2009-11-26 17:28:03

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci sanitarnej z przykanalikami oraz na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach i na działkach: - Włocławska – 591/2,597/23, - Orzeszkowej- 907/3,907/4, 907/5, 907/6,907/8,907/9,907/10,907/11,907/12, 907/13,907/14, 907/15,907/16,907/16,907/17,907/18,907/19,907/20,587/54,587/55,587/56, 587/79,587/80, 587/16,587/6,587/4,587/73,587/74,587/66,587/63, Słowackiego – 587/75,587/20,587/21,587/22,592/1,622, - Kujawska – 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,97/1,96/1,95/1,94/1,93/1,92,91,90, 89,88,87/1,86/2,85,84,83,82,81/1,11/1,11/2,115/12,115/11,80,79,78,77,76/1,42/1,74,586/7,586/8,586/9, 586/12, 586/10,586/10,586/11,648, -Leśna – 120, - Kruszwicka - 586/6,586/23,586/24,586/4,586/3,586/2,585/33,585/31,585/32,585/29, 585/28,585/119, 585/118,585/26,585/25,585/24,585/23,585/22,585/21,585/20,585/19,585/18, 585/17,585/16,585/15, 585/14,585/13,2,3,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1,9,10,43,44,45,46,47,48,49/1,50/1,28/1, 52/1,531/1,54/1, 115/2,115/3,64,65,66,67,68,69,70/2,71/1,72/1,73,602,621/1,620/1, - Konopnickiej – 133/2,117/4,117/5,117/6,117/7,117/10,117/9,117/7,117/8,117/6,117/5,117/4, 117/14,117/13,34/2,34/1,35/1,36/1,37/1,38/1,39/1,40/1,92,647,117/3,134,117/8, - Piastowska – 585/7,585/8,585/9,585/10,585/11,585/11,585/12/585/2,20,357/1,585/34- Rataja – 164/3,179,180,181,182,183,184/1,252,196,195,194,193,192,191,190,189,188,187/2,187/1,186,185/1,185/2,379/1,379/2,202,201,200,199,198,197, gm. Osięciny


więcej...

2009-08-05 13:37:17

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci sanitarnej z przykanalikami oraz na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach i na działkach: - Włocławska: 591/2,597/23, Orzeszkowej- 907/3,907/4, 907/5, 907/6,907/8,907/9,907/10,907/11,907/12, 907/13,907/14, 907/15,907/16,907/16,907/17,907/18,907/19,907/20,587/54,587/55,587/56, 587/79,587/80,587/16,587/6,587/4,587/73,587/74,587/66,587/63 Słowackiego – 587/75,587/20,587/21,587/22,592/1,622;Kujawska – 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,97/1,96/1,95/1,94/1,93/1,92,91,90,89,88,87/1,86/2,85,84,83,82,81/1,11/1,11/2,115/12,115/11,80,79,78,77,76/1,42/1,74,586/7,586/8,586/9,586/12, 586/10,586/10,586/11,648; Leśna – 120; Kruszwicka - 586/6,586/23,586/24,586/4,586/3,586/2,585/33,585/31,585/32,585/29,585/28,585/119, 585/118,585/26,585/25,585/24,585/23,585/22,585/21,585/20,585/19,585/18,585/17,585/16,585/15, 585/14,585/13,2,3,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1,9,10,43,44,45,46,47,48,49/1,50/1,28/1, 52/1,531/1,54/1,115/2,115/3,64,65,66,67,68,69,70/2,71/1,72/1,73,602,621/1,620/1, Konopnickiej – 133/2,117/4,117/5,117/6,117/7,117/10,117/9,117/7,117/8,117/6,117/5,117/4, 117/14,117/13,34/2,34/1,35/1,36/1,37/1,38/1,39/1,40/1,92,647,117/3,134,117/8, ,Piastowska – 585/7,585/8,585/9,585/10,585/11,585/11,585/12/585/2,20,357/1,585/34, Rataja – 164/3,179,180,181,182,183,184/1,252,196, 195,194,193,192,191,190,189,188,187/2,187/1, 186,185/1,185/2,379/1,379/2,202,201,200,199,198,197


więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI