1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
13.02.2014 11:29:16 Marek Roszak Edytowano artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
13.02.2014 11:27:52 Marek Roszak Edytowano artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
13.02.2014 11:25:35 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
13.02.2014 11:25:22 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
12.02.2014 07:56:11 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 4 silosy paszowe o pojemności 12 ton każdy, 4 zbiorniki na ścieki porządkowe o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6 400 litrów każdy, 8 sztuk instalacji grzewczo-nagrzewnice o mocy 90kW każda planowanej do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), wraz z budową płyty obornikowej o powierzchni 200m2 wraz ze szczelnym, wybieralnym zbiornikiem na odcieki o pojemności 50m3, planowanej do realizacji w na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 89/2 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.
11.02.2014 10:46:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz asortymentu do artykułu Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
11.02.2014 10:45:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie- grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
11.02.2014 10:40:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz usług do artykułu Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
11.02.2014 10:40:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
11.02.2014 10:39:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
11.02.2014 10:39:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
11.02.2014 10:37:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
11.02.2014 10:36:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
11.02.2014 10:35:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
11.02.2014 10:34:36 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
10.02.2014 14:25:52 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
10.02.2014 14:25:02 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
07.02.2014 07:31:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 370/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku
06.02.2014 13:31:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 371/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku
06.02.2014 13:31:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 371/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku
06.02.2014 13:29:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 370/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku
06.02.2014 13:24:06 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 370/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku
03.02.2014 11:21:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik DokTech7 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 10:51:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik DokTech6 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 10:51:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik DokTech5 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 10:50:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik DokTech4 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 10:50:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech3 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 10:50:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.Tech2 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 10:49:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.Tech1 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 10:48:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 10:48:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 10:46:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar przepompownia do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 10:46:13 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar krata do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 09:54:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie-grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 09:53:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie-wymagane uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 09:52:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 09:51:49 Monika Fabisiak Usunięty załącznik wykaz robót z artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 09:51:34 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 09:51:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 09:50:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 09:50:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 09:49:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 09:49:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 09:48:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 09:42:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogloszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
03.02.2014 09:41:53 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
29.01.2014 10:48:33 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 362/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku
29.01.2014 10:47:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 363/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku
29.01.2014 10:43:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Osięciny za rok 2013
29.01.2014 10:43:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Osięciny za rok 2013
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI