1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
28.08.2013 14:03:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
23.08.2013 15:16:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 320/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku
23.08.2013 15:15:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 319/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku
23.08.2013 10:15:06 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 320/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku
23.08.2013 10:14:44 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 319/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku
23.08.2013 08:12:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/198/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
23.08.2013 08:12:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/197/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
22.08.2013 14:34:24 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
22.08.2013 14:33:56 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
20.08.2013 12:41:12 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXV/198/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
20.08.2013 12:40:44 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXV/197/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
20.08.2013 10:34:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Monika Rosińska (Trzcińska)
20.08.2013 10:34:00 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Małgorzata Linowiecka (Nenczak)
19.08.2013 09:50:31 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
19.08.2013 09:49:31 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
14.08.2013 15:17:39 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Monika Rosińska (Trzcińska)
14.08.2013 15:15:36 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Małgorzata Linowiecka (Nenczak)
14.08.2013 09:01:10 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/202/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
14.08.2013 09:00:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/201/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
14.08.2013 09:00:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/197/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
14.08.2013 08:59:42 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/203/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
14.08.2013 08:59:08 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/204/2013 dnia 02 sierpnia 2013 roku
14.08.2013 08:58:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/205/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
14.08.2013 08:58:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/206/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
14.08.2013 08:57:46 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/207/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
14.08.2013 08:56:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/198/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
13.08.2013 09:43:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 323/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 roku
13.08.2013 09:42:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Nowak Monika
13.08.2013 09:41:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Nowak Monika
13.08.2013 09:41:25 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Małgorzata Linowiecka (Nenczak)
13.08.2013 09:40:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Monika Rosińska (Trzcińska)
13.08.2013 09:05:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 323/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 roku
12.08.2013 12:23:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/208/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
12.08.2013 12:19:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwałą Nr XXV/209/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
12.08.2013 12:14:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/200/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
12.08.2013 12:13:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/199/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
12.08.2013 11:56:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 322/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku
12.08.2013 11:56:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 321/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku
09.08.2013 13:48:37 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydanym postanowieniu do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie budynku - kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 158 DJP (39500 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 2 silosy paszowe o pojemności 15 Mg, 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3 m3 i zbiornik wybieralny o pojemności 1 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 l planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie. Wjazd na teren inwestycji planowany z działki nr 38/2 na działkę 38/1, składowanie obornika na użyczonej płycie obornikowej istniejącej i planowanej do rozbudowy, usytuowanej na działce nr 109 w miejscowości Samszyce.
09.08.2013 11:12:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwałą Nr XXV/209/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
09.08.2013 11:11:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/208/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
09.08.2013 11:10:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/207/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
09.08.2013 11:07:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/206/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
09.08.2013 11:05:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/205/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
09.08.2013 11:03:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/204/2013 dnia 02 sierpnia 2013 roku
09.08.2013 11:01:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/203/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
09.08.2013 11:00:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/202/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
09.08.2013 10:58:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/201/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
09.08.2013 10:56:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/200/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
09.08.2013 10:55:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/199/2013 z dnia 02 sierpnia 2013 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI