2010-05-28 09:17:36

Zaproszenie nr 1/2010 rok do składania ofert na usługi Integracji Społecznej


Zaproszenie do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej nr 1/2010 rok pn: Wzrost poziomu aktywności dzieci i młodzieży z szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Osięciny poprzez udział w organizacji i realizacji szeregu inicjatyw sportowo rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych więcej...

2009-05-29 19:41:38

Zaproszenie nr 9 do składania ofert na usługi integracji społecznej


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej nr 9/2009 rok pn:” Szkolenie dla liderów lokalnych działających na terenie Gminy Osięciny” więcej...

2009-04-09 15:55:00

Zaproszenie nr 8 do składania ofert na usługi integracji społecznej


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej nr 8/2009 rok pn: Wspólne spędzania czasu wolnego pozwalające na łączenie różnych grup społecznych tj: dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin. więcej...

2009-03-26 15:01:14

Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej


ZAPROSZENIE nr 7/2009 roku DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej pn: Wzrost poziomu aktywności dzieci i młodzieży z szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Osięciny poprzez udział w organizacji i realizacji szeregu inicjatyw sportowo rekreacyjnych oraz społecznych, kulturalnych i edukacyjnych więcej...

2009-03-09 15:34:30

Zaproszenie nr 6 do skl;adania ofert na usługi integracji społecznej


ZAPROSZENIE nr 6/2009 roku DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej pn: Organizacja dwóch wyjazdów integracyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz zespołów folklorystycznych z terenu gminy Osięciny w góry więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI