1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
01.08.2013 10:11:40 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 311/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku
01.08.2013 10:11:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 311/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku
01.08.2013 09:40:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 6.000 ton na remont dróg gminnych
01.08.2013 09:39:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dowożenie uczniów do artykułu Przetarg nieograniczony na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2013/2014
30.07.2013 11:43:55 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
30.07.2013 11:43:30 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
26.07.2013 07:55:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
23.07.2013 09:37:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty część 7 do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany
23.07.2013 09:37:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty część 6 do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany
22.07.2013 14:27:10 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osieciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
22.07.2013 14:24:09 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osieciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
22.07.2013 14:03:32 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
22.07.2013 14:03:07 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
22.07.2013 11:38:47 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o złożonym wniosku do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie budynku - kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 158 DJP (39500 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 2 silosy paszowe o pojemności 15 Mg, 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3 m3 i zbiornik wybieralny o pojemności 1 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 l planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie. Wjazd na teren inwestycji planowany z działki nr 38/2 na działkę 38/1, składowanie obornika na użyczonej płycie obornikowej istniejącej i planowanej do rozbudowy, usytuowanej na działce nr 109 w miejscowości Samszyce.
22.07.2013 11:37:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie budynku - kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 158 DJP (39500 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 2 silosy paszowe o pojemności 15 Mg, 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3 m3 i zbiornik wybieralny o pojemności 1 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 l planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie. Wjazd na teren inwestycji planowany z działki nr 38/2 na działkę 38/1, składowanie obornika na użyczonej płycie obornikowej istniejącej i planowanej do rozbudowy, usytuowanej na działce nr 109 w miejscowości Samszyce.
22.07.2013 11:10:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty część 9 do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany
22.07.2013 11:10:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty część 8 do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany
22.07.2013 11:09:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty część 5 do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany
22.07.2013 11:09:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty część 4 do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany
22.07.2013 11:09:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty część 3 do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany
19.07.2013 12:35:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie-grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2013/2014
19.07.2013 12:34:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie-uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2013/2014
19.07.2013 12:32:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz narzędzi do artykułu Przetarg nieograniczony na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2013/2014
19.07.2013 12:30:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2013/2014
19.07.2013 12:30:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz usług do artykułu Przetarg nieograniczony na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2013/2014
19.07.2013 12:29:34 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2013/2014
19.07.2013 12:28:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2013/2014
19.07.2013 12:28:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2013/2014
19.07.2013 12:27:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2013/2014
19.07.2013 12:27:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2013/2014
19.07.2013 12:18:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2013/2014
19.07.2013 12:15:21 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2013/2014
19.07.2013 09:58:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty część 1 i 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany
18.07.2013 09:39:10 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o zakończeniu post.adm. do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
18.07.2013 09:36:33 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
16.07.2013 13:51:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik zmiana załącznika nr 7 do artykułu Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
16.07.2013 13:50:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik zmiana siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Orzeszkowej, Słowackiego i Wyszyńskiego w Osięcinach
12.07.2013 07:53:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 310/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku
12.07.2013 07:51:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 310/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku
10.07.2013 09:44:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie- grupa kapitalowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 6.000 ton na remont dróg gminnych
10.07.2013 09:43:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz dostaw do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 6.000 ton na remont dróg gminnych
10.07.2013 09:43:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 6.000 ton na remont dróg gminnych
10.07.2013 09:43:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie - brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 6.000 ton na remont dróg gminnych
10.07.2013 09:42:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spelnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 6.000 ton na remont dróg gminnych
10.07.2013 09:41:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 6.000 ton na remont dróg gminnych
10.07.2013 09:41:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 6.000 ton na remont dróg gminnych
10.07.2013 09:39:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 6.000 ton na remont dróg gminnych
10.07.2013 09:38:34 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 6.000 ton na remont dróg gminnych
08.07.2013 12:14:11 Magdalena Malec Dodany załącznik o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, usytuowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 510/20 i 510/24 w miejscowości Osięciny, ul. Stacja PKP, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie, przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
08.07.2013 12:13:59 Magdalena Malec Dodany załącznik o wydaniu postanowienia do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, usytuowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 510/20 i 510/24 w miejscowości Osięciny, ul. Stacja PKP, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie, przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI