1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
Data Redaktor Zmiana
22.04.2013 10:37:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
18.04.2013 14:01:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/185/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku
18.04.2013 13:59:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/184/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku
18.04.2013 13:58:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/183/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku
18.04.2013 13:57:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/182/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku
17.04.2013 10:31:31 Magdalena Malec Edytowano artykuł
17.04.2013 10:25:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
17.04.2013 10:25:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
15.04.2013 13:50:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 289/2013 z dnia 28 marca 2013 roku
08.04.2013 18:17:26 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie rocznej 188 DJP z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni około 300m2, 4 zbiornikami na ścieki technologiczneo pojemności około 5,5 m3 każdy, 2 zbiornikami na ścieki bytowe o pojemności 2m3 każdy, 4 zbiorników paszowych, 3 zbiorników na gaz LPG o pojemności 6700 l każdy wraz z drogą dojazdową do inwestycji oraz z niezbędnymi infrastrukturami technicznymi - usytuowane na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 162/1w miejscowości Borucin i o płytę obornikową o powierzchni około 300 m2 i zbiornikiem na ścieki o pojemności około 50m3 przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 133/5 w miejscowości Borucin, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
08.04.2013 18:16:30 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie rocznej 188 DJP z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni około 300m2, 4 zbiornikami na ścieki technologiczneo pojemności około 5,5 m3 każdy, 2 zbiornikami na ścieki bytowe o pojemności 2m3 każdy, 4 zbiorników paszowych, 3 zbiorników na gaz LPG o pojemności 6700 l każdy wraz z drogą dojazdową do inwestycji oraz z niezbędnymi infrastrukturami technicznymi - usytuowane na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 162/1w miejscowości Borucin i o płytę obornikową o powierzchni około 300 m2 i zbiornikiem na ścieki o pojemności około 50m3 przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 133/5 w miejscowości Borucin, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
08.04.2013 12:52:22 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.04.2013 13:16:42 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.04.2013 11:09:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjaśnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
03.04.2013 11:07:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjaśnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 130350C, ulicy Leśnej w Osięcinach, na odcinku o długości 325,00 m
03.04.2013 07:25:53 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXII/173/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
02.04.2013 13:31:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 288/2013 z dnia 27 marca 2013 roku
02.04.2013 13:08:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2012 rok
02.04.2013 13:07:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2012 rok
02.04.2013 13:07:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2012 rok
02.04.2013 13:07:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2012 rok
02.04.2013 12:38:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 287/2013 z dnia 27 marca 2013 roku
02.04.2013 12:37:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 286/2013 z dnia 26 marca 2013 roku
02.04.2013 12:37:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 285/2013 z dnia 26 marca 2013 roku
02.04.2013 12:36:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 284/2013 z dnia 22 marca 2013 roku
02.04.2013 10:45:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 288/2013 z dnia 27 marca 2013 roku
02.04.2013 10:45:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 288/2013 z dnia 27 marca 2013 roku
02.04.2013 10:43:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 287/2013 z dnia 27 marca 2013 roku
02.04.2013 10:41:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 286/2013 z dnia 26 marca 2013 roku
02.04.2013 10:40:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 285/2013 z dnia 26 marca 2013 roku
02.04.2013 10:38:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 284/2013 z dnia 22 marca 2013 roku
02.04.2013 09:28:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
02.04.2013 09:27:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
28.03.2013 12:01:18 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/175/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
28.03.2013 11:54:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/171/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
28.03.2013 11:54:24 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXII/171/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
28.03.2013 11:53:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/170/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
28.03.2013 11:52:30 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/172/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
28.03.2013 11:51:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/173/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
28.03.2013 11:46:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/169/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
28.03.2013 11:45:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/168/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
28.03.2013 11:44:42 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/167/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
28.03.2013 09:47:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/174/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
28.03.2013 09:43:21 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/181/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
28.03.2013 09:42:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/180/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
28.03.2013 09:42:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/179/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
28.03.2013 09:41:56 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXII/179/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
28.03.2013 09:40:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/177/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
28.03.2013 09:40:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/176/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
25.03.2013 14:11:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/181/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI