1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
Data Redaktor Zmiana
21.02.2013 10:33:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury
18.02.2013 13:08:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik część graficzna do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 13:08:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 13:07:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 13:07:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 12:58:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 12:57:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie wymagane uprawnienia do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 12:57:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 12:56:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 12:55:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 12:55:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik o9świadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 12:55:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 12:54:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 12:54:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 12:53:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 12:52:30 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice i nr 180285 C Osięciny-Pułkownikowo o łącznej długości 1,570 km.
18.02.2013 12:34:18 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
18.02.2013 12:33:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 277/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku
18.02.2013 12:27:11 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 277/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku
18.02.2013 12:26:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
18.02.2013 12:25:18 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu
18.02.2013 12:25:11 Magdalena Malec Usunięto artykuł Nabór na stanowisko Referenta w Urzędzie Gminy Osięciny z kategorii Ogłoszenia o pracy
18.02.2013 12:04:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
18.02.2013 12:03:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
18.02.2013 11:55:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 277/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku
18.02.2013 11:54:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 277/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku
18.02.2013 11:54:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 277/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku
18.02.2013 11:37:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik część graficzna 3 do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:36:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik część graficzna 2 do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:34:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik część graficzna 1 do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:25:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:24:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiary robót do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:23:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:23:03 Monika Fabisiak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:22:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:15:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:14:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie wymagane uprawnienia do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:14:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:14:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:13:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:12:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:11:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków udziału do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:11:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:10:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:10:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:09:19 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
14.02.2013 09:00:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 276/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku
14.02.2013 09:00:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 275/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku
14.02.2013 08:59:25 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 274/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku
14.02.2013 08:49:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 276/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI