1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Data Redaktor Zmiana
03.10.2012 13:59:38 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- działka nr 66 położona w Jarantowicach
03.10.2012 13:59:00 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- działka nr 66 położona w Jarantowicach
03.10.2012 13:54:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- część działki 98/7 położonej we Włodzimierce
03.10.2012 13:53:49 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- część działki 98/7 położonej we Włodzimierce
03.10.2012 13:51:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 97/2 położona we Włodzimierce
03.10.2012 13:49:44 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 97/2 położona we Włodzimierce
03.10.2012 13:38:10 Magdalena Malec Edytowano artykuł
01.10.2012 09:21:32 Magdalena Malec Dodany załącznik rejestr do artykułu
01.10.2012 09:21:02 Magdalena Malec Usunięty załącznik rejestr z artykułu wniosek o wpis do rejestru
01.10.2012 09:20:56 Magdalena Malec Dodany załącznik rejestr do artykułu wniosek o wpis do rejestru
01.10.2012 08:24:28 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 230/2012 z dnia 26 września 2012 roku
01.10.2012 08:23:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 230/2012 z dnia 26 września 2012 roku
01.10.2012 08:22:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 229/2012 z dnia 26 września 2012 roku
01.10.2012 08:20:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 229/2012 z dnia 26 września 2012 roku
01.10.2012 08:19:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 228/2012 z dnia 26 września 2012 roku
01.10.2012 08:19:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 228/2012 z dnia 26 września 2012 roku
01.10.2012 08:17:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 227/2012 z dnia 24 września 2012 roku
01.10.2012 08:17:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 227/2012 z dnia 24 września 2012 roku
01.10.2012 08:16:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 226/2012 z dnia 24 września 2012 roku
01.10.2012 08:15:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 226/2012 z dnia 24 września 2012 roku
17.09.2012 14:40:36 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
17.09.2012 14:37:08 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
13.09.2012 14:52:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 225/2012 z dnia 10 września 2012 roku
13.09.2012 14:50:30 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 224/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku
11.09.2012 09:09:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 225/2012 z dnia 10 września 2012 roku
11.09.2012 09:08:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 224/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku
11.09.2012 09:05:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 221/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku
11.09.2012 08:59:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 223/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku
11.09.2012 08:58:57 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 223/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku
11.09.2012 08:57:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 222/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku
11.09.2012 08:57:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 222/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku
11.09.2012 08:55:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 221/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku
11.09.2012 08:54:18 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 220/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku
11.09.2012 08:53:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 220/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku
11.09.2012 08:52:10 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 219/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku
11.09.2012 08:51:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 219/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku
11.09.2012 08:49:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 218/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku
11.09.2012 08:49:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 218/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku
11.09.2012 08:48:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 211/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku
11.09.2012 08:46:52 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 211/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku
07.09.2012 09:26:57 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o rozprawie do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie rocznej 188 DJP z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni około 300m2, 4 zbiornikami na ścieki technologiczneo pojemności około 5,5 m3 każdy, 2 zbiornikami na ścieki bytowe o pojemności 2m3 każdy, 4 zbiorników paszowych, 3 zbiorników na gaz LPG o pojemności 6700 l każdy wraz z drogą dojazdową do inwestycji oraz z niezbędnymi infrastrukturami technicznymi - usytuowane na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 162/1w miejscowości Borucin i o płytę obornikową o powierzchni około 300 m2 i zbiornikiem na ścieki o pojemności około 50m3 przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 133/5 w miejscowości Borucin, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
04.09.2012 14:14:10 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o powierzchni około 6700 m 2 tj. około 300 DJP z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 600m2 oraz 6 zbiornikami na ścieki technologiczne o pojemności 6m3 każdy, 3 zbiornikami na ściekbytowe o pojemności 2m3 każdy, 9 silosów paszowych, 3 zbiorników na gaz o pojemności 6700 l każdy, 2 silosów magazynowych o pojemności 150 ton każdy, podajnikkubełkowy, wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 146, 145, 134/6 i 144/1w miejscowości Borucin wraz z płytą obornikową o powierzchni około 600 m2 i zbiornikiem o pojemności około 80 m 3 przewidzianych do realizacji na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 47/1 w miejscowości Borucin, powiat radziejowski województwo kujawsko – pomorskie.
04.09.2012 14:13:15 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pzredsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o powierzchni około 4200 m 2 tj. około 192 DJP z pomieszczeniem socjalnym o powierzchni około 100m24 zbiornikami na ścieki technologiczne o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiornikami na ścieki bytowe o pojemności 2m3 każdy, 4 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3zbiorników na gaz o pojemności 6700 l każdy z płytą, wraz z drogą dojazdową wzdłużplanowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych nadziałce oznaczonej numerem geodezyjnym 213/1 w miejscowości Borucin wraz z płytąobornikową o powierzchni około 310 m2 i zbiornikiem o pojemności około 49 m3 przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
04.09.2012 14:05:12 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o rozprawie administracyjnej do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
31.08.2012 14:41:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku
31.08.2012 14:41:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku
31.08.2012 14:41:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku
31.08.2012 14:40:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku
31.08.2012 14:37:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2012 roku
31.08.2012 14:36:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2012 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI