1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
22.03.2013 11:45:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:44:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:43:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:43:14 Monika Fabisiak Usunięty załącznik wykaz osób z artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:42:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie -grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:42:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie-wymagane uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:40:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:40:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:40:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:39:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:39:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:35:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:34:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:30:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
22.03.2013 11:29:31 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
20.03.2013 12:19:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 283/2013 z dnia 11 marca 2013 roku
19.03.2013 08:30:49 Magdalena Malec Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko w Urzędzie Gminy do artykułu
19.03.2013 08:29:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
12.03.2013 13:17:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
11.03.2013 08:28:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 282/2013 rok z dnia 8 marca 2013 roku
11.03.2013 08:27:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 281/2013 z dnia 8 marca 2013 roku
11.03.2013 08:26:43 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 280/2013 z dnia 8 marca 2013 roku
11.03.2013 08:25:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 279/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku
11.03.2013 08:25:05 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 279/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku
11.03.2013 08:21:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 279/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku
04.03.2013 11:29:00 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe z dn. 31.12.2012 do artykułu Magdalena Lipowska
01.03.2013 12:03:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 278/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku
01.03.2013 11:51:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 278/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku
26.02.2013 12:34:59 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji informacji o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
26.02.2013 12:34:27 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji - poprzednia uchylona przez SKO do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
26.02.2013 12:33:42 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o zakończeniu postępowania do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
25.02.2013 14:30:29 Magdalena Malec Dodany załącznik II projekt do artykułu II projekt regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Osięciny
25.02.2013 14:28:15 Magdalena Malec Dodany załącznik II projekt regulaminu do artykułu Projekt uchwały dotyczący Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Osięciny
25.02.2013 14:27:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł II projekt regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Osięciny
21.02.2013 11:33:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury
18.02.2013 14:08:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik część graficzna do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 14:08:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 14:07:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 14:07:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 13:58:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 13:57:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie wymagane uprawnienia do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 13:57:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 13:56:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 13:55:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 13:55:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik o9świadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 13:55:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 13:54:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 13:54:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 13:53:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 13:52:30 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI