2019-09-06 09:25:48

Uchwała Nr 8/I/2019 z dnia 3 września 2019 roku


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Osięciny informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku. więcej...

2018-10-01 13:48:53

Uchwała Nr 13/I/2018 z dnia 14 września 2018 roku


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Osięciny informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2018 roku więcej...

2018-06-15 09:36:18

Uchwała Nr 10/Kr/2018 z dnia 23 maja 2018 roku


w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osięciny w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok więcej...

2018-06-15 09:34:32

Uchwała Nr 13/S/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osięciny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy więcej...

2018-06-15 09:32:07

Uchwała Nr 13 Kd 2018 z dnia 1 lutego 2018 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osięciny więcej...

2018-06-15 09:28:27

Uchwała Nr 13/D/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku


w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Osięciny na 2018 rok więcej...

2017-12-19 12:51:49

Uchwała Nr 2/P/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku


w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osięciny na 2018 rok więcej...

2017-12-19 12:50:41

Uchwała Nr 2/Dpr/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku


w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Osięciny na 2018 rok więcej...

2017-09-13 09:49:44

Uchwała Nr 8/I/2017 z dnia 8 września 2017 roku


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Osięciny informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku więcej...

2017-06-27 13:23:02

Uchwała Nr 7/Kr/2017 z dnia 16 maja 2017 roku


w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osięciny o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2016 rok więcej...

2017-06-27 13:21:23

Uchwała Nr 9/S/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osięciny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy więcej...

2017-06-27 13:19:20

Uchwała Nr 7/K/2017 z dnia 30 marca 2017 roku


w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej więcej...

2017-06-27 13:17:59

Uchwała Nr 13/D/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku


w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Osięciny na 2017 rok więcej...

2017-06-27 13:16:19

Uchwała Nr 12/Kd/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osięciny więcej...

2016-12-16 08:24:39

Uchwała Nr 13/P/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku


w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osięciny na 2017 rok więcej...

2016-12-16 08:22:55

Uchwała Nr 11/Dpr/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Osięciny na 2017 rok więcej...

2016-12-16 08:20:02

Uchwała Nr 13/WPF/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku


w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osięciny na lata 2017-2021 więcej...

2016-12-16 08:17:30

Uchwała Nr 8/I/2016 z dnia 12 września 2016 roku


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Osięciny informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 roku więcej...

2016-05-16 12:26:04

Uchwała Nr 6/Kr/2016 z dnia 12 maja 2016 roku


w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osięciny w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2015 rok więcej...

2016-04-21 11:07:54

Uchwała Nr 8/S/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osięciny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok więcej...

2016-02-03 12:26:50

Uchwała Nr 8/Kd/2016 z dnia 2 lutego 2016 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osięciny więcej...

2015-12-15 14:51:40

Uchwała Nr 17/P/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku


w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osięciny na 2016 rok więcej...

2015-12-15 14:46:41

Uchwała Nr 17/WPF/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku


w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2016-2020 więcej...

2015-09-09 11:31:39

Uchwała Nr 10/I/2015 z dnia 4 września 2015 roku


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Osięciny informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2015 roku więcej...

2015-06-03 12:39:10

Uchwała Nr 11/Kr/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osięciny w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok więcej...

2015-04-10 11:19:40

Uchwała Nr 6/S/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osięciny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy więcej...

2015-02-04 13:45:24

Uchwała Nr 8/D/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osięciny więcej...

2015-02-04 13:43:22

Uchwała Nr 7/D/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Osięciny na 2015 rok więcej...

2015-01-02 12:46:36

Uchwała Nr 13/P/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku


w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osięciny na 2015 rok więcej...

2015-01-02 12:45:01

Uchwała Nr 13/WPF/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku


w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny więcej...

2015-01-02 12:42:37

Uchwała Nr 9/Dpr/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Osięciny na 2015 rok więcej...

2014-09-22 13:30:56

Uchwała Nr 11/I/2014 z dnia 11 września 2014 roku


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Osięciny informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 roku więcej...

2014-04-08 08:08:32

Uchwała Nr 5/S/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 roku


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osięciny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok więcej...

2013-12-27 13:35:43

Uchwała Nr 9/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Osięciny na 2014 rok więcej...

2013-12-27 13:34:17

Uchwała Nr 17/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku


w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osięciny na 2014 rok więcej...

2013-12-27 13:33:11

Uchwała Nr 17/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku


w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2014-2018 więcej...

2013-09-27 09:03:44

Uchwała Nr 15/2013 z dnia 20 września 2013 roku


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Osięciny informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 roku więcej...

2013-06-05 09:13:53

Uchwała Nr 7/2013 z dnia 23 maja 2013 roku


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osięciny w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok więcej...

2013-04-29 13:43:03

Uchwała Nr 12/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osięciny sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy więcej...

2013-02-05 12:19:40

Uchwała Nr 12/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osięciny więcej...

2013-02-05 12:18:25

Uchwała Nr 10/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Osięciny na 2013 rok więcej...

2012-12-31 13:17:57

Uchwała Nr 13/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku


w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osięciny na 2013 rok więcej...

2012-12-31 13:16:14

Uchwała Nr 13/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku


w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2013-2017 więcej...

2012-12-31 13:14:59

Uchwała Nr 7/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedsatwionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Osięciny na 2013 rok więcej...

2012-05-31 08:40:48

Uchwała Nr 10/2012 z dnia 23 maja 2012 roku


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osięciny w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok więcej...

2012-05-31 08:39:07

Uchwała Nr 116/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osięciny sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego więcej...

2012-02-16 09:00:58

Uchwała Nr 59/2012 z dnia 7 lutego 2012 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Osięciny na 2012 rok więcej...

2012-02-16 08:58:11

Uchwała Nr 58/2012 z dnia 7 lutego 2012 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osięciny więcej...

2011-12-20 10:28:00

Uchwała Nr 351/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedsawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Osięciny na rok 2012 więcej...

2011-12-20 10:24:00

Uchwała Nr 350/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku


w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2012-2016 więcej...

2011-12-20 10:21:00

Uchwała Nr 349/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku


w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osięciny na 2012 rok więcej...

2011-09-09 10:56:23

Uchwała Nr 233/2011 z dnia 6 września 2011 roku


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy osięciny informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2011 roku więcej...

2011-03-17 12:07:19

Uchwała Nr 84/2011 z dnia 14 marca 2011 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Osięciny na 2011 rok więcej...

2011-03-17 12:05:05

Uchwała Nr 83/2011 z dnia 14 marca 2011 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osięciny więcej...

2011-01-27 10:22:24

Uchwała Nr 296/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku


w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny więcej...

2011-01-27 10:20:30

Uchwała Nr 295/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Osięciny na 2011 rok więcej...

2011-01-27 10:09:59

Uchwała Nr 294/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku


w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osięciny na 2011 rok więcej...

2011-01-27 08:34:03

Uchwała Nr 68/10 z dnia 11 sierpnia 2010 roku


w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej, planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Osięciny w Banku Gospodarsywa Krajowego Oddział w Toruniu. więcej...

2009-12-16 11:52:17

Uchwała Nr 274/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku


w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedsatwionego przez Wójta Gminy Osięciny w projekcie uchwały budżetowej gminy na 2009 rok oraz prawidłowości załaczonej do projektu budżetu prognozy kwoty długu więcej...

2009-12-16 11:47:09

Uchwała Nr 272/2009 z dnia 10 grudnia 2008 roku


w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Wójta Gminy Osięciny w projekcie uchwały budżetowej gminy na 2009 rok oraz prawodłowości załączonej do projektu budżetu prognozy kwoty długu więcej...

2009-12-16 11:42:55

Uchwała Nr 285/2007 z dnia 6 grudnia 2007 roku


w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedsatwionego przez Wójta Gminy Osięciny w projekcie uchwały budżetowej gminy na 2008 rok oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu. więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI