1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
Data Redaktor Zmiana
10.07.2013 09:38:34 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 6.000 ton na remont dróg gminnych
08.07.2013 12:14:11 Magdalena Malec Dodany załącznik o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, usytuowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 510/20 i 510/24 w miejscowości Osięciny, ul. Stacja PKP, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie, przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
08.07.2013 12:13:59 Magdalena Malec Dodany załącznik o wydaniu postanowienia do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, usytuowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 510/20 i 510/24 w miejscowości Osięciny, ul. Stacja PKP, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie, przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
08.07.2013 12:13:47 Magdalena Malec Dodany załącznik o wszcz.post.adm. do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, usytuowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 510/20 i 510/24 w miejscowości Osięciny, ul. Stacja PKP, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie, przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
08.07.2013 12:06:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, usytuowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 510/20 i 510/24 w miejscowości Osięciny, ul. Stacja PKP, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie, przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
08.07.2013 09:46:06 Magdalena Malec Edytowano artykuł
05.07.2013 12:04:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 309/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku
05.07.2013 11:58:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 309/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku
03.07.2013 06:58:55 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2013 rok do artykułu Ryszard Andrzej Błaszczyk
02.07.2013 11:58:18 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
02.07.2013 11:54:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiar do artykułu Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
02.07.2013 11:42:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik stwior do artykułu Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
02.07.2013 11:42:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech. do artykułu Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
02.07.2013 11:41:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna do artykułu Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
02.07.2013 11:40:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
02.07.2013 11:40:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie- grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
02.07.2013 11:39:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie- uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
02.07.2013 11:39:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
02.07.2013 11:38:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
02.07.2013 11:38:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
02.07.2013 11:37:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
02.07.2013 11:37:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
02.07.2013 11:36:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
02.07.2013 11:35:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
02.07.2013 11:35:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
02.07.2013 11:34:19 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
02.07.2013 11:33:30 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
02.07.2013 11:32:56 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
02.07.2013 10:33:18 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
02.07.2013 10:33:09 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
02.07.2013 09:39:40 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
02.07.2013 09:39:22 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
01.07.2013 12:35:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 305/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku
01.07.2013 12:35:08 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 304/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku
01.07.2013 08:06:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 308/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku
01.07.2013 08:00:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 308/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku
01.07.2013 07:58:48 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 307/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku
01.07.2013 07:58:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 307/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku
27.06.2013 07:57:32 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.06.2013 07:57:07 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.06.2013 14:00:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik zmiana ogłoszenia 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany
26.06.2013 13:44:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik zmiana siwz 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany
26.06.2013 13:43:33 Monika Fabisiak Usunięty załącznik zmiana ogłoszenia 2 z artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany
26.06.2013 13:43:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik zmiana ogłoszenia 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany
26.06.2013 12:31:13 Monika Fabisiak Dodany załącznik zmiana siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany
26.06.2013 11:41:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik zmiana ogłoszenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany
26.06.2013 11:20:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjasnienia siwz 3 do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany
26.06.2013 11:19:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjasnienia siwz 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany
26.06.2013 11:19:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjasnienia do siwz 1 do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany
24.06.2013 13:23:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Włodzimierka
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI