1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
29.04.2013 15:41:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik Cześć graficzna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:40:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Cześć graficzna 1 do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:40:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar Osięciny do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:39:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok. tech. Osięciny do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:37:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik załączniki do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:36:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:36:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik Czesc graficzna do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:35:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar Kościelna Wieś do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:34:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok. tech. Koscielna Wieś do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:34:19 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Dok. techniczna z artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:31:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok. techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:29:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie-grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:27:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie-wymagane uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:27:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:26:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:26:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:26:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:25:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:24:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:23:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:23:42 Monika Fabisiak Usunięty załącznik siwz z artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:23:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:16:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogloszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:15:41 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:13:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 15:12:41 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Modernizację i budowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś
29.04.2013 14:25:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 295/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
29.04.2013 14:25:28 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 295/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
29.04.2013 14:24:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
29.04.2013 14:23:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
29.04.2013 14:18:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 295/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
29.04.2013 14:18:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 295/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
29.04.2013 14:16:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie 294/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
29.04.2013 14:04:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie - grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 5.500 ton na remont dróg gminnych
29.04.2013 14:03:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz dostaw do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 5.500 ton na remont dróg gminnych
29.04.2013 14:03:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 5.500 ton na remont dróg gminnych
29.04.2013 14:03:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 5.500 ton na remont dróg gminnych
29.04.2013 14:02:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 5.500 ton na remont dróg gminnych
29.04.2013 14:01:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 5.500 ton na remont dróg gminnych
29.04.2013 14:01:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 5.500 ton na remont dróg gminnych
29.04.2013 13:57:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 5.500 ton na remont dróg gminnych
29.04.2013 13:50:09 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 5.500 ton na remont dróg gminnych
29.04.2013 13:43:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 12/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku
29.04.2013 13:43:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 12/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku
29.04.2013 13:37:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
29.04.2013 13:36:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
26.04.2013 11:27:38 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXIII/182/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku
26.04.2013 10:01:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/183/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku
26.04.2013 10:00:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/182/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku
26.04.2013 08:14:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/178/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI