1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
15.04.2014 14:15:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 387/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku
15.04.2014 14:11:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 386/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku
14.04.2014 12:06:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
11.04.2014 13:34:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa przetwarzania danych osobowych do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
11.04.2014 13:33:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz usług do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
11.04.2014 13:33:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy cz.5 do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
11.04.2014 13:32:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy cz.4 do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
11.04.2014 13:32:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy cz.3 do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
11.04.2014 13:32:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy cz.2 do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
11.04.2014 13:32:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy cz.1 do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
11.04.2014 13:31:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
11.04.2014 13:31:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
11.04.2014 13:30:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
11.04.2014 13:30:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
11.04.2014 13:30:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
11.04.2014 13:29:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
11.04.2014 13:28:53 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
11.04.2014 13:28:08 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
10.04.2014 09:48:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/257/2014 z dnia 17 marca 2014 roku
09.04.2014 07:28:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/256/2014 z dnia 17 marca 2014 roku
09.04.2014 07:26:10 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2013 rok
09.04.2014 07:25:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2013 rok
09.04.2014 07:25:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2013 rok
09.04.2014 07:24:57 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2013 rok
08.04.2014 08:33:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 383/2014 z dnia 25 marca 2014 roku
08.04.2014 08:32:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 385/2014 z dnia 31 marca 2014 roku
08.04.2014 08:11:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 385/2014 z dnia 31 marca 2014 roku
08.04.2014 08:10:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 384/2014 z dnia 25 marca 2014 roku
08.04.2014 08:09:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 383/2014 z dnia 25 marca 2014 roku
08.04.2014 08:08:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjasnienia 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny, w tym: Remont drogi gminnej ul. Leśnej i remont dróg gminnych ul. Kruszwickiej i ul. Piastowskiej
08.04.2014 08:08:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 382/2014 z dnia 25 marca 2014 roku
08.04.2014 08:08:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjasnienia i zmiana siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na: Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny, w tym: Remont drogi gminnej ul. Leśnej i remont dróg gminnych ul. Kruszwickiej i ul. Piastowskiej
08.04.2014 08:07:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 381/2014 z dnia 24 marca 2014 roku
08.04.2014 07:11:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 5/S/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 roku
08.04.2014 07:10:46 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr 5/S/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 roku
08.04.2014 07:08:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 5/S/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 roku
03.04.2014 07:33:38 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie budynku - kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 158 DJP (39500 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 2 silosy paszowe o pojemności 15 Mg, 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3 m3 i zbiornik wybieralny o pojemności 1 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 l planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie. Wjazd na teren inwestycji planowany z działki nr 38/2 na działkę 38/1, składowanie obornika na użyczonej płycie obornikowej istniejącej i planowanej do rozbudowy, usytuowanej na działce nr 109 w miejscowości Samszyce.
03.04.2014 07:33:15 Magdalena Malec Usunięty załącznik Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej z artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie budynku - kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 158 DJP (39500 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 2 silosy paszowe o pojemności 15 Mg, 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3 m3 i zbiornik wybieralny o pojemności 1 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 l planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie. Wjazd na teren inwestycji planowany z działki nr 38/2 na działkę 38/1, składowanie obornika na użyczonej płycie obornikowej istniejącej i planowanej do rozbudowy, usytuowanej na działce nr 109 w miejscowości Samszyce.
03.04.2014 07:28:55 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie budynku - kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 158 DJP (39500 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 2 silosy paszowe o pojemności 15 Mg, 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3 m3 i zbiornik wybieralny o pojemności 1 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 l planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie. Wjazd na teren inwestycji planowany z działki nr 38/2 na działkę 38/1, składowanie obornika na użyczonej płycie obornikowej istniejącej i planowanej do rozbudowy, usytuowanej na działce nr 109 w miejscowości Samszyce.
03.04.2014 07:26:43 Magdalena Malec Edytowano artykuł
01.04.2014 11:56:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osięciny, ul. Rataja.
31.03.2014 09:43:12 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji
31.03.2014 06:48:39 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji
28.03.2014 14:28:01 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji
28.03.2014 14:17:51 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.03.2014 14:17:39 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.03.2014 13:45:34 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
27.03.2014 13:44:49 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
26.03.2014 12:28:56 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
26.03.2014 12:28:27 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI