1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
25.03.2014 10:19:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja tech.2 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny, w tym: Remont drogi gminnej ul. Leśnej i remont dróg gminnych ul. Kruszwickiej i ul. Piastowskiej
25.03.2014 10:18:34 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja tech. do artykułu Przetarg nieograniczony na: Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny, w tym: Remont drogi gminnej ul. Leśnej i remont dróg gminnych ul. Kruszwickiej i ul. Piastowskiej
25.03.2014 09:31:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
25.03.2014 08:55:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
25.03.2014 08:43:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie-grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na: Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny, w tym: Remont drogi gminnej ul. Leśnej i remont dróg gminnych ul. Kruszwickiej i ul. Piastowskiej
25.03.2014 08:43:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie-uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony na: Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny, w tym: Remont drogi gminnej ul. Leśnej i remont dróg gminnych ul. Kruszwickiej i ul. Piastowskiej
25.03.2014 08:43:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na: Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny, w tym: Remont drogi gminnej ul. Leśnej i remont dróg gminnych ul. Kruszwickiej i ul. Piastowskiej
25.03.2014 08:42:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na: Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny, w tym: Remont drogi gminnej ul. Leśnej i remont dróg gminnych ul. Kruszwickiej i ul. Piastowskiej
25.03.2014 08:42:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa do artykułu Przetarg nieograniczony na: Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny, w tym: Remont drogi gminnej ul. Leśnej i remont dróg gminnych ul. Kruszwickiej i ul. Piastowskiej
25.03.2014 08:42:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie-brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na: Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny, w tym: Remont drogi gminnej ul. Leśnej i remont dróg gminnych ul. Kruszwickiej i ul. Piastowskiej
25.03.2014 08:42:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na: Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny, w tym: Remont drogi gminnej ul. Leśnej i remont dróg gminnych ul. Kruszwickiej i ul. Piastowskiej
25.03.2014 08:41:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na: Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny, w tym: Remont drogi gminnej ul. Leśnej i remont dróg gminnych ul. Kruszwickiej i ul. Piastowskiej
25.03.2014 08:41:34 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na: Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny, w tym: Remont drogi gminnej ul. Leśnej i remont dróg gminnych ul. Kruszwickiej i ul. Piastowskiej
25.03.2014 08:41:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na: Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny, w tym: Remont drogi gminnej ul. Leśnej i remont dróg gminnych ul. Kruszwickiej i ul. Piastowskiej
25.03.2014 08:40:50 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na: Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny, w tym: Remont drogi gminnej ul. Leśnej i remont dróg gminnych ul. Kruszwickiej i ul. Piastowskiej
21.03.2014 14:13:04 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
21.03.2014 14:12:33 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
21.03.2014 10:45:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
21.03.2014 10:44:09 Monika Fabisiak Usunięty załącznik projekt umowy z artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
21.03.2014 10:10:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
21.03.2014 10:10:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie -grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
21.03.2014 10:10:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz dostaw do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
21.03.2014 10:09:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
21.03.2014 10:09:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie- brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
21.03.2014 10:09:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
21.03.2014 10:08:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
21.03.2014 10:08:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
21.03.2014 10:07:37 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
21.03.2014 08:35:10 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie ozakończeniu postępowania do artykułu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej około 4400m2 tj. około 302,4 DJP z pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi o łącznej powierzchni około 200m2, 4 zbiorników na ścieki technologiczne o powierzchni 6m3 każdy, 2 zbiorników na ścieki bytowe o powierzchni około 2m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3 zbiorników na gaz o pojemności 6700 litrów każdy z płytą, pomieszczeniem gospodarczym (mieszalnia) o powierzchni około 400m2, 2 silosów magazynowych o pojemności 150 ton każdy i wysokości około 11m, 1 silosu paszowego o pojemności 40 ton i wysokości około 10m, podajnika kubełkowego o wysokości około 14m oraz przeniesienie 3 istniejących zbiorników gazowych o pojemności 6700 litrów każdy na odległość około 80m wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycyjni oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 147, 148/3 i 148/2 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin) wraz z płytą obornikową o powierzchni około 350m2 i zbiornikiem o pojemności około 55m3 przewidzianych do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin), powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
21.03.2014 08:01:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/258/2014 z dnia 17 marca 2014 roku
21.03.2014 07:59:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/257/2014 z dnia 17 marca 2014 roku
21.03.2014 07:58:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/256/2014 z dnia 17 marca 2014 roku
21.03.2014 07:57:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/255/2014 z dnia 17 marca 2014 roku
21.03.2014 07:55:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/254/2014 z dnia 17 marca 2014 roku
21.03.2014 07:51:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 377/2014 z dnia 18 marca 2014 roku
21.03.2014 07:51:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 377/2014 z dnia 18 marca 2014 roku
21.03.2014 07:49:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 376/2014 z dnia 12 marca 2014 roku
21.03.2014 07:48:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 376/2014 z dnia 12 marca 2014 roku
21.03.2014 07:47:37 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 375/2014 z dnia 12 marca 2014 roku
21.03.2014 07:47:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 375/2014 z dnia 12 marca 2014 roku
19.03.2014 13:56:40 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o zakończeniu postępowania do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 4 silosy paszowe o pojemności 12 ton każdy, 4 zbiorniki na ścieki porządkowe o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6 400 litrów każdy, 8 sztuk instalacji grzewczo-nagrzewnice o mocy 90kW każda planowanej do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), wraz z budową płyty obornikowej o powierzchni 200m2 wraz ze szczelnym, wybieralnym zbiornikiem na odcieki o pojemności 50m3, planowanej do realizacji w na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 89/2 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.
19.03.2014 12:27:03 Monika Fabisiak Usunięty załącznik opis z artykułu Przetarg nieograniczony na: Przebudowę dwudziestu dwóch odcinków dróg gminnych o łącznej długości 13,200 km
19.03.2014 12:26:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik opis do artykułu Przetarg nieograniczony na: Przebudowę dwudziestu dwóch odcinków dróg gminnych o łącznej długości 13,200 km
19.03.2014 12:21:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graf.22 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Przebudowę dwudziestu dwóch odcinków dróg gminnych o łącznej długości 13,200 km
19.03.2014 12:21:13 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graf.21 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Przebudowę dwudziestu dwóch odcinków dróg gminnych o łącznej długości 13,200 km
19.03.2014 12:18:34 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graf.20 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Przebudowę dwudziestu dwóch odcinków dróg gminnych o łącznej długości 13,200 km
19.03.2014 12:17:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Cześć graf.19 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Przebudowę dwudziestu dwóch odcinków dróg gminnych o łącznej długości 13,200 km
19.03.2014 12:07:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graf.18 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Przebudowę dwudziestu dwóch odcinków dróg gminnych o łącznej długości 13,200 km
19.03.2014 12:06:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graf.17 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Przebudowę dwudziestu dwóch odcinków dróg gminnych o łącznej długości 13,200 km
19.03.2014 12:05:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graf.16 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Przebudowę dwudziestu dwóch odcinków dróg gminnych o łącznej długości 13,200 km
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI