1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Data Redaktor Zmiana
30.10.2012 11:06:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 236/2012 z dnia 25 października 2012 roku
30.10.2012 11:05:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 235/2012 z dnia 15 października 2012 roku
30.10.2012 11:04:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 235/2012 z dnia 15 października 2012 roku
22.10.2012 14:17:52 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
22.10.2012 14:17:31 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
22.10.2012 08:16:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/126/2012 z dnia 28 września 2012 roku
22.10.2012 08:06:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/128/2012 z dnia 28 września 2012 roku
22.10.2012 08:05:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/129/2012 z dnia 28 września 2012 roku
22.10.2012 08:03:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/132/2012 z dnia 28 września 2012 roku
22.10.2012 08:03:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/133/2012 z dnia 28 września 2012 roku
22.10.2012 08:02:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/134/2012 z dnia 28 września 2012 roku
22.10.2012 07:56:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/131/2012 z dnia 28 września 2012 roku
16.10.2012 10:09:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 234/2012 z dnia 15 października 2012 roku
16.10.2012 10:08:42 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 233/2012 z dnia 8 października 2012 roku
16.10.2012 09:02:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 234/2012 z dnia 15 października 2012 roku
16.10.2012 08:47:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 233/2012 z dnia 8 października 2012 roku
12.10.2012 08:21:14 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XVIII/128/2012 z dnia 28 września 2012 roku
12.10.2012 08:20:31 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XVIII/129/2012 z dnia 28 września 2012 roku
11.10.2012 11:19:41 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
11.10.2012 11:19:05 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
11.10.2012 11:11:38 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójt Gminy Osięciny o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
11.10.2012 11:10:15 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójt Gminy Osięciny o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.10.2012 11:27:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/130/2012 z dnia 28 września 2012 roku
10.10.2012 09:05:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/129/2012 z dnia 28 września 2012 roku
10.10.2012 09:00:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/128/2012 z dnia 28 września 2012 roku
10.10.2012 08:58:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/127/2012 z dnia 28 września 2012 roku
10.10.2012 08:56:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/125/2012 z dnia 28 września 2012 roku
09.10.2012 14:04:50 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
09.10.2012 13:39:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/134/2012 z dnia 28 września 2012 roku
09.10.2012 13:38:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/133/2012 z dnia 28 września 2012 roku
09.10.2012 13:36:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/132/2012 z dnia 28 września 2012 roku
09.10.2012 13:35:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/131/2012 z dnia 28 września 2012 roku
09.10.2012 13:34:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/130/2012 z dnia 28 września 2012 roku
09.10.2012 13:32:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/129/2012 z dnia 28 września 2012 roku
09.10.2012 13:31:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/128/2012 z dnia 28 września 2012 roku
09.10.2012 13:28:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/127/2012 z dnia 28 września 2012 roku
09.10.2012 13:27:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/126/2012 z dnia 28 września 2012 roku
09.10.2012 13:26:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/125/2012 z dnia 28 września 2012 roku
09.10.2012 11:09:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Grażyna Kamionka
09.10.2012 11:08:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Grażyna Kamionka
09.10.2012 11:06:42 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Wiesława Bożena Klajn
09.10.2012 11:04:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 232/2012 z dnia 3 października 2012 roku
09.10.2012 11:04:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 232/2012 z dnia 3 października 2012 roku
09.10.2012 11:02:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 231/2012 z dnia 3 października 2012 roku
09.10.2012 11:01:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 231/2012 z dnia 3 października 2012 roku
03.10.2012 14:09:24 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Wójt Gminy Osięciny ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Osięciny o pow. 36,55 m2
03.10.2012 14:07:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Wójt Gminy Osięciny ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Osięciny o pow. 112,18 m2
03.10.2012 14:06:57 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Osięciny ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Osięciny o pow. 112,18 m2
03.10.2012 14:04:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Wójt Gminy Osięciny ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Osięciny o pow. 36,55 m2
03.10.2012 14:03:29 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Osięciny ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Osięciny o pow. 36,55 m2
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI