1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
22.05.2013 15:13:11 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień
22.05.2013 15:12:23 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień
21.05.2013 13:48:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjasnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę ciągnika rolniczego z osprzętem dodatkowym
20.05.2013 16:51:28 Marek Roszak Dodany załącznik Obwieszczenie.doc do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
20.05.2013 16:34:01 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
17.05.2013 15:34:20 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
16.05.2013 12:25:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 301/2013 z dnia 16 maja 2013 roku
16.05.2013 12:25:05 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 301/2013 z dnia 16 maja 2013 roku
16.05.2013 12:19:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 301/2013 z dnia 16 maja 2013 roku
15.05.2013 15:54:21 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
15.05.2013 15:35:25 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
15.05.2013 10:40:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę ciągnika rolniczego z osprzętem dodatkowym
15.05.2013 10:40:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę ciągnika rolniczego z osprzętem dodatkowym
15.05.2013 10:39:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę ciągnika rolniczego z osprzętem dodatkowym
15.05.2013 10:37:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę ciągnika rolniczego z osprzętem dodatkowym
15.05.2013 10:36:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę ciągnika rolniczego z osprzętem dodatkowym
15.05.2013 10:33:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę ciągnika rolniczego z osprzętem dodatkowym
15.05.2013 10:24:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę ciągnika rolniczego z osprzętem dodatkowym
15.05.2013 10:23:29 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Dostawę ciągnika rolniczego z osprzętem dodatkowym
15.05.2013 08:26:06 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę
15.05.2013 08:22:34 Monika Fabisiak Dodany załącznik Unieważnienie postępowania do artykułu Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę
15.05.2013 08:19:58 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę
14.05.2013 14:41:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXIII Sesji Rady Gminy
14.05.2013 14:41:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXIII Sesji Rady Gminy
14.05.2013 14:40:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXII Sesji Rady Gminy
14.05.2013 14:40:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXII Sesji Rady Gminy
14.05.2013 10:37:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 299/2013 z dnia 10 maja 2013 roku
14.05.2013 10:37:21 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 299/2013 z dnia 10 maja 2013 roku
14.05.2013 10:07:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 300/2013 z dnia 10 maja 2013 roku
14.05.2013 10:06:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 300/2013 z dnia 10 maja 2013 roku
14.05.2013 10:05:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 298/2013 z dnia 6 maja 2013 roku
14.05.2013 10:04:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 299/2013 z dnia 10 maja 2013 roku
14.05.2013 10:01:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 298/2013 z dnia 6 maja 2013 roku
14.05.2013 09:59:46 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 297/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
14.05.2013 09:59:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 297/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
13.05.2013 14:17:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjaśnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
09.05.2013 13:16:21 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Włodzimierz Wesołowski
09.05.2013 13:15:46 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Włodzimierz Wesołowski
09.05.2013 08:01:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjaśnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
08.05.2013 08:09:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 296/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
08.05.2013 08:08:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 296/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
06.05.2013 10:56:24 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie SKO do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
29.04.2013 15:46:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik załaczniki do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:46:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:45:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:44:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiar- punkt zlewny do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:44:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok. tech. -punkt zlewny do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:42:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik załaczniki do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:42:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:41:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik Cześć graficzna 3 do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI