1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
Data Redaktor Zmiana
27.09.2013 14:25:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
27.09.2013 14:25:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
27.09.2013 14:23:53 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 333/2013 z dnia 26 września 2013 roku
27.09.2013 14:20:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 333/2013 z dnia 26 września 2013 roku
27.09.2013 14:18:00 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 332/2013 z dnia 20 września 2013 roku
27.09.2013 14:17:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 332/2013 z dnia 20 września 2013 roku
27.09.2013 14:15:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 331/2013 z dnia 20 września 2013 roku
27.09.2013 14:14:04 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 330/2013 z dnia 20 września 2013 roku
27.09.2013 14:13:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 330/2013 z dnia 20 września 2013 roku
27.09.2013 14:12:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 329/2013 z dnia 20 września 2013 roku
27.09.2013 14:11:43 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 329/2013 z dnia 20 września 2013 roku
27.09.2013 09:45:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXIV Sesji Rady Gminy
27.09.2013 09:08:53 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 15/2013 z dnia 20 września 2013 roku
27.09.2013 09:03:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 15/2013 z dnia 20 września 2013 roku
26.09.2013 09:46:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 328/2013 z dnia 19 września 2013 roku
26.09.2013 09:46:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 328/2013 z dnia 19 września 2013 roku
20.09.2013 14:48:00 Magdalena Malec Dodany załącznik Owieszczenie o podaniu do publicznej waidomośc informacji o złożonym wnioskui do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 1 studni głębinowej do poboru wód podziemnych o wydajności max do 50 m3/h planowanej do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 3/1 w miejscowości Zielińsk, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
20.09.2013 14:45:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 1 studni głębinowej do poboru wód podziemnych o wydajności max do 50 m3/h planowanej do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 3/1 w miejscowości Zielińsk, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
20.09.2013 12:58:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz nieruchomości do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowości Pilichowo
20.09.2013 12:57:40 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowości Pilichowo
20.09.2013 12:47:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz nieruchomości do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
20.09.2013 12:32:40 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
18.09.2013 13:39:39 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu postanowienia o koniczności sporządzenia oceny oddziaływania do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 generatorów energii wiatrowej o mocy 2000 kW każdy usytuowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 92, 53, 29/3 w miejscowości Samszyce, budowie stacji transformatorowych, budowie linii SN i NN do przesyłu energii elektrycznej oraz budowie dróg dojazdowych na działkach 92, 53, 29/3 planowanych do realizacji w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie przez inwestora Jarosława Okruszka, ul. Pabianicka 31, 95 – 081 Dłutów
17.09.2013 14:14:25 Magdalena Malec Edytowano artykuł Iwona Płoszaj
17.09.2013 14:13:27 Magdalena Malec Edytowano artykuł Roszak Marek
17.09.2013 14:13:19 Magdalena Malec Edytowano artykuł Nowak Monika
17.09.2013 14:13:11 Magdalena Malec Edytowano artykuł Iwona Płoszaj
17.09.2013 14:12:28 Magdalena Malec Edytowano artykuł Roszak Marek
17.09.2013 14:12:04 Magdalena Malec Edytowano artykuł Nowak Monika
17.09.2013 14:10:09 Magdalena Malec Edytowano artykuł Aneta Kwiatkowska
17.09.2013 14:09:31 Magdalena Malec Edytowano artykuł Grażyna Kamionka
17.09.2013 14:07:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Roszak Marek
17.09.2013 14:07:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Roszak Marek
17.09.2013 13:40:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 327/2013 z dnia 12 września 2013 roku
17.09.2013 13:39:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 327/2013 z dnia 12 września 2013 roku
13.09.2013 08:03:42 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 326/2013 z dnia 5 września 2013 roku
13.09.2013 08:00:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 326/2013 z dnia 5 września 2013 roku
10.09.2013 12:58:05 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
10.09.2013 12:51:56 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
10.09.2013 08:16:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 325/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku
10.09.2013 08:15:15 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 325/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku
29.08.2013 12:16:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 324/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku
29.08.2013 11:52:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 324/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku
28.08.2013 14:33:55 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o złożeniu wniosku do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 generatorów energii wiatrowej o mocy 2000 kW każdy usytuowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 92, 53, 29/3 w miejscowości Samszyce, budowie stacji transformatorowych, budowie linii SN i NN do przesyłu energii elektrycznej oraz budowie dróg dojazdowych na działkach 92, 53, 29/3 planowanych do realizacji w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie przez inwestora Jarosława Okruszka, ul. Pabianicka 31, 95 – 081 Dłutów
28.08.2013 14:30:22 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 generatorów energii wiatrowej o mocy 2000 kW każdy usytuowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 92, 53, 29/3 w miejscowości Samszyce, budowie stacji transformatorowych, budowie linii SN i NN do przesyłu energii elektrycznej oraz budowie dróg dojazdowych na działkach 92, 53, 29/3 planowanych do realizacji w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie przez inwestora Jarosława Okruszka, ul. Pabianicka 31, 95 – 081 Dłutów
28.08.2013 14:29:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 generatorów energii wiatrowej o mocy 2000 kW każdy usytuowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 92, 53, 29/3 w miejscowości Samszyce, budowie stacji transformatorowych, budowie linii SN i NN do przesyłu energii elektrycznej oraz budowie dróg dojazdowych na działkach 92, 53, 29/3 planowanych do realizacji w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie przez inwestora Jarosława Okruszka, ul. Pabianicka 31, 95 – 081 Dłutów
28.08.2013 14:29:43 Magdalena Malec Usunięto artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 generatorów energii wiatrowej o mocy 2000 kW każdy usytuowanych na działkach oznaczonych numer
28.08.2013 14:05:06 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu
28.08.2013 14:03:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
23.08.2013 15:16:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 320/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI