1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
Data Redaktor Zmiana
28.10.2013 12:42:55 Magdalena Malec Dodany załącznik Projekt Programu Ochrony Środowiska do artykułu Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Osięciny na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017-220.
28.10.2013 12:41:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Osięciny na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017-220.
28.10.2013 11:47:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 343/2013 z dnia 18 października 2013 roku
28.10.2013 11:46:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 342/2013 z dnia 11 października 2013 roku
28.10.2013 11:46:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 341/2013 z dnia 11 października 2013 roku
28.10.2013 11:16:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 343/2013 z dnia 18 października 2013 roku
28.10.2013 11:15:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 342/2013 z dnia 11 października 2013 roku
28.10.2013 11:06:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 341/2013 z dnia 11 października 2013 roku
25.10.2013 10:47:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogloszenie do artykułu Ogłoszenie o przetargu na wynajem budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Wola Skarbkowa
25.10.2013 10:41:28 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu na wynajem budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Wola Skarbkowa
24.10.2013 13:24:43 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczxenie o wszczęciu post. do artykułu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej około 4400m2 tj. około 302,4 DJP z pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi o łącznej powierzchni około 200m2, 4 zbiorników na ścieki technologiczne o powierzchni 6m3 każdy, 2 zbiorników na ścieki bytowe o powierzchni około 2m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3 zbiorników na gaz o pojemności 6700 litrów każdy z płytą, pomieszczeniem gospodarczym (mieszalnia) o powierzchni około 400m2, 2 silosów magazynowych o pojemności 150 ton każdy i wysokości około 11m, 1 silosu paszowego o pojemności 40 ton i wysokości około 10m, podajnika kubełkowego o wysokości około 14m oraz przeniesienie 3 istniejących zbiorników gazowych o pojemności 6700 litrów każdy na odległość około 80m wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycyjni oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 147, 148/3 i 148/2 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin) wraz z płytą obornikową o powierzchni około 350m2 i zbiornikiem o pojemności około 55m3 przewidzianych do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin), powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
24.10.2013 13:24:24 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o złożonym wniosku do artykułu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej około 4400m2 tj. około 302,4 DJP z pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi o łącznej powierzchni około 200m2, 4 zbiorników na ścieki technologiczne o powierzchni 6m3 każdy, 2 zbiorników na ścieki bytowe o powierzchni około 2m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3 zbiorników na gaz o pojemności 6700 litrów każdy z płytą, pomieszczeniem gospodarczym (mieszalnia) o powierzchni około 400m2, 2 silosów magazynowych o pojemności 150 ton każdy i wysokości około 11m, 1 silosu paszowego o pojemności 40 ton i wysokości około 10m, podajnika kubełkowego o wysokości około 14m oraz przeniesienie 3 istniejących zbiorników gazowych o pojemności 6700 litrów każdy na odległość około 80m wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycyjni oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 147, 148/3 i 148/2 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin) wraz z płytą obornikową o powierzchni około 350m2 i zbiornikiem o pojemności około 55m3 przewidzianych do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin), powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
24.10.2013 13:22:40 Magdalena Malec Edytowano artykuł wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej około 4400m2 tj. około 302,4 DJP z pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi o łącznej powierzchni około 200m2, 4 zbiorników na ścieki technologiczne o powierzchni 6m3 każdy, 2 zbiorników na ścieki bytowe o powierzchni około 2m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3 zbiorników na gaz o pojemności 6700 litrów każdy z płytą, pomieszczeniem gospodarczym (mieszalnia) o powierzchni około 400m2, 2 silosów magazynowych o pojemności 150 ton każdy i wysokości około 11m, 1 silosu paszowego o pojemności 40 ton i wysokości około 10m, podajnika kubełkowego o wysokości około 14m oraz przeniesienie 3 istniejących zbiorników gazowych o pojemności 6700 litrów każdy na odległość około 80m wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycyjni oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 147, 148/3 i 148/2 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin) wraz z płytą obornikową o powierzchni około 350m2 i zbiornikiem o pojemności około 55m3 przewidzianych do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin), powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
24.10.2013 13:21:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej około 4400m2 tj. około 302,4 DJP z pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi o łącznej powierzchni około 200m2, 4 zbiorników na ścieki technologiczne o powierzchni 6m3 każdy, 2 zbiorników na ścieki bytowe o powierzchni około 2m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3 zbiorników na gaz o pojemności 6700 litrów każdy z płytą, pomieszczeniem gospodarczym (mieszalnia) o powierzchni około 400m2, 2 silosów magazynowych o pojemności 150 ton każdy i wysokości około 11m, 1 silosu paszowego o pojemności 40 ton i wysokości około 10m, podajnika kubełkowego o wysokości około 14m oraz przeniesienie 3 istniejących zbiorników gazowych o pojemności 6700 litrów każdy na odległość około 80m wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycyjni oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 147, 148/3 i 148/2 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin) wraz z płytą obornikową o powierzchni około 350m2 i zbiornikiem o pojemności około 55m3 przewidzianych do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin), powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
23.10.2013 09:02:02 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 4 silosy paszowe o pojemności 12 ton każdy, 4 zbiorniki na ścieki porządkowe o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6 400 litrów każdy, 8 sztuk instalacji grzewczo-nagrzewnice o mocy 90kW każda planowanej do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), wraz z budową płyty obornikowej o powierzchni 200m2 wraz ze szczelnym, wybieralnym zbiornikiem na odcieki o pojemności 50m3, planowanej do realizacji w na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 89/2 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.
23.10.2013 09:01:44 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o złożonym wniosku do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 4 silosy paszowe o pojemności 12 ton każdy, 4 zbiorniki na ścieki porządkowe o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6 400 litrów każdy, 8 sztuk instalacji grzewczo-nagrzewnice o mocy 90kW każda planowanej do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), wraz z budową płyty obornikowej o powierzchni 200m2 wraz ze szczelnym, wybieralnym zbiornikiem na odcieki o pojemności 50m3, planowanej do realizacji w na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 89/2 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.
23.10.2013 08:33:58 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 4 silosy paszowe o pojemności 12 ton każdy, 4 zbiorniki na ścieki porządkowe o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6 400 litrów każdy, 8 sztuk instalacji grzewczo-nagrzewnice o mocy 90kW każda planowanej do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), wraz z budową płyty obornikowej o powierzchni 200m2 wraz ze szczelnym, wybieralnym zbiornikiem na odcieki o pojemności 50m3, planowanej do realizacji w na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 89/2 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.
23.10.2013 08:33:10 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 4 silosy paszowe o pojemności 12 ton każdy, 4 zbiorniki na ścieki porządkowe o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6 400 litrów każdy, 8 sztuk instalacji grzewczo-nagrzewnice o mocy 90kW każda planowanej do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), wraz z budową płyty obornikowej o powierzchni 200m2 wraz ze szczelnym, wybieralnym zbiornikiem na odcieki o pojemności 50m3, planowanej do realizacji w na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 89/2 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.
23.10.2013 08:32:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 4 silosy paszowe o pojemności 12 ton każdy, 4 zbiorniki na ścieki porządkowe o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6 400 litrów każdy, 8 sztuk instalacji grzewczo-nagrzewnice o mocy 90kW każda planowanej do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), wraz z budową płyty obornikowej o powierzchni 200m2 wraz ze szczelnym, wybieralnym zbiornikiem na odcieki o pojemności 50m3, planowanej do realizacji w na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 89/2 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.
18.10.2013 12:45:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 340/2013 z dnia 11 października 2013 roku
18.10.2013 12:44:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 340/2013 z dnia 11 października 2013 roku
15.10.2013 14:14:55 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe- korekta do artykułu Grażyna Kamionka
15.10.2013 14:07:18 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe na dzień 1.07.2013 r. do artykułu Grażyna Kamionka
15.10.2013 12:56:56 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe- korekta do artykułu Iwona Płoszaj
15.10.2013 12:55:51 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe- korekta do artykułu Iwona Płoszaj
14.10.2013 09:49:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 339/2013 z dnia 11 października 2013 roku
14.10.2013 09:48:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 339/2013 z dnia 11 października 2013 roku
08.10.2013 09:35:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 336/2013 z dnia 1 października 2013 roku
08.10.2013 09:35:19 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 336/2013 z dnia 1 października 2013 roku
07.10.2013 10:08:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 338/2013 z dnia 2 października 2013 roku
07.10.2013 10:08:06 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 338/2013 z dnia 2 października 2013 roku
07.10.2013 10:06:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 337/2013 z dnia 2 października 2013 roku
07.10.2013 10:06:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 337/2013 z dnia 2 października 2013 roku
07.10.2013 10:04:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 336/2013 z dnia 1 października 2013 roku
07.10.2013 08:36:51 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 generatorów energii wiatrowej o mocy 2000 kW każdy usytuowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 92, 53, 29/3 w miejscowości Samszyce, budowie stacji transformatorowych, budowie linii SN i NN do przesyłu energii elektrycznej oraz budowie dróg dojazdowych na działkach 92, 53, 29/3 planowanych do realizacji w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie przez inwestora Jarosława Okruszka, ul. Pabianicka 31, 95 – 081 Dłutów
04.10.2013 14:55:09 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.10.2013 14:54:46 Marek Roszak Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.10.2013 14:50:13 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.10.2013 13:59:45 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.10.2013 13:58:32 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.10.2013 13:58:00 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
30.09.2013 11:01:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu położonych w m. Kościelna Wieś
30.09.2013 11:00:26 Monika Fabisiak Usunięty załącznik z artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu położonych w m. Kościelna Wieś
30.09.2013 11:00:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu położonych w m. Kościelna Wieś
30.09.2013 10:59:10 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu położonych w m. Kościelna Wieś
27.09.2013 14:45:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 335/2013 z dnia 27 września 2013 roku
27.09.2013 14:44:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 335/2013 z dnia 27 września 2013 roku
27.09.2013 14:43:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 334/2013 z dnia 26 września 2013 roku
27.09.2013 14:41:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 334/2013 z dnia 26 września 2013 roku
27.09.2013 14:33:46 Magdalena Malec Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 335/2013 z dnia 27 września 2013 roku z kategorii Zarządzenia Wójta
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI