1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
Data Redaktor Zmiana
19.12.2012 09:19:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz dostaw do artykułu Przetarg nieograniczony- wyposażenie świetlic
19.12.2012 09:19:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa projekt do artykułu Przetarg nieograniczony- wyposażenie świetlic
19.12.2012 09:18:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony- wyposażenie świetlic
19.12.2012 09:18:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony- wyposażenie świetlic
19.12.2012 09:17:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony- wyposażenie świetlic
19.12.2012 09:17:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony- wyposażenie świetlic
19.12.2012 09:16:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony- wyposażenie świetlic
19.12.2012 09:16:00 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony- wyposażenie świetlic
18.12.2012 15:11:57 Monika Fabisiak Usunięto artykuł Przetarg nieograniczony na wyposażenie świetlic wiejskich i Gminnego Osrodka Kultury w Osięcinach z kategorii Przetargi
18.12.2012 15:09:41 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Ogłoszenie z artykułu
18.12.2012 15:09:37 Monika Fabisiak Usunięty załącznik siwz z artykułu
18.12.2012 15:09:33 Monika Fabisiak Usunięty załącznik druk oferty z artykułu
18.12.2012 15:09:27 Monika Fabisiak Usunięty załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków z artykułu
18.12.2012 15:09:23 Monika Fabisiak Usunięty załącznik oświadczenie o braku podstaw z artykułu
18.12.2012 15:09:19 Monika Fabisiak Usunięty załącznik projekt umowy z artykułu
18.12.2012 15:09:15 Monika Fabisiak Usunięty załącznik wykaz dostaw z artykułu
18.12.2012 15:09:07 Monika Fabisiak Usunięty załącznik oświadczenie osoby fizycznej z artykułu
18.12.2012 15:01:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie osoby fizycznej do artykułu
18.12.2012 15:01:13 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz dostaw do artykułu
18.12.2012 15:00:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu
18.12.2012 15:00:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do artykułu
18.12.2012 14:59:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu
18.12.2012 14:59:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu
18.12.2012 14:58:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu
18.12.2012 14:58:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu
18.12.2012 14:55:19 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł
18.12.2012 14:22:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury
18.12.2012 14:18:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiar do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury
18.12.2012 14:18:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury
18.12.2012 14:17:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury
18.12.2012 14:13:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury
18.12.2012 14:13:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury
18.12.2012 14:12:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury
18.12.2012 14:12:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury
18.12.2012 14:12:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa projekt do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury
18.12.2012 14:11:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury
18.12.2012 14:11:34 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury
18.12.2012 14:11:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury
18.12.2012 14:10:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury
18.12.2012 14:10:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury
18.12.2012 14:09:59 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury
18.12.2012 14:03:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony
18.12.2012 13:15:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik plac zabaw, ogrodzenie Zielińsk, przedmiar do artykułu Przetarg nieograniczony
18.12.2012 13:14:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik plac zabaw, ogrodzenie Zielińsk projekt do artykułu Przetarg nieograniczony
18.12.2012 13:14:01 Monika Fabisiak Usunięty załącznik plac zabaw, ogrodzenie projekt z artykułu Przetarg nieograniczony
18.12.2012 13:13:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik plac zabaw, ogrodzenie projekt do artykułu Przetarg nieograniczony
18.12.2012 13:13:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik plac zabaw Bełszewo przedmiar do artykułu Przetarg nieograniczony
18.12.2012 13:12:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik plac zabaw Bełszewo projekt do artykułu Przetarg nieograniczony
18.12.2012 13:11:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik plac zabaw Borucin przedmiar do artykułu Przetarg nieograniczony
18.12.2012 13:11:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik plac zabaw Borucin projekt do artykułu Przetarg nieograniczony
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI