1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
08.08.2019 12:56:06 Paweł Koziński Dodany załącznik do artykułu postępowanie administracyjne dotyczace wydania postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie od podstaw nowego budynku – kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 184 DJP(46000 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą :2 silosy paszowe o ładowności 15 Mg , 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3,0 m3 i 1 zbiornik wybieralny o pojemności 1,0 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 dm3 planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce gm. Osięciny , z wjazdem na teren inwestycji z działki nr 38/2 na działkę 38/1,składowaniem obornika na płycie obornikowej , usytuowanej na działce nr 109 w miejscowości Samszyce gm. Osięciny przez inwestora Elżbieta i Ireneusz Woźniak
08.08.2019 12:55:37 Paweł Koziński Dodany nowy artykuł postępowanie administracyjne dotyczace wydania postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie od podstaw nowego budynku – kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 184 DJP(46000 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą :2 silosy paszowe o ładowności 15 Mg , 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3,0 m3 i 1 zbiornik wybieralny o pojemności 1,0 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 dm3 planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce gm. Osięciny , z wjazdem na teren inwestycji z działki nr 38/2 na działkę 38/1,składowaniem obornika na płycie obornikowej , usytuowanej na działce nr 109 w miejscowości Samszyce gm. Osięciny przez inwestora Elżbieta i Ireneusz Woźniak
07.08.2019 12:59:02 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Wybór oferty z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 3000 ton.
07.08.2019 12:56:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 3000 ton.
07.08.2019 12:53:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 3000 ton.
05.08.2019 11:41:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
05.08.2019 11:41:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
05.08.2019 11:04:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2019/2020
02.08.2019 13:14:42 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/81/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 13:14:34 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr VIII/81/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 13:14:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/80/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 13:13:54 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr VIII/80/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 13:10:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/76/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 10:39:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad VIII Sesji Rady Gminy
02.08.2019 10:39:21 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Protokół z obrad VIII Sesji Rady Gminy
02.08.2019 10:33:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad VIII Sesji Rady Gminy
02.08.2019 10:33:26 Magdalena Malec Edytowano artykuł Protokół z obrad VIII Sesji Rady Gminy
02.08.2019 10:33:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad VIII Sesji Rady Gminy
02.08.2019 10:16:09 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/84/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:42:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/85/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:42:18 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/85/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:35:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/84/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:35:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/84/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:33:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/83/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:33:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/83/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:32:00 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/82/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:31:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/82/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:29:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/81/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:29:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/80/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:28:59 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr VIII/81/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:28:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/81/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:28:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/81/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:26:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/80/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:25:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/79/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:24:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/79/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:23:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/78/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:22:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/78/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:21:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/77/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:20:47 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VIII/77/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:20:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/77/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:19:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/75/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:18:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/76/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:17:21 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VIII/75/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
02.08.2019 08:16:57 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/75/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
31.07.2019 15:09:09 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na VIII Sesję Rady Gminy
31.07.2019 15:08:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na VIII Sesję Rady Gminy
30.07.2019 14:37:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu VIII Sesja Rady Gminy z dnia 26 lipca 2019 roku
30.07.2019 14:37:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł VIII Sesja Rady Gminy z dnia 26 lipca 2019 roku
30.07.2019 14:32:47 Magdalena Malec Usunięto artykuł VIII Sesja Rady Gminy z dnia 26 lipca 2019 roku z kategorii IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA
30.07.2019 14:31:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI