1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
Data Redaktor Zmiana
03.03.2014 09:37:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/240/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
03.03.2014 09:36:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/239/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
03.03.2014 09:35:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIX/238/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
28.02.2014 10:00:57 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/253/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
28.02.2014 09:59:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/252/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
28.02.2014 09:58:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/251/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
28.02.2014 09:57:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/250/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
28.02.2014 09:55:21 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/249/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
28.02.2014 09:53:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/248/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
28.02.2014 09:50:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/247/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
28.02.2014 09:48:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/246/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
28.02.2014 09:47:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/245/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
28.02.2014 09:45:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/244/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
28.02.2014 09:44:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/243/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
28.02.2014 09:43:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/242/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
28.02.2014 09:41:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/241/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
28.02.2014 09:39:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/240/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
28.02.2014 09:38:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/239/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
28.02.2014 09:36:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/238/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
28.02.2014 09:35:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/237/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
28.02.2014 09:35:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/236/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku
28.02.2014 08:51:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy
28.02.2014 08:50:25 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy
28.02.2014 08:00:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
25.02.2014 12:06:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 372/2014 z dnia 14 lutego 2014 roku
25.02.2014 12:01:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 374/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku
25.02.2014 12:00:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 373/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku
25.02.2014 12:00:06 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 374/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku
25.02.2014 11:58:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 373/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku
25.02.2014 11:57:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 372/2014 z dnia 14 lutego 2014 roku
18.02.2014 14:42:58 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Ponowne zawiadomienie o wszczęciu postępowania
18.02.2014 14:42:35 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Ponowne zawiadomienie o wszczęciu postępowania
14.02.2014 13:43:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjasnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach
13.02.2014 11:37:43 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
13.02.2014 11:37:35 Marek Roszak Usunięty załącznik z artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
13.02.2014 11:29:16 Marek Roszak Edytowano artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
13.02.2014 11:27:52 Marek Roszak Edytowano artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
13.02.2014 11:25:35 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
13.02.2014 11:25:22 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
12.02.2014 07:56:11 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 4 silosy paszowe o pojemności 12 ton każdy, 4 zbiorniki na ścieki porządkowe o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6 400 litrów każdy, 8 sztuk instalacji grzewczo-nagrzewnice o mocy 90kW każda planowanej do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), wraz z budową płyty obornikowej o powierzchni 200m2 wraz ze szczelnym, wybieralnym zbiornikiem na odcieki o pojemności 50m3, planowanej do realizacji w na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 89/2 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.
11.02.2014 10:46:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz asortymentu do artykułu Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
11.02.2014 10:45:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie- grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
11.02.2014 10:40:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz usług do artykułu Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
11.02.2014 10:40:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
11.02.2014 10:39:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
11.02.2014 10:39:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
11.02.2014 10:37:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
11.02.2014 10:36:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
11.02.2014 10:35:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
11.02.2014 10:34:36 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Realizację zajęć edukacyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Osięciny
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI