1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
03.01.2019 11:19:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 24 grudnia 2018 roku
03.01.2019 11:15:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku
03.01.2019 11:15:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku
03.01.2019 11:14:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzene Nr 6/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku
03.01.2019 11:13:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzene Nr 6/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku
03.01.2019 11:12:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku
03.01.2019 11:11:21 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku
03.01.2019 07:01:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczy na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
31.12.2018 11:48:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu III Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 roku
31.12.2018 11:47:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł III Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 roku
28.12.2018 07:03:54 Marek Roszak Dodany nowy artykuł III Sesja Rady Gminy Osięciny
27.12.2018 14:40:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad I Sesji Rady Gminy
27.12.2018 14:36:12 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Protokół z obrad I Sesji Rady Gminy
27.12.2018 14:34:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad I Sesji Rady Gminy
27.12.2018 14:34:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad I Sesji Rady Gminy
27.12.2018 13:45:11 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.12.2018 13:43:15 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.12.2018 13:43:00 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.12.2018 13:42:19 Marek Roszak Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z kategorii Budownictwo
27.12.2018 13:30:38 Marek Roszak Edytowano artykuł
24.12.2018 15:55:50 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
24.12.2018 15:51:30 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
24.12.2018 15:51:08 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
24.12.2018 08:41:57 Marek Roszak Usunięto artykuł III Sesja Rady Gminy z kategorii Nagrania obrad
24.12.2018 08:24:33 Marek Roszak Dodany nowy artykuł
21.12.2018 14:34:30 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku
21.12.2018 14:34:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku
21.12.2018 14:33:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku
21.12.2018 14:32:30 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku
21.12.2018 13:39:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku
21.12.2018 13:36:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku
21.12.2018 13:36:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku
21.12.2018 13:34:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku
21.12.2018 13:34:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku
21.12.2018 13:31:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku
21.12.2018 12:59:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku
21.12.2018 12:54:53 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku
21.12.2018 12:54:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku
21.12.2018 12:53:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku
21.12.2018 12:51:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku
21.12.2018 12:41:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku
21.12.2018 12:39:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku
21.12.2018 12:36:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku
20.12.2018 11:23:07 Marek Roszak Edytowano artykuł
20.12.2018 09:29:23 Marek Roszak Edytowano artykuł
20.12.2018 07:27:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku
20.12.2018 07:26:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku
18.12.2018 08:30:59 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
18.12.2018 08:30:20 Marek Roszak Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
17.12.2018 10:52:08 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI