1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
15.11.2013 07:31:42 Magdalena Malec Dodany załącznik Program Ochrony Śeodowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 do artykułu Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Osięciny na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017-220.
13.11.2013 13:18:33 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy
13.11.2013 13:18:09 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy
13.11.2013 12:44:47 Magdalena Malec Dodany załącznik Program usuwania azbestu poprawiony do artykułu Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciny
13.11.2013 12:44:03 Magdalena Malec Usunięty załącznik Program usuwania azbestu wersja poprawiona z artykułu Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciny
13.11.2013 11:11:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 348/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku
13.11.2013 11:11:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 348/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku
13.11.2013 11:08:42 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 347/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku
13.11.2013 11:01:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 347/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku
13.11.2013 11:01:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 346/2013 z dnia 31 października 2013 roku
13.11.2013 10:31:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 347/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku
13.11.2013 10:29:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 346/2013 z dnia 31 października 2013 roku
13.11.2013 08:25:42 Magdalena Malec Dodany załącznik Program usuwania azbestu wersja poprawiona do artykułu Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciny
13.11.2013 08:25:00 Magdalena Malec Usunięty załącznik Program usuwania azbestu poprawiona wersja z artykułu Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciny
13.11.2013 08:24:04 Magdalena Malec Dodany załącznik Program usuwania azbestu poprawiona wersja do artykułu Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciny
12.11.2013 11:03:52 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
12.11.2013 11:02:58 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
07.11.2013 12:08:21 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/212/2013 z dnia 29 października 2013 roku
07.11.2013 12:07:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/212/2013 z dnia 29 października 2013 roku
07.11.2013 08:07:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/217/2013 z dnia 29 października 2013 roku
07.11.2013 08:06:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/216/2013 z dnia 29 października 2013 roku
07.11.2013 08:05:25 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/215/2013 z dnia 29 października 2013 roku
07.11.2013 08:04:00 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/214/2013 z dnia 29 października 2013 roku
07.11.2013 08:03:21 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/213/2013 z dnia 29 października 2013 roku
07.11.2013 07:56:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/211/2013 z dnia 29 października 2013 roku
07.11.2013 07:56:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/210/2013 z dnia 29 października 2013 roku
07.11.2013 07:55:27 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXVI/211/2013 z dnia 29 października 2013 roku
07.11.2013 07:55:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/211/2013 z dnia 29 października 2013 roku
06.11.2013 14:25:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/217/2013 z dnia 29 października 2013 roku
06.11.2013 14:24:21 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/216/2013 z dnia 29 października 2013 roku
06.11.2013 14:23:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/215/2013 z dnia 29 października 2013 roku
06.11.2013 14:21:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/214/2013 z dnia 29 października 2013 roku
06.11.2013 14:20:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/213/2013 z dnia 29 października 2013 roku
06.11.2013 14:17:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/212/2013 z dnia 29 października 2013 roku
06.11.2013 14:16:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/211/2013 z dnia 29 października 2013 roku
06.11.2013 14:15:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/210/2013 z dnia 29 października 2013 roku
06.11.2013 14:10:53 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o odwieszeniu postępowania do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie budynku - kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 158 DJP (39500 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 2 silosy paszowe o pojemności 15 Mg, 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3 m3 i zbiornik wybieralny o pojemności 1 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 l planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie. Wjazd na teren inwestycji planowany z działki nr 38/2 na działkę 38/1, składowanie obornika na użyczonej płycie obornikowej istniejącej i planowanej do rozbudowy, usytuowanej na działce nr 109 w miejscowości Samszyce.
05.11.2013 07:05:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 345/2013 z dnia 24 października 2013 roku
05.11.2013 07:02:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 345/2013 z dnia 24 października 2013 roku
04.11.2013 11:56:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 344/2013 z dnia 24 października 2013 roku
04.11.2013 11:55:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 344/2013 z dnia 24 października 2013 roku
04.11.2013 07:28:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy
04.11.2013 07:26:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy
29.10.2013 08:14:01 Magdalena Malec Dodany załącznik Załącznik nr 9 do artykułu Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciny
29.10.2013 08:13:46 Magdalena Malec Dodany załącznik Załącznik nr 8 do artykułu Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciny
29.10.2013 08:13:37 Magdalena Malec Dodany załącznik Załącznik nr 7 do artykułu Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciny
29.10.2013 08:13:20 Magdalena Malec Dodany załącznik Załącznik nr 6 do artykułu Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciny
29.10.2013 08:13:02 Magdalena Malec Dodany załącznik Program Usuwania Azbestu do artykułu Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciny
29.10.2013 08:10:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciny
28.10.2013 11:42:55 Magdalena Malec Dodany załącznik Projekt Programu Ochrony Środowiska do artykułu Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Osięciny na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017-220.
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI