1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267
Data Redaktor Zmiana
30.03.2020 08:09:34 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu zgłoszenie wyborcy
30.03.2020 08:09:26 Marek Roszak Dodany nowy artykuł zgłoszenie wyborcy
30.03.2020 08:09:09 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
30.03.2020 08:08:59 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
30.03.2020 08:08:41 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Informacja w sprawie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych
30.03.2020 08:08:25 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Informacja w sprawie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych
30.03.2020 07:24:51 Marek Roszak Dodany nowy artykuł XIII Sesja Rady Gminy Osięciny
30.03.2020 07:24:23 Marek Roszak Usunięto artykuł XIII Sesja Rady Gminy z kategorii Nagrania obrad
30.03.2020 07:24:02 Marek Roszak Dodany nowy artykuł
25.03.2020 10:52:19 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
25.03.2020 10:51:36 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.03.2020 12:41:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
11.03.2020 11:19:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wyjasnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
09.03.2020 11:07:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wyjaśnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
06.03.2020 11:26:30 Magdalena Malec Edytowano artykuł Sekretarz Gminy Osięciny Halina Urbańska
06.03.2020 11:26:19 Magdalena Malec Edytowano artykuł Skarbnik Gminy Osięciny Jolanta Smętek
05.03.2020 08:35:31 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
05.03.2020 08:35:24 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
05.03.2020 08:35:18 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
05.03.2020 08:35:11 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
05.03.2020 08:34:56 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
05.03.2020 08:34:40 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Informacja o uływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawych
05.03.2020 08:34:30 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Informacja o uływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawych
05.03.2020 08:34:04 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu na terenie kraju
05.03.2020 08:33:51 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu na terenie kraju
05.03.2020 08:33:27 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu za granicą i na polskich statkach morskich
05.03.2020 08:33:10 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu za granicą i na polskich statkach morskich
05.03.2020 08:31:47 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Postanowienie o zarządzeniu wyborów i kalendarz wyborczy
05.03.2020 08:31:15 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Postanowienie o zarządzeniu wyborów i kalendarz wyborczy
03.03.2020 13:57:31 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.03.2020 13:56:42 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.02.2020 11:48:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 3 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
26.02.2020 11:47:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
26.02.2020 11:46:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
26.02.2020 11:36:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
26.02.2020 11:34:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna-Projekt aneks do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
26.02.2020 11:32:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna- Część graficzna5 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
26.02.2020 11:30:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna-część graficzna4 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
26.02.2020 11:29:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacj techniczna-Część graficzna3 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
26.02.2020 11:28:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna-Część graficzna2 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
26.02.2020 11:28:10 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Dokumentacja techniczna-Część graficzna2 z artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
26.02.2020 11:26:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna-Część graficzna2 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
26.02.2020 11:25:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna-Część graficzna1 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
26.02.2020 11:22:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna-Projekt2-3 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
26.02.2020 11:22:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacj techniczna-Projekt2-2 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
26.02.2020 11:20:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna-Projekt2 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
26.02.2020 11:19:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna-Projekt1 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
26.02.2020 11:13:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wzór dokumentu-Oświadczenie-grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
26.02.2020 11:12:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wzór dokumentu-Wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
26.02.2020 11:12:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wzór dokumentu-Wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI