dnia 11 października 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady X Sesji Rady Gminy więcej...

2011-10-21 07:57:40

Zarządzenie Nr 127/2011 z dnia 10 października 2011 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej i nauczania indywidualnego więcej...

2011-10-21 07:49:36

Zarządzenie Nr 126/2011 z dnia 10 października 2011 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok więcej...

2011-10-20 15:37:18

Zarządzenie Nr 125/2011 z dnia 10 października 2011 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-10-20 15:35:25

Zarządzenie Nr 124/2011 z dnia 7 października 2011 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny". więcej...

2011-10-20 15:31:29

Zarządzenie Nr 123/2011 z dnia 29 września 2011 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok więcej...

2011-10-20 15:29:08

Zarządzenie Nr 122/2011 z dnia 29 września 2011 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-09-29 10:56:52

Zarządzenie Nr 121/2011 z dnia 28 września 2011 roku


w sprawie uzupełnienia składu osobowego obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku więcej...

2011-09-29 10:53:00

Zarządzenie Nr 120/2011 z dnia 28 września 2011 roku


w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej polskiej zarzadzonych na dzień 09 października 2011 roku więcej...

2011-09-29 10:51:04

Zarządzenie Nr 119/2011 z dnia 28 września 2011 roku


w sprawie określenia podstawowoych parametrów do projektu budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2011-09-27 11:30:05

Zarządzenie Nr 118/2011 z dnia 26 września 2011 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn:"Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Piastowskiej w miejscowości Osięciny- gmina Osięciny" więcej...

2011-09-19 15:26:29

Zarządzenie Nr 117/2011 z dnia 19 września 2011 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych więcej...

2011-09-19 15:25:28

Zarządzenie Nr 116/2011 z dnia 16 września 2011 roku


w sprawie delegowania osób spośród pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych na członków obwodowych komisji wyborczych i operatorów ds. informatycznej obsługi komisji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 09 października 2011 roku więcej...

2011-09-19 15:22:41

Zarządzenie Nr 115/2011 z dnia 16 września 2011 roku


w sprawie podnajmu lokalu mieszkalnego więcej...

2011-09-19 15:21:20

Zarządzenie 114/2011 z dnia 16 września 2011 roku


w sprawie podnajmu lokalu mieszkalnego więcej...

2011-09-19 15:16:25

Zarządzenie Nr 113/2011 z dnia 12 września 2011 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok więcej...

2011-09-19 15:14:41

Zarządzenie Nr 112/2011 z dnia 12 września 2011 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-09-14 07:58:24

Zarządzenie Nr 111/2011 z dnia 12 września 2011 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2011-09-14 07:56:44

Zarządzenie Nr 110/2011 z dnia 7 września 2011 roku


w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego więcej...

2011-09-08 09:28:25

Zarządzenie Nr 109/2011 z dnia 5 września 2011 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2011-09-08 09:26:32

Zarządzenie Nr 108/2011 z dnia 5 września 2011 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2011-09-08 09:24:55

Zarządzenie Nr 107/2011 z dnia 5 września 2011 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2011-09-08 09:21:32

Zarządzenie Nr 106/2011 z dnia 5 września 2011 roku


w sprawie zajeć rewalidacyjno-wychowawczych więcej...

2011-09-08 09:19:50

Zarządzenie Nr 105/2011 z dnia 5 września 2011 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2011-09-08 09:17:15

Zarządzenie Nr 104/2011 z dnia 5 września 2011 roku


w sprawie nauczania indywidualnego- religii więcej...

2011-09-08 09:14:15

Zarządzenie Nr 103/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2011-09-08 09:12:40

Zarządzenie Nr 102/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku


w sprawie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego więcej...

2011-09-08 08:56:09

Zarządzenie Nr 101/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2011-09-08 08:54:42

Zarządzenie Nr 100/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2011-09-08 08:52:49

Zarządzenie Nr 99/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2011-09-08 08:51:13

Zarządzenie Nr 98/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2011-09-08 08:49:30

Zarządzenie Nr 97/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2011-09-08 08:47:40

Zarządzenie Nr 96/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2011-09-08 08:04:14

Zarządzenie Nr 95/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2011-09-08 08:02:52

Zarządzenie Nr 94/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku


w sprawie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego więcej...

2011-09-08 07:58:29

Zarządzenie Nr 93/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok więcej...

2011-08-23 12:53:14

Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku


w sprawie oddania w użyczenie na rzecz stowarzyszenia "Szkoła Sercem Wsi" budynku szkolengo wraz z wyposażeniem szkolnym, położonego w miejscowości Pocierzyn więcej...

2011-08-23 12:50:26

Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku


w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Zagajewice-Konary" więcej...

2011-08-23 12:46:56

Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok więcej...

2011-08-23 12:45:32

Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-08-23 11:44:48

Zarządzenie Nr 88/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku


w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Osięciny na rzecz jej użytkownika wieczystego więcej...

2011-08-23 11:42:33

Zarządzenie Nr 87/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2011-08-23 10:46:28

Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok więcej...

2011-08-05 13:29:02

Zarządzenie Nr 85/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 roku


w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego więcej...

2011-08-03 14:59:43

Zarządzenie Nr 84/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2011-08-03 14:57:12

Zarządzenie Nr 83/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2011-08-03 14:54:32

Zarządzenie Nr 82/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2011-08-03 14:49:42

Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2011-08-03 14:46:00

Zarządzenie Nr 80/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2011-08-03 14:43:26

Zarządzenie Nr 79/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku


w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze awansu wewnętrznego więcej...

2011-08-02 08:55:08

Zarządzenie Nr 78/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady IX Sesji Rady Gminy więcej...

2011-08-02 08:50:37

Zarządzenie Nr 77/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady IX Sesji Rady Gminy więcej...

2011-07-29 14:47:52

Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok więcej...

2011-07-29 14:44:47

Zarządzenie Nr 75/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-07-19 11:22:40

Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok więcej...

2011-07-19 11:21:33

Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku


w sprawie zniesienia współwłasności więcej...

2011-07-08 15:05:55

Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku


w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia wyborów organów sołectwa na terenie gminy Osięciny więcej...

2011-07-08 15:04:39

Zarządzenie Nr 71/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzstanie z szaletu publicznego, położonego w Osięcinach przy ulicy Plac Bohaterów Powstania Warszawy 30 więcej...

2011-07-08 14:59:05

Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VIII Sesji Rady Gminy więcej...

2011-07-08 14:57:47

Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku


w sprawie inwentaryzacji więcej...

2011-07-08 14:56:46

Zrządzenie Nr 68/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku


w sprawie inwentaryzacji więcej...

2011-06-28 12:26:24

Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Osięciny więcej...

2011-06-28 12:23:21

Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku


w sprawie rozstrzygnięcia i przydziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny na rok 2011 w dyscyplinie piłka nożna. więcej...

2011-06-28 12:20:28

Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VIII Sesji Rady Gminy więcej...

2011-06-28 12:17:31

Zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VIII Sesji Rady Gminy więcej...

2011-06-28 12:15:50

Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2011-06-22 09:12:43

Zarządzenie Nr 62/2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok więcej...

2011-06-22 09:11:14

Zarządzenie Nr 61/2010 z dnia 9 czerwca 2011 roku


w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego więcej...

2011-06-08 15:03:26

Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w 2011 r- dyscyplina "piłka nożna" więcej...

2011-06-07 15:32:49

Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku


w sprawie rozstrzygnięcia i przydziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny na rok 2011 w dyscyplinie- piłka siatkowa więcej...

2011-06-07 15:30:54

Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok więcej...

2011-06-07 15:29:32

Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-06-07 15:28:09

Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 23 maja 2011 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2011-05-27 15:05:29

Zarządzenie Nr55/2011 z dnia 23 maja 2011 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok więcej...

2011-05-27 14:59:42

Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 23 maja 2011 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-05-18 14:38:54

Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 16 maja 2011 roku


w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego o pow. 7,87 mkw, położonego w Osięcinach, przy ul. Plac Boh. Powst. Warszawy więcej...

2011-05-18 14:35:52

Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 16 maja 2011 roku


w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego więcej...

2011-05-18 14:25:27

Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 16 maja 2011 roku


w sprawie zbycia pojazdu będącego własnością Gminy Osięciny więcej...

2011-05-18 14:23:27

Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 13 maja 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VII Sesji Rady Gminy więcej...

2011-05-18 14:19:11

Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 13 maja 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VII Sesji Rady Gminy więcej...

2011-05-18 14:13:23

Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 12 maja 2011 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok więcej...

2011-05-11 15:09:54

Zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 11 maja 2011 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej w miejscowości Osięciny- gmina Osięciny" więcej...

2011-05-11 09:11:01

Zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 9 maja 2011 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2011-05-04 14:51:44

Zarządzenie Nr 45/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku


w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w roku 2011. więcej...

2011-04-29 13:29:13

Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Osięciny w 2011 roku- dyscyplina piłka siatkowa" więcej...

2011-04-26 15:24:52

Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy dotyczących zmiany statutów sołectw więcej...

2011-04-22 12:14:41

Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięcinach więcej...

2011-04-20 12:00:07

Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-04-20 11:54:26

Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok więcej...

2011-04-20 09:44:52

Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 roku


w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osięciny na rzecz jej użytkownika wieczystego więcej...

2011-04-20 09:42:46

Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku


w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2011-04-20 09:40:58

Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VI Sesji Rady Gminy więcej...

2011-04-20 09:38:23

Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VI Sesji Rady Gminy więcej...

2011-04-20 09:35:51

Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 31 marca 2011 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-04-20 09:32:01

Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 31 marca 2011 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok więcej...

2011-04-20 09:29:34

Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 24 marca 2011 roku


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2011-2016 więcej...

2011-04-20 09:26:31

Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 24 marca 2011 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok więcej...

2011-04-20 09:24:49

Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 21 marca 2011 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach więcej...

2011-04-20 09:22:23

Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 21 marca 2011 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach więcej...

2011-04-20 09:20:17

Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 21 marca 2011 roku


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2010 rok więcej...

2011-04-20 09:18:25

Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 15 marca 2011 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2011-04-20 09:17:10

Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 9 marca 2011 roku


w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych gminy oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych więcej...

2011-03-10 14:51:41

Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 9 marca 2011 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach" więcej...

2011-03-09 10:41:28

Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 3 marca 2011 roku


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osięciny więcej...

2011-03-09 09:56:37

Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady V Sesji Rady Gminy więcej...

2011-03-09 09:55:00

Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady V Sesji Rady Gminy więcej...

2011-03-09 09:53:35

Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku


w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości więcej...

2011-03-09 09:52:44

Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku


w sprawie wyboru podsatwowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Osięcinach więcej...

2011-03-09 09:35:31

Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku


w sprawie ustalenia warunków zawarcia kolejnej umowy dzierżawy urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych więcej...

2011-03-09 09:33:33

Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady IV Sesji Rady Gminy więcej...

2011-03-09 09:31:22

Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrad IV Sesji Rady Gminy więcej...

2011-03-09 09:29:38

Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku


w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące zasób gminy więcej...

2011-03-09 08:38:18

Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku


w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Osięcinach więcej...

2011-03-09 08:28:05

Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 5 stycznia 2011 roku


w sprawie nadania Zakładowego Regulaminu Gospodarowania Środkami Funduszu Socjalnego więcej...

2011-03-09 08:23:12

Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2011-03-09 08:22:12

Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku


w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w Osięcinach i jednostek organizacyjnych Gminy Osięciny więcej...

2011-03-09 08:15:47

Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn:"Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach" więcej...

2011-03-09 08:03:37

Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2011-03-09 08:02:17

Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2011-03-09 08:00:42

Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady III Sesji Rady Gminy więcej...

2011-03-09 07:59:01

Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady III Sesji Rady Gminy więcej...

2011-03-08 16:57:11

Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu na 2010 rok więcej...

2011-03-08 16:54:12

Zarrządzenie Nr 6/2010 z dnia 9 grudnia 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2011-03-08 16:52:57

Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego więcej...

2011-03-08 16:51:15

Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku


w sprawie powołania lidera gminnego więcej...

2011-03-08 16:50:04

Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2011-03-08 16:48:58

Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2011-03-08 16:47:50

Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2011-03-08 16:44:31

Zarządzenie Nr 440/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Osięcinach więcej...

2010-12-16 13:03:07

Zarządzenie Nr 439/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach" więcej...

2010-12-16 12:59:01

Zarządzenie Nr 438/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2010-12-16 12:57:38

Zarządzenie Nr 437/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady I Sesji Rady Gminy więcej...

2010-12-16 12:51:02

Zarządzenie Nr 436/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku


w sprawie okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy w Osięcinach więcej...

2010-12-16 12:44:05

Zarządzenie Nr 435/2010 z dnia 22 listopada 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2010-12-16 12:19:58

Zarządzenie Nr 434/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2010-12-16 12:18:38

Zarządzenie Nr 433/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku


w sprawie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego więcej...

2010-12-16 12:17:14

Zarządzenie Nr 432/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2010-12-16 12:16:17

Zarządzenie Nr 431/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku


w sprawie wieloletniej prognozy finansowej więcej...

2010-12-16 12:12:21

Zarządzenie Nr 430/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku


w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2011 rok więcej...

2010-12-16 12:06:12

Zarządzenie Nr 429/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2010-12-16 12:04:55

Zarządzenie Nr 428/2010 z dnia 3 listopada 2010 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2010-12-16 12:02:10

Zarządzenie Nr 427/2010 z dnia 3 listopada 2010 roku


w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Pilichowo więcej...

2010-12-16 12:00:15

Zarządzenie Nr 426/2010 z dnia 3 listopada 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy więcej...

2010-12-16 11:57:48

Zarządzenie Nr 425/2010 z dnia 3 listopada 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy więcej...

2010-12-16 11:50:00

Zarządzenie Nr 424/2010 z dnia 2 listopada 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2010-12-15 17:51:47

Zarządzenie Nr 423/2010 z dnia 2 listopada 2010 roku


w sprawie regulaminu korzystania z samochodu przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, którego zakup dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych więcej...

2010-12-15 17:48:06

Zarządzenie Nr 421/2010 z dnia 27 października 2010 roku


w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy więcej...

2010-12-15 17:45:53

Zarządzenie Nr 420/2010 z dnia 26 października 2010 roku


w sprawie delegowania osób spośród pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych na członków obwodowych komisji wyborczych i operatorów ds. informatycznej obsługi komisji więcej...

2010-12-15 17:42:52

Zarządzenie Nr 419/2010 z dnia 25 października 2010 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej w miejscowości Osięciny- gmina Osięciny więcej...

2010-12-15 17:39:16

Zarządzenie Nr 418/2010 z dnia 25 października 2010 roku


w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla pojazdu mechanicznego "równiarka" więcej...

2010-12-15 17:36:36

Zarządzenie Nr 417/2010 z dnia 25 października 2010 roku


w sprawie nauczania indywidualnego- religii więcej...

2010-12-15 17:18:21

Zarządzenie Nr 416/2010 z dnia 19 października 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2010-12-15 17:16:39

Zarządzenie Nr 415/2010 z dnia 19 października 2010 roku


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osięcinach więcej...

2010-12-15 17:15:03

Zarządzenie Nr 414/2010 z dnia 19 października 2010 roku


w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Osięcinach więcej...

2010-12-15 17:12:53

Zarządzenie Nr 413/2010 z dnia 18 października 2010 roku


w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu gminy na 2011 rok więcej...

2010-12-15 17:09:57

Zarządzenie Nr 412/2010 z dnia 7 października 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2010-12-15 17:07:56

Zarządzenie Nr 411/2010 z dnia 6 października 2010 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Konary" więcej...

2010-12-15 17:05:04

Zarządzenie Nr 410/2010 z dnia 5 października 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXVII Sesji Rady Gminy więcej...

2010-11-02 11:07:17

Zarządzenie Nr 409/2010 z dnia 5 października 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXVII Sesji Rady Gminy więcej...

2010-11-02 10:58:26

Zarządzenie Nr 408/2010 z dnia 4 października 2010 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Remont i termomodernizacja światlicy wiejskiej w miejscowości Bełszewo" więcej...

2010-11-02 10:45:29

Zarządzenie Nr 407/2010 z dnia 4 października 2010 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2010-11-02 10:07:18

Zarządzenie Nr 406/2010 z dnia 29 września 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2010-10-25 14:32:10

Zarządzenie Nr 405/2010 z dnia 27 września 2010 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś" więcej...

2010-10-25 14:28:38

Zarządzenie Nr 404/2010 z dnia 24 września 2010 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Modernizacja stadionu sportowego poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych" więcej...

2010-10-25 12:51:16

Zarządzenie Nr 403/2010 z dnia 13 września 2010 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn:"Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucin" więcej...

2010-10-25 12:40:21

Zarządzenie Nr 402/2010 z dnia 13 września 2010 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2010-10-25 12:37:06

Zarządzenie Nr 401/2010 z dnia 10 września 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2010-10-25 12:35:44

Zarządzenie Nr 400/2010 z dnia 6 września 2010 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2010-10-25 12:33:17

Zarządzenie Nr 399/2010 z dnia 6 września 2010 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2010-10-25 12:31:17

Zarządzenie Nr 398/2010 z dnia 6 września 2010 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2010-10-25 12:30:01

Zarządzenie Nr 397/2010 z dnia 6 września 2010 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2010-10-25 12:28:36

Zarządzenie Nr 396/2010 z dnia 6 września 2010 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn: "Modernizacja stadionu sportowego poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych" więcej...

2010-10-25 12:24:13

Zarządzenie Nr 395/2010 z dnia 2 września 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2010-10-25 12:22:22

Zarządzenie Nr 394/2010 z dnia 1 września 2010 roku


w sprawie nauczania indywidualnego-religii więcej...

2010-10-25 12:17:51

Zarządzenie Nr 393/2010 z dnia 1 września 2010 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2010-10-25 12:15:34

Zarządzenie Nr 392/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2010-10-25 12:13:40

Zarządzenie Nr 391/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2010-10-25 12:08:44

Zarządzenie Nr 390/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2010-10-25 12:06:21

Zarządzenie Nr 389/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2010-10-25 12:04:53

Zarządzenie Nr 388/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku


w sprawie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego więcej...

2010-10-25 12:02:17

Zarządzenie Nr 387/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2010-10-25 12:00:33

Zarządzenie Nr 386/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku


w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka więcej...

2010-10-25 11:59:00

Zarządzenie Nr 385/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2010-10-25 11:57:17

Zarządzenie Nr 384/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2010-09-02 14:35:14

Zarządzenie Nr 383/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku


w sprawie nauczania indywidualnego- religii więcej...

2010-09-02 09:41:26

Zarządzenie Nr 382/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2010-09-02 09:32:12

Zarządzenie Nr 381/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2010-09-02 08:45:49

Zarządzenie Nr 380/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku


w sprawie nałożenia obowiązku dopełnienia etatu przez nauczyciela więcej...

2010-08-20 09:16:58

Zarządzenie Nr 378/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 roku


w sprawie powołania komisji odbioru robót drogowych więcej...

2010-08-17 13:08:55

Zarządzenie Nr 377/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2010-08-17 13:05:40

Zarządzenie Nr 376/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku więcej...

2010-08-17 13:02:28

Zarządzenie Nr 375/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Osięciny więcej...

2010-08-17 12:54:39

Zarządzenie Nr 374/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2010-08-17 12:49:10

Zarządzenie Nr 373/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2010-08-17 12:02:03

Zarządzenie Nr 372/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku


w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 368/2010 Wójta Gminy Osięciny z dnia 12 lipca 2010 roku więcej...

2010-08-17 11:40:45

Zarządzenie Nr 371/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2010-08-17 11:34:19

Zarządzenie Nr 370/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXVI Sesji Rady Gminy więcej...

2010-08-17 11:31:20

Zarządzenie Nr 369/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXVI Sesji Rady Gminy więcej...

2010-08-17 11:26:10

Zarządzenie Nr 368/2010 z dnia 12 lipca 2010 roku


w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej więcej...

2010-08-17 10:55:47

Zarządzenie Nr 367/2010 z dnia 6 lipca 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2010-08-17 10:44:35

Zarządzenie Nr 366/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2010-07-06 12:44:04

Zarządzenie Nr 365/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku


w sprawie uzupełnienia składu osobowego obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku więcej...

2010-07-06 12:37:27

Zarządzenie nr 364/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku


w sprawie odwołania osoby wskazanej przez Wójta na członka obwodowej komisji wyborczej i operatora w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku więcej...

2010-07-06 12:33:04

Zarządzenie Nr 363/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok więcej...

2010-07-06 12:31:23

Zarządzenie Nr 362/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXV Sesji Rady Gminy więcej...

2010-07-06 12:29:39

Zarządzenie Nr 361/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXV Sesji Rady Gminy więcej...

2010-07-06 12:27:45

Zarządzenie Nr 360/2010 z dnia 08 czerwca 2010 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2010-07-06 12:23:29

Zarządzenie Nr 359/2010 z dnia 07 czerwca 2010 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok więcej...

2010-07-06 12:21:31

Zarządzenie Nr 358/2010 z dnia 01 czerwca 2010 roku


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego więcej...

2010-07-05 11:22:55

Zarządzenie Nr 357/2010 z dnia 01 czerwca 2010 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych więcej...

2010-07-05 11:15:51

Zarządzenie Nr 356/2010 z dnia 26 maja 2010 roku


w sprawie delegowania osób spośród pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych na członków obwodowych komisji wyborczych i operatorów ds. informatycznej obsługi komisji więcej...

2010-07-05 11:13:19

Zarządzenie Nr 355/2010 z dnia 21 maja 2010 roku


w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego więcej...

2010-07-05 11:10:56

Zarządzenie Nr 354/2010 z dnia 21 maja 2010 roku


w sprawie powołania lidera gminnego więcej...

2010-07-05 11:03:43

Zarządzenie Nr 353/2010 z dnia 20 maja 2010 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok więcej...

2010-07-05 11:00:56

Zarządzenie Nr 352/2010 z dnia 7 maja 2010 roku


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2010-05-12 13:34:15

Zarządzenie Nr 351/2010 z dnia 6 maja 2010 roku


w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego więcej...

2010-05-12 13:32:24

Zarządzenie Nr 350/2010 z dnia 5 maja 2010 roku


w sprawie upoważnienia więcej...

2010-05-12 13:28:32

Zarządzenie Nr 349/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2010-05-12 13:26:55

Zarządzenie Nr 348/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXIV Sesji Rady Gminy więcej...

2010-05-12 13:24:24

Zarządzenie Nr 347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXIV Sesji Rady Gminy więcej...

2010-05-12 13:11:06

Zarządzenie Nr 346/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXIII Sesji Rady Gminy więcej...

2010-05-12 13:09:49

Zarządzenie Nr 345/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXIII Sesji Rady Gminy więcej...

2010-05-12 13:07:41

Zarządzenie Nr 344/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku


w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy więcej...

2010-05-12 13:03:11

Zarządzenie Nr 343/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2010-05-12 13:00:58

Zarządzenie Nr 342/2010 z dnia 26 marca 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXII Sesji Rady Gminy więcej...

2010-05-12 12:57:47

Zarządzenie Nr 341/2010 z dnia 26 marca 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXII Sesji Rady Gminy więcej...

2010-05-12 12:53:38

Zarządzenie Nr 430/2010 z dnia 26 marca 2010 roku


sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok więcej...

2010-05-11 08:05:34

Zarządzenie Nr 339/2010 z dnia 18 marca 2010 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach więcej...

2010-05-11 08:03:49

Zarządzenie Nr 338/2010 z dnia 18 marca 2010 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach więcej...

2010-05-11 08:01:15

Zarządzenie Nr 337/2010 z dnia 18 marca 2010 roku


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2009 rok więcej...

2010-05-11 07:58:26

Zarządzenie Nr 336/2010 z dnia 11 marca 2010 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

2010-05-11 07:55:42

Zarządzenie Nr 335/2010 z dnia 8 marca 2010 roku


w sprawie powołania pełnomocnika ds. wyborów więcej...

2010-02-23 10:57:44

Zarządzenie Nr 334/2010 z dnia 23 lutego 2010 roku


w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego więcej...

2010-02-22 15:05:42

Zarządzenie Nr 333/2010 z dnia 17 lutego 2010


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok więcej...

2010-02-22 15:04:14

Zarządzenie Nr 332/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku


w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Osięcinach przy Placu Boh. Powstania Warszawy więcej...

2010-02-22 15:02:24

Zarządzenie Nr 331/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2010-02-22 15:00:58

Zarządzenie Nr 330/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku


w sprawie powołania komisji przetragowej więcej...

2010-02-22 14:59:25

Zarządzenie Nr 329/2010 z dnia 9 lutego 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXI Sesji Rady Gminy więcej...

2010-02-22 14:57:48

Zarządzenie Nr 328/2010 z dnia 8 lutego 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXXI Sesji Rady Gminy więcej...

2010-02-22 14:55:49

Zarządzenie Nr 327/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok więcej...

2010-02-22 14:52:51

Zarządzenie Nr 326/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXX Sesji Rady Gminy więcej...

2010-02-22 14:51:03

Zarządzenie Nr 325/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXX Sesji Rady Gminy więcej...

2010-02-22 14:49:32

Zarządzenie Nr 324/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku


w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Osięcinach przy Placu Bohaterów Powstania Warszawy więcej...

2010-02-22 14:42:01

Zarządzenie Nr 323/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku


w sprawie powołania komisji dokonującej odbioru robót budowlanych więcej...

2010-02-22 14:40:13

Zarządzenie Nr 322/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2010-02-22 14:34:55

Zarządzenie Nr 321/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2010-02-22 14:33:25

Zarządzenie Nr 320/ 2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej więcej...

2010-02-22 14:32:10

Zarządzenie Nr 319/2009 z dnia 23 grudnia 2009 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2010-02-22 14:27:54

Zarządzenie Nr 318/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2010-02-22 14:26:31

Zarządzenie Nr 317/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIX Sesji Rady Gminy więcej...

2010-02-22 14:25:15

Zarządzenie Nr 316/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIX Sesji Rady Gminy więcej...

2010-02-22 14:23:47

Zarządzenie Nr 315/2009 z dnia 9 grudnia 2009 roku


w sprawie powołania komisji dokonującej odbioru prac więcej...

2010-02-22 14:20:04

Zarządzenie Nr 314/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2010-02-22 14:12:52

Zarządzenie Nr 313/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku


w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych więcej...

2009-12-09 13:02:03

Zarządzenie Nr 312/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok więcej...

2009-12-09 13:00:37

Zarządzanie Nr 311/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku


w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy więcej...

2009-12-09 12:58:48

Zarządzenie Nr 310/2009 z dnia 17 listopada 2009 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXVIII Sesji Rady Gminy więcej...

2009-12-09 12:56:51

Zarządzenie Nr 309/2009 z dnia 17 listopada 2009 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXVIII Sesji Rady Gminy więcej...

2009-12-09 12:54:27

Zarządzenie Nr 308/2009 z dnia 17 listopada 2009 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2009-12-09 12:52:34

Zarządzenie Nr 307/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku


w sprawie powołania komisji odbioru robót więcej...

2009-12-09 12:47:54

Zarządzenie Nr 306/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku


w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2010 rok więcej...

2009-12-09 12:41:08

Zarządzenie Nr 305/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-11-13 08:54:28

Zarządzenie Nr 304/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2009-11-13 08:50:25

Zarządzenie Nr 303/2009 z dnia 27 października 2009 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok więcej...

2009-11-13 08:48:48

Zarządzenie Nr 302/2009 z dnia 20 października 2009 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2009-10-20 13:11:54

Zarządzenie Nr 301/2009 z dnia 9 października 2009 roku


w sprawie ustalenia podstawowych parametrów do projektu budżetu gminy na 2010 rok więcej...

2009-10-20 13:09:53

Zarządzenie Nr 300/2009 z dnia 8 października 2009 roku


w sprawie ustalenia warunków zawarcia kolejnej umowy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat więcej...

2009-10-20 13:07:24

Zarządzenie Nr 299/2009 z dnia 8 paździrnika 2009 roku


w sprawie ustalenia warunków wynajęcia lokalu użytkowego o powierzchni 7,87 m2, położonego w Osięcinach, przy ul. Plac Boh. Powst. Warszawy więcej...

2009-10-20 13:04:30

Zarządzenie Nr 298/2009 z dnia 5 października 2009 roku


w sprawie uzupełnienia składu osobowego obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy, okręg nr 9 więcej...

2009-10-20 12:34:05

Zarządzenie Nr 297/2009 z dnia 05 października 2009 roku


w sprawie odwołania osoby wskazanej przez Wójta na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy, okręg nr 9 więcej...

2009-10-08 10:44:01

Zarządzenie Nr 296/2009 z dnia 17 września 2009 roku


w sprawie delegowania osoby na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy, okręg nr 9 więcej...

2009-10-08 08:42:45

Zarządzenie Nr 295/2009 z dnia 16 września 2009 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok więcej...

2009-10-02 14:39:05

Zarządzenie Nr 294/2009 z dnia 14 września 2009 roku


w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe gminie jednostki budżetowe więcej...

2009-10-02 14:36:12

Zarządzenie Nr 293/2009 z dnia 8 września 2009 roku


w sprawie uzupełnienia składu Terytorialnej Komisji Wyborczej w Osięcinach więcej...

2009-10-02 14:33:45

Zarządzenie Nr 292/2009 z dnia 4 września 2009 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2009-10-02 14:32:36

Zarządzenie Nr 291/2009 z dnia 4 września 2009 roku


w sprawie nauczania indywidualnego-religii więcej...

2009-10-02 14:30:44

Zarządzenie Nr 290/2009 z dnia 4 września 2009 roku


w sprawie nauczania indywidualnego-religii więcej...

2009-10-02 14:28:56

Zarządzenie Nr 289/2009 z dnia 4 września 2009 roku


w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Osięcinach więcej...

2009-10-02 14:23:21

Zarządzenie Nr 288/2009 z dnia 2 września 2009 roku


w sprawie powołania Komisji odbioru robót więcej...

2009-10-02 14:20:47

Zarządzenie Nr 287/2009 z dnia 1 września 2009 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXVII Sesji Rady Gminy więcej...

2009-10-02 14:18:24

Zarządzenie Nr 286/2009 z dnia 1 września 2009 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXVII Sesji Rady Gminy więcej...

2009-10-02 14:15:30

Zarządzenie Nr 285/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2009-10-02 14:10:48

Zarządzenie Nr 284/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-08-28 11:17:19

Zarządzenie Nr 283/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2009-08-28 11:15:13

Zarządzenie Nr 282/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2009-08-28 11:13:24

Zarządzenie Nr 281/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2009-08-28 11:12:06

Zarządzenie Nr 280/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2009-08-28 11:08:28

Zarządznie nr 279/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2009-08-28 11:07:41

Zarządzenie Nr 278/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2009-08-28 11:06:26

Zarządzenie Nr 277/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2009-08-28 10:54:54

Zarządzenie Nr 276/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2009-08-28 10:52:18

Zarządzenie Nr 275/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2009-08-28 10:49:38

Zarządzenie Nr 274/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 roku


w sprawie powołania pełnomocnika ds. wyborów więcej...

2009-08-28 10:48:39

Zarządzenie Nr 273/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 roku


w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości, położonych w miejscowości Osięciny więcej...

2009-08-18 12:55:41

Zarządzenie Nr 272/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2009-08-18 12:53:37

Zarządzenie Nr 271/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2009-08-18 12:52:03

Zarządzenie Nr 270/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2009-08-18 12:50:09

Zarządzenie Nr 269/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2009-08-18 12:46:29

Zarządzenie Nr 268/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-08-10 14:26:16

Zarządzenie Nr 267/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku


w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej oraz instrukcji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Osięciny więcej...

2009-08-10 14:22:59

Zarządzenie Nr 266/2009 z dnia 27 lipca 2009 roku


w sprawie wprowadzenia instrukcji udzielania pierwszej pomocy więcej...

2009-08-10 14:08:04

Zarządzenie Nr 265/2009 z dnia 27 lipca 2009 roku


w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz obuwia więcej...

2009-08-10 14:05:19

Zarządzenie Nr 264/2009 z dnia 23 lipca 2009 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXVI Sesji Rady Gminy więcej...

2009-08-10 14:03:15

Zarządzenie Nr 263/2009 z dnia 23 lipca 2009 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXVI Sesji Rady Gminy więcej...

2009-08-10 14:00:42

Zarządzenie Nr 262/2009 z dnia 21 lipca 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-08-10 13:59:18

Zarządzenie Nr 261/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2009-08-10 13:50:13

Zarządzenie Nr 260/2009 z dnia 9 lipca 2009 roku


w sprawie wydzierżawienia więcej...

2009-08-10 13:46:11

Zarządzenie Nr 259/2009 z dnia 6 lipca 2009 roku


w sprawie nadania Zakładowego Regulaminu Gospodarowania Środkami Funduszu Socjalnego więcej...

2009-08-10 13:10:24

Zarządzenie Nr 258/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Osieciny więcej...

2009-08-10 13:04:05

Zarządzenie Nr 257/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku


w sprawie zasad przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych więcej...

2009-08-10 13:00:48

Zarządzenie Nr 256/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Osięciny i na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych więcej...

2009-08-10 12:58:07

Zarządzenie Nr 255/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku


w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownioków i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych gminy Osięciny więcej...

2009-08-10 12:55:52

Zarządzenie Nr 254/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku


w sprawie wydzierżawienia części działki nr 588/1 więcej...

2009-08-10 12:52:26

Zarządzenie Nr 253/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku


w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej więcej...

2009-08-10 12:48:41

Zarządzenie Nr 252/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-08-07 15:12:22

Zarządzenie Nr 251/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXV Sesji Rady Gminy więcej...

2009-08-07 15:06:27

Zarządzenie Nr 250/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Osięcinach więcej...

2009-08-07 15:03:44

Zarządzenie Nr 249/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-08-07 15:02:17

Zarządzenie Nr 248/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Osięciny więcej...

2009-08-07 14:58:27

Zarządzenie Nr 247/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXV Sesji Rady Gminy więcej...

2009-08-07 14:56:31

Zarządzenie Nr 246/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXV Sesji Rady Gminy więcej...

2009-08-07 14:53:19

Zarządzenie Nr 245/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-08-07 14:51:48

Zarządzenie Nr 244/2009 z dnia 5 maja 2009 roku


w sprawie odwołania osoby spośród pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych na operatorów ds. informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych więcej...

2009-08-07 14:49:12

Zarządzenie Nr 243/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku


w sprawie delegowania osoby spośród pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych na operatorów ds. informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych więcej...

2009-08-07 14:46:28

Zarządzenie Nr 242/2009 z dnia 28 maja 2009 roku


w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej na obszarze kraju więcej...

2009-08-07 14:44:22

Zarządzenie Nr 241/2009 z dnia 28 maja 2009 roku


w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s promocji gminy w Urzędzie Gminy Osięciny oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej więcej...

2009-08-07 14:41:29

Zarządzenie Nr 240/2009 z dnia 27 maja 2009 roku


w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych położonych w Osięcinach Stacja PKP więcej...

2009-08-07 14:39:42

Zarządzenie Nr 239/2009 z dnia 27 maja 2009 roku


w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych więcej...

2009-08-07 14:38:07

Zarządzenie Nr 238/2009 z dnia 27 maja 2009 roku


w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych więcej...

2009-08-07 14:33:50

Zarządzenie Nr 237/2009 z dnia 22 maja 2009 roku


w sprawie delegowania osoby spośród pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych na operatorów ds. informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych więcej...

2009-08-07 14:29:04

Zarządzenie Nr 236/2009 z dnia 20 maja 2009 roku


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-05-21 12:19:59

Zarządzenie Nr 235/2009 z dnia 14 maja 2009 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIV Sesji Rady Gminy więcej...

2009-05-21 12:17:33

Zarządzenie Nr 234/2009 z dnia 13 maja 2009 roku


w sprawie delegowania osób na członków obwodowych komisji wyborczych więcej...

2009-05-21 12:07:15

Zarządzenie Nr 233/2009 z dnia 13 maja 2009 roku


w sprawie delegowania osób spośród pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych na operatorów ds. informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych więcej...

2009-05-21 12:01:00

Zarządzenie Nr 232/2009 z dnia 13 maja 2009 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych więcej...

2009-05-21 11:59:16

Zarządzenie Nr 231/2009 z dnia 11 maja 2009 roku


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2009-05-21 11:57:31

Zarządzenie Nr 230/2009 z dnia 9 maja 2009 roku


w sprawie przygotowania proejktu uchwał na obrady XXIV Sesji Rady Gminy więcej...

2009-05-21 11:55:11

Zarządzenie Nr 229/2009 z dnia 9 maja 2009 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIV Sesji Rady Gminy więcej...

2009-05-21 11:52:00

Zarządzenie Nr 228/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku


w sprawie ustalenia warunków zawarcia kolejnej umowy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat więcej...

2009-05-21 11:50:19

Zarządzenie Nr 227/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku


w sprawie ustalenia warunków zawarcia kolejnej umowy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat więcej...

2009-05-21 11:47:01

Zarządzenie nr 226/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-05-05 08:10:09

Zarządzenie Nr 225/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku


w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s funduszu alimentacyjnego więcej...

2009-05-05 08:09:18

Zarządzenie Nr 224/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku


w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s oświaty w Urzędzie Gminy Osięciny oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej więcej...

2009-05-05 08:07:26

Zarządzenie Nr 223/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku


w sprawie powołania Komisji odbioru robót więcej...

2009-05-05 08:06:16

Zarządzenie Nr 222/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2009-05-05 08:04:54

Zarządzenie Nr 221/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku


w sprawie wydzierżawienia cześci działki nr 152/8 więcej...

2009-05-05 08:03:37

Zarządzenie Nr 220/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku


w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego więcej...

2009-05-05 08:02:23

Zarządzenie Nr 219/2009 z dnia 3 kwietnia 2009 rok


w sprawie przygotowania proejktu uchwał na obrady XXIII Sesji Rady Gminy więcej...

2009-05-05 08:00:44

Zarządzenie Nr 218/2009 z dnia 3 kwietnia 2009 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXIII Sesji Rady Gminy więcej...

2009-05-05 07:58:09

Zarządzenie Nr 217/2009 z dnia 31 marca 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-05-05 07:55:42

Zarządzenie Nr 216/2009 z dnia 26 marca 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-03-20 11:42:39

Zarządzenie Nr 215/2009 z dnia 16 marca 2009 roku


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2008 rok więcej...

2009-03-20 11:37:54

Zarządzenie Nr 214/2009 z dnia 16 marca 2009 roku


w sprawie powołania koordynatora wdrażania projektu pn: "Infostrada Kujaw i Pomorza" więcej...

2009-03-20 11:36:49

Zarządzenie Nr 213/2009 z dnia 12 marca 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-03-20 11:34:15

Zarządzenie Nr 212/2009 z dnia 5 marca 2009 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXI Sesji Rady Gminy więcej...

2009-03-20 11:33:18

Zarządzenie Nr 211/2009 z dnia 5 marca 2009 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XXI Sesji Rady Gminy więcej...

2009-03-20 11:32:17

Zarządzenie Nr 210/2009 z dnia 4 marca 2009 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2009-02-24 14:01:11

Zarządzenie Nr 209/2009 z dnia 23 lutego 2009 roku


w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego więcej...

2009-02-24 13:59:39

Zarządzenie Nr 208/2009 z dnia 23 lutego 2009 roku


w sprawie powołania pełnomocnika ds. wyborów do Partamentu Europejskiego więcej...

2009-02-24 13:57:50

Zarządzenie Nr 207/2009 z dnia 16 lutego 2009 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2009-02-24 13:56:26

Zarządzenie Nr 206/2009 z dnia 10 lutego 2009 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2009-02-24 13:54:18

Zarządzenie Nr 205/2009 z dnia 9 lutego 2009 roku


w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Planu Reagowania Kryzysowego więcej...

2009-02-24 11:49:45

Zarządzenie Nr 204/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XX Sesji Rady Gminy Osięciny więcej...

2009-02-24 11:48:34

Zarządzenie Nr 203/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XX Sesji Rady Gminy Osięciny więcej...

2009-02-19 08:02:54

Zarządzenie Nr 202/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-02-19 08:02:06

Zarządzenie Nr 201/2009


więcej...

2009-02-19 07:56:38

Zarządzenie Nr 200/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2009-02-19 07:53:41

Zarządzenie Nr 199/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osięcinach więcej...

2009-02-19 07:49:40

Zarządzenie Nr 198/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku


w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące zasób gminy więcej...

2009-02-19 07:47:57

Zarządzenie Nr 197/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku


w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego na cele handlowe więcej...

2009-02-19 07:46:46

Zarządzenie Nr 196/2008


więcej...

2009-01-30 12:59:30

Zarządzenie Nr 195/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku


w sprawie wynajęcia lokali użytkowych więcej...

2009-01-30 12:55:26

Zarządzenie Nr 194/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2009-01-30 12:54:14

Zarządzenie Nr 193/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku


w sprawie powierzenia zwykłego zarządu mienia więcej...

2009-01-30 12:52:32

Zarządzenie Nr 192/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku


w sprawie powierzenia zwykłego zarządu mienia więcej...

2009-01-30 12:49:38

Zarządzenie Nr 191/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku


w sprawie powierzenia zwykłego zarządu mienia więcej...

2009-01-30 12:43:48

Zarządzenie Nr 190/2008 z dnia 9 grudnia 2008 roku


w sprawie przygotowania uchwał na obrady XIX Sesji Rady Gminy Osięciny więcej...

2009-01-30 12:36:07

Zarządzenie Nr 189/2008 z dnia 9 grudnia 2008 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIX Sesji Rady Gminy Osięciny więcej...

2009-01-30 12:30:31

Zarządzenie Nr 188/2008 z dnia 5 grudnia 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2009-01-30 12:27:37

Zarządzenie Nr 187/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku


w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Osięcinach więcej...

2009-01-30 12:25:52

Zarządzenie Nr 186/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2009-01-30 12:23:32

Zarządzenie Nr 185/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku


w sprawie przygotowania uchwał na obrady XVIII Sesji Rady Gminy Osięciny więcej...

2009-01-30 12:21:54

Zarządzenie Nr 184/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVIII Sesji Rady Gminy Osięciny więcej...

2009-01-30 12:16:50

Zarządzenie Nr 183/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2009-01-30 12:01:32

Zarządzenie Nr 182/2008 z dnia 13 listopada 2008 roku


w sprawie przyjęcie projektu budżetu gminy na 2009 rok więcej...

2009-01-29 13:05:46

Zarządzenie Nr 181/2008 z dnia 28 października 2008 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2009-01-29 13:03:43

Zarządzenie Nr 180/2008 z dnia 28 października 2008 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2009-01-29 13:02:28

Zarządzenie Nr 179/2008 z dnia 28 października 2008 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2009-01-29 13:01:11

Zarządzenie Nr 178/2008 z dnia 28 października 2008 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2009-01-29 12:59:24

Zarządzenie Nr 177/2008 z dnia 28 października 2008 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2009-01-29 12:57:34

Zarządzenie Nr 176/2008 z dnia 28 października 2008 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2009-01-29 12:53:28

Zarządzenie nr 175/2008 z dnia 28 października 2008 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2009-01-29 12:51:19

Zarządzenie Nr 174/2008 z dnia 24 października 2008 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVII Sesji Rady Gminy więcej...

2009-01-29 12:49:49

Zarządzenie Nr 173/2008 z dnia 24 października 2008 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVII Sesji Rady Gminy więcej...

2009-01-29 12:38:26

Zarządzenie Nr 172/2008 z dnia 23 października 2008 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2009-01-29 12:36:51

Zarządzenie Nr 171/2008 z dnia 23 października 2008 roku


w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka więcej...

2009-01-29 12:35:10

Zarządzenie Nr 170/2008 z dnia 7 października 2008 roku


w sprawie ustalenia podstawowych parametrów do projektu budżetu gminy na 2009 rok więcej...

2009-01-29 12:33:28

Zarządzenie Nr 169/2008 z dnia 6 października 2008 roku


w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy więcej...

2009-01-29 12:31:34

Zarządzenie Nr 168/2008 z dnia 01 października 2008 roku


w sprawie przedłużenia umów dzierżaw części nieruchomości rolnych, położonych w miejscowości Pilichowo więcej...

2009-01-29 12:29:17

Zarządzenie Nr 167/2008 z dnia 01 października 2008 roku


w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe gminie jednostki budżetowe więcej...

2009-01-29 12:21:59

Zarządzenie Nr 166/2008 z dnia 29 września 2008 roku


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok więcej...

2009-01-29 12:16:26

Zarządzenie Nr 165/2008 z dnia 9 września 2008 roku


w sprawie zakładaowej normy zużycia paliwa dla pojazdu Fiat Panorama więcej...

2008-10-02 11:44:30

Zarządzenie nr 164/2008 z dnia 9 września 2008 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2008 rok więcej...

2008-10-02 08:41:29

Zarządzenie nr 162/2008 z dnia1 września 2008 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-10-02 08:39:14

Zarządzenie nr 161/2008 z dnia 22 sierpnia 2009 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-10-02 08:37:51

Zarządzenie nr 160/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-10-02 08:33:46

Zarządzenie nr 159/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2008-10-02 08:30:44

Zarządzenie nr 158/2008 z dnia 22 sierpnia 2009 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2008-10-02 08:28:53

Zarządzenie nr 157/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2008-10-02 08:27:37

Zarządzenie nr 156/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2008-10-02 08:22:20

Zarządzenie nr 154/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVI Sesji Rady Gminy więcej...

2008-10-02 08:19:44

Zarządzenie nr 153/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XVI Sesji Rady Gminy więcej...

2008-10-02 08:17:48

Zarządzenie nr 152/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-10-02 08:09:20

Zarządzenie nr 151/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok więcej...

2008-10-02 08:06:39

Zarządzenie nr 150/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-10-02 08:04:15

Zarządzenie nr 149/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-10-02 08:02:30

Zarządzenie nr 148/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2008-10-02 08:01:06

Zarządzenie nr 147/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-10-02 07:59:33

Zarządzenie nr 146/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-10-02 07:57:41

Zarządzenie nr 145/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-10-02 07:55:56

Zarządzenie nr 144/2008z dnia 30 lipca 2008 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-10-02 07:54:05

Zarządzenie nr 143/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-10-02 07:52:43

Zarządzenie nr 142/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-10-02 07:51:17

Zarzadzenie nr 141/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-10-02 07:49:26

Zarządzenie nr 140/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-10-02 07:47:58

Zarządzenie nr 139/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-10-01 12:50:51

Zarządzenie nr 138/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-10-01 12:49:12

Zarządzenie nr 137/2008 z dnia 24 lipca 2008 roku


w sprawie wprowadzenia instrukcji BHP więcej...

2008-10-01 12:45:10

Zarządzenie nr 136/2008 z dnia 24 lipca 2008 roku


w sprawie oceny ryzyka zawodowego więcej...

2008-10-01 12:43:04

Zarządzenie Nr 135/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2008-10-01 12:40:06

Zarządzenie Nr 134/2008 z dnia 20 czerwca 2008 roku


w sprawie wprowadzenia w życie "Instrukcji sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Osięciny" więcej...

2008-06-16 10:31:30

Zarządzenie Nr 133/2008 z dnia 27 maja 2008 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XV Sesji Rady Gminy więcej...

2008-06-16 10:25:33

Zarządzenie Nr 132/2008 z dnia 17 maja 2008 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XV Sesji Rady Gminy więcej...

2008-06-16 10:22:25

Zarządzenie Nr 131/2008 z dnia 27 maja 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2008-06-16 08:23:40

Zarządzenie Nr 130/2008 z dnia 16 maja 2008 roku


w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej więcej...

2008-06-16 08:18:04

Zarządzenie Nr 129/2008 z dnia 15 maja 2008 roku


w sprawie zmiany regulaminu pracy więcej...

2008-06-16 08:14:20

Zarządzenie Nr 128/2008 z dnia 12 maja 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2008-06-16 08:05:36

Zarządzenie Nr 127/2008 z dnia 5 maja 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2008-06-16 08:02:34

Zarządzenie Nr 126/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XIV Sesji Rady Gminy więcej...

2008-06-16 08:00:47

Zarządzenie Nr 125/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku


w sprawie przygotowania proejktu uchwał na obrady XIV Sesji Rady Gminy więcej...

2008-06-16 07:58:38

Zarządzenie Nr 124/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 roku


w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy więcej...

2008-06-16 07:56:47

Zarządzenie Nr 123/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-03-28 12:36:15

zarządzenie Nr 122/2008 z dnia 25 marca 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2008-03-28 12:30:34

zarządzenie Nr 121/2008 z dnia 10 marca 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2008-03-28 12:22:21

zarządzenie Nr 120/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku


w sprawie przygotowania proejktu uchwał na obrady XIII Sesji Rady Gminy więcej...

2008-03-28 12:20:24

zarządzenie Nr 119/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku


w sprawie przygotowania proejktu uchwał na obrady XIII Sesji Rady Gminy więcej...

2008-03-28 12:18:26

zarządzenie Nr 118/2008 z dnia 25 lutego 2008 roku


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2007 rok więcej...

2008-03-28 12:07:16

zarządzenie Nr 117/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku


w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych więcej...

2008-03-28 11:49:41

zarządzenie Nr 116/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku


w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji więcej...

2008-03-28 11:43:56

zarządzenie Nr 115/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy Osięciny na 2008 rok więcej...

2008-03-28 11:39:30

Zarządzenie Nr 114/2008 z dnia 14 stycznia 2008 roku


w sprawie układu wykonawczego budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2008 więcej...

2008-01-25 11:57:02

zarządzenie Nr 113/2008 z dnia 14 stycznia 2008 roku


w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki w kasie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych więcej...

2008-01-25 11:53:24

Zarządzenie Nr 112/2008 z dnia 12 stycznia 2008 roku


w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. aktualizacji strategii problemów społecznych na terenie Gminy Osięciny w latach 2006-2013 więcej...

2008-01-25 11:51:37

Zarządzenie Nr 111/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku


w sprawie ustalenia stawki amortyzacji dla wartości niematerialnych i prawnych więcej...

2008-01-25 11:48:55

Zarządzenie Nr 110/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2008-01-25 11:46:17

Zarządzenie Nr 109/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2008-01-25 11:42:08

Zarządzenie Nr 108/2007 z dnia 13 grudnia 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2008-01-25 11:38:37

Zarządzenie Nr 107/2007 z dnia 13 grudnia 2007 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2008-01-25 11:36:36

Zarządzenie Nr 106/2007 z dnia 10 grudnia 2007 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XII Sesji Rady Gminy więcej...

2008-01-25 11:33:27

Zarządzenie Nr 105/2007 z dnia 10 grudnia 2007 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XII Sesji Rady Gminy więcej...

2008-01-25 11:29:52

Zarządzenie Nr 104/2007 z dnia 5 grudnia 2007 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej więcej...

2008-01-03 12:11:14

Zarządzenie Nr 103/2007 z dnia 5 grudnia 2007 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-01-03 12:09:30

Zarządzenie Nr 102/2007 z dnia 5 grudnia 2007 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-01-03 12:07:19

Zarządzenie Nr 101/2007 z dnia 5 grudnia 2007 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2008-01-03 12:05:00

Zarządzenie Nr 100/2007 z dnia 4 grudnia 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2008-01-03 12:00:01

Zarządzenie Nr 99/2007 z dnia 21 listopada 2007 roku


w sprawie zaliczenia wydatków na poczet czynszu więcej...

2008-01-03 11:50:07

Zarządzenie Nr 98/2007 z dnia 21 listopada 2007 roku


w sprawie przygotownia projektu uchwał na obrady XI Sesji Rady Gminy więcej...

2008-01-03 11:48:13

Zarządzenie Nr 97/2007 z dnia 21 listopada 2007 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady XI Sesji Rady Gminy więcej...

2008-01-03 11:46:48

Zarządzenie Nr 96/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji- Przedszkole Komunalne w Osięcinach więcej...

2008-01-03 11:45:13

Zarządzenie Nr 95/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji- Szkoła Podstawowa w Osięcinach więcej...

2008-01-03 11:29:30

Zarządzenie Nr 94/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji- Szkoła Podstawowa w Pocierzynie więcej...

2008-01-03 11:27:17

Zarządzenie Nr 93/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji- Publiczne Gimnazjum więcej...

2008-01-03 11:23:57

Zarządzenie Nr 92/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji- Szkoła Podstawowa Wola Skarbkowa więcej...

2008-01-03 11:20:06

Zarządzenie Nr 91/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku


w sprawie przprowadzenia inwentaryzacji- Szkoła Podstawowa Kościelna Wieś więcej...

2008-01-03 11:18:35

Zarządzenie Nr 90/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku


w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji więcej...

2008-01-03 11:16:41

Zarządzenie Nr 89/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku


w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości w Osięcinach więcej...

2008-01-03 11:14:32

Zarządzenie Nr 88/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku


w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2008 rok więcej...

2008-01-03 10:56:06

Zarządzenie Nr 87/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2008-01-03 10:52:59

Zarządzenie Nr 86/2007 z dnia 8 listopada 2007 roku


w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu za mieszkanie więcej...

2007-11-14 09:31:39

Zarządzenie nr 85/2007z dnia 30 października 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2007-11-14 08:29:27

Zarządzenie nr 84/2007 z dnia 16 października 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2007-11-14 07:44:30

Zarządzenie nr 83/2007 z dnia 9 października 2007 roku


w sprawie ustalenia podsatwowych parametrów do projektu budżetu gminy na 2008 rok więcej...

2007-11-12 14:25:46

Zarządzenie nr 82/2007 z dnia 2 października 2007 roku


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osięciny więcej...

2007-11-12 14:17:49

Zarządzenie nr 81/2007 z dnia 1 października 2007 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady X Sesji Rady Gminy więcej...

2007-11-12 14:15:47

Zarządzenie nr 80/2007 z dnia 1 października 2007 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady X Sesji Rady Gminy więcej...

2007-11-12 14:12:56

Zarządzenie nr 79/2007 z dnia 28 września 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2007-11-12 14:09:18

Zarządzenie nr 78/2007 z dnia 26 września 2007 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych więcej...

2007-11-12 14:06:39

Zarządzenie nr 77/2007 z dnia 26 września 2007 roku


w sprawie powołania spośród pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych na członków obwodowych komisji wyborczych i operatorów ds. informacyjnej obsługi komisji więcej...

2007-11-12 14:05:38

Zarządzenie nr 76/2007 z dnia 25 września 2007 roku


w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe gminie jednostki budżetowe więcej...

2007-11-12 14:03:27

Zarządzenie nr 75/2007 z dnia 19 września 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2007-11-12 13:59:59

Zarządzenie nr 74/2007 z dnia 10 września 2007 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2007-11-12 13:58:30

Zarządzenie nr 73/2007 z dnia 10 września 2007 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2007-11-12 13:56:42

Zarządzenie nr 72/2007 z dnia 10 września 2007 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2007-11-02 15:23:59

Zarządzenie nr 71/2007 z dnia 10 września 2007 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2007-11-02 15:22:54

Zarządzenie nr 70/2007 z dnia 10 września 2007 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2007-11-02 15:21:42

Zarządzenie nr 69/2007 z dnia 10 września 2007 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2007-11-02 15:20:15

Zarządzenie nr 68/2007 z dnia 10 września 2007 roku


w sprawie rewalidacji indywidualnej więcej...

2007-11-02 15:18:57

Zarządzenie nr 67/2007 z dnia 10 września 2007 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2007-11-02 15:15:41

Zarządzenie nr 66/2007 z dnia 5 września 2007 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2007-11-02 15:12:02

Zarządzenie nr 65/2007 z dnia 5 września 2007 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2007-11-02 15:10:45

Zarządzenie nr 64/2007 z dnia 3 września 2007 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy więcej...

2007-11-02 15:08:38

Zarządzenie nr 63/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2007-11-02 15:05:11

Zarządzenie nr 62/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2007-11-02 15:03:44

Zarządzenie nr 61/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 roku


w sprawie nauczania indywidualnego więcej...

2007-11-02 15:02:25

Zarządzenie nr 60/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2007-09-19 14:55:41

Zarządzenie nr 59/2007 z dnia 20 lipca 2007 roku


w sprawie regulaminu przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych więcej...

2007-09-19 14:45:04

Zarządzenie nr 58/2007 z dnia 17 lipca 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2007-07-23 08:43:10

Zarządzenie nr 57/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2007-07-23 08:39:50

Zarządzenie nr 56/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku


w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości w Osięcinach więcej...

2007-07-20 09:50:10

Zarządznie nr 55/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku


w sprawie zmian do budżetu gminy na 2007 rok więcej...

2007-07-20 09:47:03

Zarządzenie nr 54/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VIII Sesji Rady Gminy więcej...

2007-07-20 09:45:33

Zarządzenie nr 53/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku


w sprawie przygotowania proejktu uchwał na obrady VIII Sesji Rady Gminy więcej...

2007-07-20 09:28:40

Zarządzenie nr 52/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2007-07-20 09:27:20

Zarządzenie nr 51/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Osięcinach więcej...

2007-07-20 09:24:54

Zarządzenie nr 49/2007 z dnia 8 czerwca 2007 roku


w sprawie powołania przedsatwicieli organu prowadzącego szkoły w skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Osięcinach więcej...

2007-07-20 08:53:22

Zarządzenie nr 48/2007 z dnia 8 czerwca 2007 roku


w sprawie zmian w budżeice gminy na 2007 rok więcej...

2007-07-20 08:41:46

Zarządzenie nr 20/2007 z dnia 26 lutego 2007 roku


w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu za mieszkanie więcej...

2007-07-20 08:40:40

Zarządzenie nr 15/2007 z dnia 2 lutego 2007 roku


w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie gminy więcej...

2007-06-01 11:36:57

Zarządzenie nr 47/2007 z dnia 30 maja 2007 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Osięcinach więcej...

2007-05-23 13:02:43

Zarządzenie nr 44/2007 z dnia 22 maja 2007 roku


w sprawie ustalenia sposobu zagospodarownia obiektu- Przestanku PKS w Osięcinach więcej...

2007-05-18 07:58:43

Zarządzenie nr 42/2007 z dnia 10 maja 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2007-05-18 07:55:10

Zarządzenie nr 41/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2007-05-18 07:54:02

Zarządzenie nr 40/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 roku


w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Osięcinach więcej...

2007-05-18 07:52:37

Zarządzenie nr 39/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku


w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości we Włodzimierce więcej...

2007-05-18 07:50:06

Zarządzenie nr 38/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VII Sesji Rady Gminy więcej...

2007-05-18 07:48:52

Zarządzenie nr 37/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VII Sesji Rady Gminy więcej...

2007-05-18 07:47:29

Zarządzenie nr 36/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 roku


w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2007 z dnia 12 marca 2007 roku dotyczącego przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dla określenia statutów jednostek pomocniczych gminy Osięciny więcej...

2007-05-18 07:46:09

Zarządzenie nr 35/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 roku


w sprawie zmiany zarzadzenia nr 22/2007 z dnia 12 marca 2007 roku dotyczącego ustalenia terminów przeprowadzenia wyborów organów sołectwa na terenie gminy Osięciny więcej...

2007-05-18 07:44:46

Zarządzenie nr 34/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 roku


w sprawie przygotowania projektu uchwał na obrady VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy więcej...

2007-05-18 07:42:54

Zarządzenie nr 33/2007 z dnia 30 marca 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2007-05-18 07:38:49

Zarządzenie nr 32/2007 z dnia 27 marca 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok więcej...

2007-03-27 13:04:54

Zarządzenie nr 31/2007 z dnia 26 marca 2007 roku


w sprawie nauczania indywidulanego więcej...

2007-03-27 13:02:25

Zarządzenie nr 30/2007więcej...

2007-03-27 13:00:52

Zarządzenie nr 29/2007więcej...

2007-03-27 12:54:01

Zarządzenie nr 28/2007więcej...

2007-03-27 12:52:26

Zarządzenie nr 27/2007więcej...

2007-03-27 12:49:51

Zarządzenie nr 26/2007więcej...

2007-03-27 12:47:22

Zarządzenie nr 25/2007więcej...

2007-03-27 12:45:18

Zarządzenie nr 24/2007więcej...

2007-03-27 12:40:22

Zarządzenie nr 23/2007więcej...

2007-03-27 12:39:11

Zarządzenie nr 22/2007więcej...

2007-03-26 12:48:36

Zarządzenie nr 21/2007więcej...

2007-03-26 12:47:05

Zarządzenie nr 19/2007więcej...

2007-03-26 12:44:22

Zarządzenie nr 18/2007więcej...

2007-03-26 12:40:33

Zarządzenie nr 17/2007więcej...

2007-03-26 12:40:18

Zarządzenie nr 16/2006więcej...

2007-03-26 12:36:13

Zarządzenie nr 14/2007więcej...

2007-03-26 12:32:18

Zarządzenie nr 13/2007więcej...

2007-02-07 10:28:25

Zarządzenie nr 12/2007więcej...

2007-02-07 10:27:46

Zarządzennie nr 11/2007więcej...

2007-02-07 10:25:58

Zarzadzenie nr 10/2007więcej...

2007-02-07 10:17:10

Zarządzenie nr 9/2007więcej...

2007-02-07 10:14:14

Zarządzenie nr 8/2007więcej...

2007-02-07 10:13:22

Zarząedzenie nr 7/2007więcej...

2007-02-07 10:12:02

Zarządzenie nr 6/2006więcej...

2007-02-05 12:51:45

Zarządzenie nr 5/2006więcej...

2007-02-05 12:45:15

Zarządzenie nr 4/2006więcej...

2007-02-05 12:42:46

Zarządzenie nr 3/2006więcej...

2007-02-05 12:39:48

Zarządzenie nr 2/2006więcej...

2007-02-05 12:37:55

Zarządzenie 1/2006więcej...

2007-02-05 12:29:50

Zarządzenie nr 489/2006więcej...

2007-02-05 12:24:33

Zarządzenie nr 488/2006więcej...

2007-02-05 12:20:47

Zarządzenie nr 487/2006więcej...

2007-02-05 12:19:04

Zarządzenie nr 486/2006więcej...

2007-02-05 12:17:26

Zarządzenie nr 485/2006więcej...

2007-02-05 12:14:47

Zarządzenie nr 484/2006więcej...

2007-02-05 12:13:07

Zarządzenie nr 483/2006więcej...

2007-02-05 12:09:48

Zarządzenie nr 482/2006więcej...

2007-02-05 12:07:51

Zarzadzenie nr 481/2006więcej...

2007-02-05 12:01:15

Zarządzenie nr 480/2006więcej...

2007-01-17 08:37:53

Zarządzenie nr 479/2006więcej...

2007-01-17 08:36:24

Zarządzenie nr 478/2006więcej...

2007-01-17 08:34:32

Zarządzenie nr 477/2006więcej...

2007-01-17 08:32:45

Zarządzenie nr 476/2006więcej...

2007-01-17 08:31:39

Zarządzenie nr 475/2006więcej...

2007-01-17 08:29:32

Zarządzenie nr 474/2006więcej...

2007-01-16 15:17:10

Zarządzenie nr 473/2006więcej...

2007-01-16 10:40:26

Zarządzenie nr 472/2006więcej...

2007-01-16 10:39:08

Zarzadzenie nr 471/2006więcej...

2007-01-16 10:37:33

Zarządzenie nr 470/2006więcej...

2007-01-16 10:36:15

Zarządzenie nr 469/2006więcej...

2007-01-16 10:32:15

Zarządzenie nr 468/2006więcej...

2007-01-16 10:30:33

Zarządzenie nr 467/2006więcej...

2007-01-16 10:27:32

Zarzadzenie nr 465/2006więcej...

2007-01-16 10:26:23

Zarządzenie nr 464/2006więcej...

2007-01-16 10:18:18

Zarządzenie nr 463/2006więcej...

2007-01-16 10:15:26

Zarządzenie nr 462/2006więcej...

2007-01-09 15:14:12

Zarządzenie nr 460/2006więcej...

2007-01-09 15:13:14

Zarządzenie nr 459/2006więcej...

2007-01-09 15:11:10

Zarządzenie nr 458/2006więcej...

2007-01-09 15:09:29

Zarządzenie nr 457/2006więcej...

2007-01-09 15:02:22

zarządzenie 456/2006więcej...

2007-01-09 14:27:54

zarządzenie 455/2006więcej...

2007-01-09 14:25:48

zarządzenie 454/2006więcej...

2007-01-09 14:24:05

zarządzenie 453/2006więcej...

2007-01-09 14:22:31

zarządzenie 452/2006więcej...

2007-01-09 13:37:45

zarządzenie 451/2006więcej...

2007-01-09 13:35:38

zarządzenie 450/2006więcej...

2007-01-09 13:34:15

zarządzenie 449/2006więcej...

2007-01-09 13:32:14

zarządzenie 448/2006więcej...

2007-01-09 13:31:20

zarządzenie 447/2006więcej...

2007-01-09 13:29:58

zarządzenie 446/2006więcej...

2007-01-09 13:27:45

zarządzenie 445/2006więcej...

2007-01-09 13:26:24

zarządzenie 444/2006więcej...

2007-01-09 12:57:46

zarządzenie 443/2006więcej...

2007-01-09 12:55:37

zarządzenie 442/2006więcej...

2007-01-09 12:54:30

zarządzenie 441/2006więcej...

2007-01-09 12:40:45

zarządzenie 440/2006więcej...

2007-01-09 12:37:58

zarządzenie 439/2006więcej...

2007-01-09 12:36:57

zarządzenie 438/2006więcej...

2007-01-09 12:36:04

zarządzenie 437/2006więcej...

2007-01-09 12:34:50

zarządzenie Nr 436/2006więcej...

2007-01-09 12:28:14

Zarządzenie Nr 434/2006więcej...

2006-10-13 14:53:27

Zarządzenie Nr 433/2006więcej...

2006-10-13 14:52:25

Zarządzenie Nr 432/2006więcej...

2006-10-13 14:49:35

Zarządzenie Nr 431/2006więcej...

2006-10-13 14:47:34

Zarządzenie Nr 430/2006więcej...

2006-10-13 14:46:24

Zarządzenie Nr 429/2006więcej...

2006-10-13 14:24:15

Zarządzenie Nr 428/2006więcej...

2006-10-13 14:22:50

Zarządzenie Nr 427/2006więcej...

2006-07-19 12:16:37

Zarządzenie Nr 426/2006więcej...

2006-07-19 12:15:36

Zarządzenie Nr 425/2006więcej...

2006-07-19 12:14:01

Zarządzenie Nr 424/2006więcej...

2006-07-19 12:13:02

Zarządzenie Nr 423/2006więcej...

2006-07-19 11:52:21

Zarządzenie Nr 422/2006więcej...

2006-07-19 11:50:55

Zarządzenie Nr 421/2006więcej...

2006-07-19 11:49:07

Zarządzenie Nr 420/2006więcej...

2006-07-19 11:45:31

Zarządzenie Nr 419/2006więcej...

2006-07-19 11:43:04

Zarządzenie Nr 418/2006więcej...

2006-07-19 11:40:40

Zarządzenie Nr 417/2006więcej...

2006-07-11 11:23:18

Zarządzenie Nr 416/2006więcej...

2006-07-10 08:34:38

Zarządzenie Nr 415/2006więcej...

2006-05-24 12:54:25

Zarządzenie Nr 414/2006więcej...

2006-05-24 12:50:43

Zarządzenie Nr 413/2006więcej...

2006-05-09 13:06:26

Zarządzenie Nr 412/2006więcej...

2006-05-09 13:04:45

Zarządzenie Nr 411/2006więcej...

2006-05-09 12:57:22

zarządzenie Nr 410/2006więcej...

2006-05-09 12:56:16

Zarządzenie Nr 409/2006więcej...

2006-05-09 12:55:12

Zarządzenie Nr 408/2006więcej...

2006-05-09 12:50:15

Zarządzenie Nr 407/2006więcej...

2006-05-09 12:49:08

zarządzenie Nr 406/2006więcej...

2006-05-09 12:45:39

Zarządzenie Nr 405/2006więcej...

2006-05-09 12:44:34

Zarządzenie Nr 404/2006więcej...

2006-05-09 12:42:51

Zarządzenie Nr 403/2006więcej...

2006-05-09 12:41:36

Zarządzenie Nr 402/2006więcej...

2006-05-09 12:40:32

Zarządzenie Nr 401/2006więcej...

2006-05-09 12:37:23

Zarządzenie Nr 400/2006więcej...

2006-05-09 12:25:58

Zarządzenie Nr 399/2006więcej...

2006-04-05 14:58:21

Zarządzenie nr 398więcej...

2006-04-05 14:58:15

Zarządzenie nr 397więcej...

2006-04-05 14:58:00

Zarządzenie nr 393więcej...

2006-04-05 14:57:55

Zarządzenie nr 391więcej...

2006-04-05 14:57:51

Zarządzenie nr 389więcej...

2006-04-05 14:57:44

Zarządzenie nr 376więcej...

2006-04-05 14:57:40

Zarządzenie nr 375więcej...

2006-04-05 14:57:37

Zarządzenie nr 377więcej...

2006-04-05 14:57:33

Zarządzenie nr 390więcej...

2006-04-05 14:57:30

Zarządzenie nr 381więcej...

2006-04-05 14:57:24

Zarządzenie nr 385więcej...

2006-04-05 14:57:20

Zarządzenie nr 394więcej...

2006-04-05 14:57:16

Zarządzenie nr 396więcej...

2006-04-05 14:57:11

Zarządzenie nr 395więcej...

2006-04-05 14:57:08

Zarządzenie nr 388więcej...

2006-04-05 14:57:04

Zarządzenie nr 384więcej...

2006-04-05 14:57:01

Zarządzenie nr 386więcej...

2006-04-05 14:56:57

Zarządzenie nr 392więcej...

2006-04-05 14:56:54

Zarządzenie nr 374więcej...

2006-04-05 14:56:48

Zarządzenie nr 378więcej...

2006-04-05 14:56:45

Zarządzenie nr 382więcej...

2006-04-05 14:56:41

Zarządzenie nr 380więcej...

2006-04-05 14:56:38

Zarządzenie nr 383więcej...

2006-04-05 14:56:35

Zarządzenie nr 387więcej...

2006-04-05 14:56:32

Zarządzenie nr 379więcej...

2006-04-05 14:56:29

Zarządzenie nr 372więcej...

2006-04-05 14:56:25

Zarządzenie nr 373więcej...

2006-04-05 14:56:22

Zarządzenie nr 370więcej...

2006-04-05 14:56:18

Zarządzenie nr 367więcej...

2006-04-05 14:56:15

Zarządzenie nr 357więcej...

2006-04-05 14:56:11

Zarządzenie nr 360więcej...

2006-04-05 14:56:07

Zarządzenie nr 356więcej...

2006-04-05 14:56:05

Zarządzenie nr 363więcej...

2006-04-05 14:56:02

Zarządzenie nr 358więcej...

2006-04-05 14:55:43

Zarządzenie nr 355więcej...

2006-04-05 14:55:38

Zarządzenie nr 361więcej...

2006-04-05 14:55:35

Zarządzenie nr 364więcej...

2006-04-05 14:55:30

Zarządzenie nr 365więcej...

2006-04-05 14:55:27

Zarządzenie nr 366więcej...

2006-04-05 14:55:19

Zarządzenie nr 362więcej...

2006-04-05 14:55:16

Zarządzenie nr 369więcej...

2006-04-05 14:55:13

Zarządzenie nr 354więcej...

2006-04-05 14:55:10

Zarządzenie nr 368więcej...

2006-04-05 14:55:06

Zarządzenie nr 359więcej...

2006-04-05 14:55:04

Zarządzenie nr 353więcej...

2006-04-05 14:55:01

Zarządzenie nr 352więcej...

2005-10-18 11:09:17

Zarządzenie nr 346więcej...

2005-10-18 11:09:12

Zarządzenie nr 349więcej...

2005-10-18 11:09:10

Zarządzenie nr 341więcej...

2005-10-18 11:09:08

Zarządzenie nr 344więcej...

2005-10-18 11:09:06

Zarządzenie nr 347więcej...

2005-10-18 11:08:46

Zarządzenie nr 348więcej...

2005-10-18 11:01:06

Zarządzenie nr 342więcej...

2005-10-18 11:00:33

Zarządzenie nr 345więcej...

2005-10-18 10:59:56

Zarządzenie nr 351więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI