1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
Data Redaktor Zmiana
28.03.2013 10:40:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/177/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
28.03.2013 10:40:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/176/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
25.03.2013 15:11:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/181/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
25.03.2013 15:09:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/180/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
25.03.2013 15:07:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/179/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
25.03.2013 15:05:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/178/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
25.03.2013 15:04:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/177/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
25.03.2013 15:02:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/176/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
25.03.2013 15:01:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/175/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
25.03.2013 15:00:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/174/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
25.03.2013 14:58:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/173/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
25.03.2013 14:56:43 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/172/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
25.03.2013 14:54:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/171/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
25.03.2013 14:53:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/170/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
25.03.2013 14:52:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/169/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
25.03.2013 14:51:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/168/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
25.03.2013 14:50:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/167/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
22.03.2013 13:08:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
22.03.2013 12:59:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 130350C, ulicy Leśnej w Osięcinach, na odcinku o długości 325,00 m
22.03.2013 12:58:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiar robót do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 130350C, ulicy Leśnej w Osięcinach, na odcinku o długości 325,00 m
22.03.2013 12:58:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik część graficzna do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 130350C, ulicy Leśnej w Osięcinach, na odcinku o długości 325,00 m
22.03.2013 12:57:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 130350C, ulicy Leśnej w Osięcinach, na odcinku o długości 325,00 m
22.03.2013 12:56:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 130350C, ulicy Leśnej w Osięcinach, na odcinku o długości 325,00 m
22.03.2013 12:56:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie-uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 130350C, ulicy Leśnej w Osięcinach, na odcinku o długości 325,00 m
22.03.2013 12:56:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 130350C, ulicy Leśnej w Osięcinach, na odcinku o długości 325,00 m
22.03.2013 12:55:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 130350C, ulicy Leśnej w Osięcinach, na odcinku o długości 325,00 m
22.03.2013 12:55:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 130350C, ulicy Leśnej w Osięcinach, na odcinku o długości 325,00 m
22.03.2013 12:55:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 130350C, ulicy Leśnej w Osięcinach, na odcinku o długości 325,00 m
22.03.2013 12:54:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 130350C, ulicy Leśnej w Osięcinach, na odcinku o długości 325,00 m
22.03.2013 12:48:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 130350C, ulicy Leśnej w Osięcinach, na odcinku o długości 325,00 m
22.03.2013 12:46:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 130350C, ulicy Leśnej w Osięcinach, na odcinku o długości 325,00 m
22.03.2013 12:46:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 130350C, ulicy Leśnej w Osięcinach, na odcinku o długości 325,00 m
22.03.2013 12:45:30 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 130350C, ulicy Leśnej w Osięcinach, na odcinku o długości 325,00 m
22.03.2013 11:46:13 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:45:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:45:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:44:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:43:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:43:14 Monika Fabisiak Usunięty załącznik wykaz osób z artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:42:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie -grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:42:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie-wymagane uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:40:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:40:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:40:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:39:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:39:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:35:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:34:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:30:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:29:31 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI