1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
07.11.2013 07:56:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/211/2013 z dnia 29 października 2013 roku
07.11.2013 07:56:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/210/2013 z dnia 29 października 2013 roku
07.11.2013 07:55:27 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXVI/211/2013 z dnia 29 października 2013 roku
07.11.2013 07:55:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/211/2013 z dnia 29 października 2013 roku
06.11.2013 14:25:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/217/2013 z dnia 29 października 2013 roku
06.11.2013 14:24:21 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/216/2013 z dnia 29 października 2013 roku
06.11.2013 14:23:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/215/2013 z dnia 29 października 2013 roku
06.11.2013 14:21:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/214/2013 z dnia 29 października 2013 roku
06.11.2013 14:20:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/213/2013 z dnia 29 października 2013 roku
06.11.2013 14:17:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/212/2013 z dnia 29 października 2013 roku
06.11.2013 14:16:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/211/2013 z dnia 29 października 2013 roku
06.11.2013 14:15:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/210/2013 z dnia 29 października 2013 roku
06.11.2013 14:10:53 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o odwieszeniu postępowania do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie budynku - kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 158 DJP (39500 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 2 silosy paszowe o pojemności 15 Mg, 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3 m3 i zbiornik wybieralny o pojemności 1 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 l planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie. Wjazd na teren inwestycji planowany z działki nr 38/2 na działkę 38/1, składowanie obornika na użyczonej płycie obornikowej istniejącej i planowanej do rozbudowy, usytuowanej na działce nr 109 w miejscowości Samszyce.
05.11.2013 07:05:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 345/2013 z dnia 24 października 2013 roku
05.11.2013 07:02:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 345/2013 z dnia 24 października 2013 roku
04.11.2013 11:56:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 344/2013 z dnia 24 października 2013 roku
04.11.2013 11:55:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 344/2013 z dnia 24 października 2013 roku
04.11.2013 07:28:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy
04.11.2013 07:26:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy
29.10.2013 08:14:01 Magdalena Malec Dodany załącznik Załącznik nr 9 do artykułu Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciny
29.10.2013 08:13:46 Magdalena Malec Dodany załącznik Załącznik nr 8 do artykułu Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciny
29.10.2013 08:13:37 Magdalena Malec Dodany załącznik Załącznik nr 7 do artykułu Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciny
29.10.2013 08:13:20 Magdalena Malec Dodany załącznik Załącznik nr 6 do artykułu Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciny
29.10.2013 08:13:02 Magdalena Malec Dodany załącznik Program Usuwania Azbestu do artykułu Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciny
29.10.2013 08:10:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciny
28.10.2013 11:42:55 Magdalena Malec Dodany załącznik Projekt Programu Ochrony Środowiska do artykułu Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Osięciny na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017-220.
28.10.2013 11:41:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Osięciny na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017-220.
28.10.2013 10:47:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 343/2013 z dnia 18 października 2013 roku
28.10.2013 10:46:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 342/2013 z dnia 11 października 2013 roku
28.10.2013 10:46:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 341/2013 z dnia 11 października 2013 roku
28.10.2013 10:16:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 343/2013 z dnia 18 października 2013 roku
28.10.2013 10:15:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 342/2013 z dnia 11 października 2013 roku
28.10.2013 10:06:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 341/2013 z dnia 11 października 2013 roku
25.10.2013 09:47:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogloszenie do artykułu Ogłoszenie o przetargu na wynajem budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Wola Skarbkowa
25.10.2013 09:41:28 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu na wynajem budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Wola Skarbkowa
24.10.2013 12:24:43 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczxenie o wszczęciu post. do artykułu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej około 4400m2 tj. około 302,4 DJP z pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi o łącznej powierzchni około 200m2, 4 zbiorników na ścieki technologiczne o powierzchni 6m3 każdy, 2 zbiorników na ścieki bytowe o powierzchni około 2m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3 zbiorników na gaz o pojemności 6700 litrów każdy z płytą, pomieszczeniem gospodarczym (mieszalnia) o powierzchni około 400m2, 2 silosów magazynowych o pojemności 150 ton każdy i wysokości około 11m, 1 silosu paszowego o pojemności 40 ton i wysokości około 10m, podajnika kubełkowego o wysokości około 14m oraz przeniesienie 3 istniejących zbiorników gazowych o pojemności 6700 litrów każdy na odległość około 80m wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycyjni oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 147, 148/3 i 148/2 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin) wraz z płytą obornikową o powierzchni około 350m2 i zbiornikiem o pojemności około 55m3 przewidzianych do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin), powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
24.10.2013 12:24:24 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o złożonym wniosku do artykułu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej około 4400m2 tj. około 302,4 DJP z pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi o łącznej powierzchni około 200m2, 4 zbiorników na ścieki technologiczne o powierzchni 6m3 każdy, 2 zbiorników na ścieki bytowe o powierzchni około 2m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3 zbiorników na gaz o pojemności 6700 litrów każdy z płytą, pomieszczeniem gospodarczym (mieszalnia) o powierzchni około 400m2, 2 silosów magazynowych o pojemności 150 ton każdy i wysokości około 11m, 1 silosu paszowego o pojemności 40 ton i wysokości około 10m, podajnika kubełkowego o wysokości około 14m oraz przeniesienie 3 istniejących zbiorników gazowych o pojemności 6700 litrów każdy na odległość około 80m wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycyjni oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 147, 148/3 i 148/2 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin) wraz z płytą obornikową o powierzchni około 350m2 i zbiornikiem o pojemności około 55m3 przewidzianych do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin), powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
24.10.2013 12:22:40 Magdalena Malec Edytowano artykuł wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej około 4400m2 tj. około 302,4 DJP z pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi o łącznej powierzchni około 200m2, 4 zbiorników na ścieki technologiczne o powierzchni 6m3 każdy, 2 zbiorników na ścieki bytowe o powierzchni około 2m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3 zbiorników na gaz o pojemności 6700 litrów każdy z płytą, pomieszczeniem gospodarczym (mieszalnia) o powierzchni około 400m2, 2 silosów magazynowych o pojemności 150 ton każdy i wysokości około 11m, 1 silosu paszowego o pojemności 40 ton i wysokości około 10m, podajnika kubełkowego o wysokości około 14m oraz przeniesienie 3 istniejących zbiorników gazowych o pojemności 6700 litrów każdy na odległość około 80m wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycyjni oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 147, 148/3 i 148/2 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin) wraz z płytą obornikową o powierzchni około 350m2 i zbiornikiem o pojemności około 55m3 przewidzianych do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin), powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
24.10.2013 12:21:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej około 4400m2 tj. około 302,4 DJP z pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi o łącznej powierzchni około 200m2, 4 zbiorników na ścieki technologiczne o powierzchni 6m3 każdy, 2 zbiorników na ścieki bytowe o powierzchni około 2m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3 zbiorników na gaz o pojemności 6700 litrów każdy z płytą, pomieszczeniem gospodarczym (mieszalnia) o powierzchni około 400m2, 2 silosów magazynowych o pojemności 150 ton każdy i wysokości około 11m, 1 silosu paszowego o pojemności 40 ton i wysokości około 10m, podajnika kubełkowego o wysokości około 14m oraz przeniesienie 3 istniejących zbiorników gazowych o pojemności 6700 litrów każdy na odległość około 80m wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycyjni oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 147, 148/3 i 148/2 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin) wraz z płytą obornikową o powierzchni około 350m2 i zbiornikiem o pojemności około 55m3 przewidzianych do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin), powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
23.10.2013 08:02:02 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 4 silosy paszowe o pojemności 12 ton każdy, 4 zbiorniki na ścieki porządkowe o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6 400 litrów każdy, 8 sztuk instalacji grzewczo-nagrzewnice o mocy 90kW każda planowanej do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), wraz z budową płyty obornikowej o powierzchni 200m2 wraz ze szczelnym, wybieralnym zbiornikiem na odcieki o pojemności 50m3, planowanej do realizacji w na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 89/2 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.
23.10.2013 08:01:44 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o złożonym wniosku do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 4 silosy paszowe o pojemności 12 ton każdy, 4 zbiorniki na ścieki porządkowe o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6 400 litrów każdy, 8 sztuk instalacji grzewczo-nagrzewnice o mocy 90kW każda planowanej do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), wraz z budową płyty obornikowej o powierzchni 200m2 wraz ze szczelnym, wybieralnym zbiornikiem na odcieki o pojemności 50m3, planowanej do realizacji w na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 89/2 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.
23.10.2013 07:33:58 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 4 silosy paszowe o pojemności 12 ton każdy, 4 zbiorniki na ścieki porządkowe o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6 400 litrów każdy, 8 sztuk instalacji grzewczo-nagrzewnice o mocy 90kW każda planowanej do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), wraz z budową płyty obornikowej o powierzchni 200m2 wraz ze szczelnym, wybieralnym zbiornikiem na odcieki o pojemności 50m3, planowanej do realizacji w na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 89/2 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.
23.10.2013 07:33:10 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 4 silosy paszowe o pojemności 12 ton każdy, 4 zbiorniki na ścieki porządkowe o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6 400 litrów każdy, 8 sztuk instalacji grzewczo-nagrzewnice o mocy 90kW każda planowanej do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), wraz z budową płyty obornikowej o powierzchni 200m2 wraz ze szczelnym, wybieralnym zbiornikiem na odcieki o pojemności 50m3, planowanej do realizacji w na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 89/2 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.
23.10.2013 07:32:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 4 silosy paszowe o pojemności 12 ton każdy, 4 zbiorniki na ścieki porządkowe o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6 400 litrów każdy, 8 sztuk instalacji grzewczo-nagrzewnice o mocy 90kW każda planowanej do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), wraz z budową płyty obornikowej o powierzchni 200m2 wraz ze szczelnym, wybieralnym zbiornikiem na odcieki o pojemności 50m3, planowanej do realizacji w na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 89/2 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.
18.10.2013 11:45:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 340/2013 z dnia 11 października 2013 roku
18.10.2013 11:44:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 340/2013 z dnia 11 października 2013 roku
15.10.2013 13:14:55 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe- korekta do artykułu Grażyna Kamionka
15.10.2013 13:07:18 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe na dzień 1.07.2013 r. do artykułu Grażyna Kamionka
15.10.2013 11:56:56 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe- korekta do artykułu Iwona Płoszaj
15.10.2013 11:55:51 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe- korekta do artykułu Iwona Płoszaj
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI