1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
30.07.2018 12:38:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 386/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku
27.07.2018 14:27:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja uzupełniająca
27.07.2018 14:27:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja uzupełniająca
27.07.2018 14:26:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja uzupełniająca
27.07.2018 14:26:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja uzupełniająca
27.07.2018 14:26:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o stanie mienia komunalnego wg stany na dzień 31 grudnia 2017 roku
27.07.2018 14:26:18 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o stanie mienia komunalnego wg stany na dzień 31 grudnia 2017 roku
27.07.2018 14:22:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok (tabela)
27.07.2018 14:22:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok (tabela)
27.07.2018 14:21:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Osięciny za 2017 rok
27.07.2018 14:21:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Osięciny za 2017 rok
27.07.2018 14:20:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy osięciny za 2017 rok
27.07.2018 14:20:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy osięciny za 2017 rok
27.07.2018 14:14:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 13/Kd/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku
27.07.2018 14:13:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 13/Kd/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku
27.07.2018 09:45:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kontrola przeprowadzona przez Zespół Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
27.07.2018 09:07:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Audyt przeprowadzony przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
26.07.2018 12:29:28 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 384/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku
26.07.2018 10:53:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie-grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Oiseciny w roku szkolnym 2018/2019
26.07.2018 10:53:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Oiseciny w roku szkolnym 2018/2019
26.07.2018 10:52:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz narzędzi do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Oiseciny w roku szkolnym 2018/2019
26.07.2018 10:52:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz usług do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Oiseciny w roku szkolnym 2018/2019
26.07.2018 10:51:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Oiseciny w roku szkolnym 2018/2019
26.07.2018 10:50:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Oiseciny w roku szkolnym 2018/2019
26.07.2018 10:49:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia i spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Oiseciny w roku szkolnym 2018/2019
26.07.2018 10:48:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Oiseciny w roku szkolnym 2018/2019
26.07.2018 10:48:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Oiseciny w roku szkolnym 2018/2019
26.07.2018 10:48:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Oiseciny w roku szkolnym 2018/2019
26.07.2018 10:47:50 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Oiseciny w roku szkolnym 2018/2019
25.07.2018 08:25:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 385/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku
25.07.2018 08:24:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 383/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku
25.07.2018 08:21:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 385/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku
25.07.2018 08:19:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 384/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku
25.07.2018 08:18:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 383/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku
25.07.2018 08:16:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 382/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku
25.07.2018 08:16:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 382/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku
25.07.2018 08:15:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 381/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku
25.07.2018 08:14:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 380/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku
24.07.2018 08:41:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/281/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku
24.07.2018 08:41:09 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXX/281/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku
24.07.2018 08:29:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/273/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku
24.07.2018 08:18:09 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/285/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku
24.07.2018 08:17:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/285/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku
24.07.2018 08:16:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/284/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku
24.07.2018 08:16:11 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXX/284/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku
24.07.2018 08:15:46 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/284/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku
24.07.2018 08:15:36 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXX/284/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku
24.07.2018 08:15:24 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXX/284/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku
24.07.2018 08:13:42 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/283/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku
24.07.2018 08:13:30 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXX/283/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI