1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
Data Redaktor Zmiana
24.05.2018 10:12:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/265/2018 z dnia 17 maja 2018 roku
24.05.2018 10:11:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIX/264/2018 z dnia 17 maja 2018 roku
21.05.2018 11:18:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 365/2018 z dnia 18 maja 2018 roku
21.05.2018 11:18:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 365/2018 z dnia 18 maja 2018 roku
21.05.2018 11:18:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 365/2018 z dnia 18 maja 2018 roku
21.05.2018 11:18:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 365/2018 z dnia 18 maja 2018 roku
21.05.2018 11:18:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 365/2018 z dnia 18 maja 2018 roku
21.05.2018 11:16:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 365/2018 z dnia 18 maja 2018 roku
21.05.2018 09:47:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 364/2018 z dnia 17 maja 2018 roku
21.05.2018 09:47:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 364/2018 z dnia 17 maja 2018 roku
21.05.2018 09:46:18 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 363/2018 z dnia 16 maja 2018 roku
21.05.2018 09:45:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 363/2018 z dnia 16 maja 2018 roku
21.05.2018 09:44:46 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 362/2018 z dnia 15 maja 2018 roku
21.05.2018 09:44:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 362/2018 z dnia 15 maja 2018 roku
21.05.2018 09:42:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 361/2018 z dnia 15 maja 2018 roku
21.05.2018 09:42:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 361/2018 z dnia 15 maja 2018 roku
21.05.2018 09:40:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 360/2018 z dnia 14 maja 2018 roku
21.05.2018 09:39:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 360/2018 z dnia 14 maja 2018 roku
21.05.2018 09:38:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 359/2018 z dnia 14 maja 2018 roku
21.05.2018 09:37:57 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 359/2018 z dnia 14 maja 2018 roku
18.05.2018 11:06:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy -przetwarzanie danych osobowych do artykułu Zapytanie ofertowe: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
18.05.2018 11:06:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Zapytanie ofertowe: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
18.05.2018 11:05:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Zapytanie ofertowe: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
18.05.2018 11:05:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie ofertowe: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
18.05.2018 11:05:12 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
17.05.2018 12:22:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
17.05.2018 12:20:44 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
15.05.2018 14:16:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamowienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
15.05.2018 11:03:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 358/2018 z dnia 10 maja 2018 roku
15.05.2018 11:03:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 357/2018 z dnia 10 maja 2018 roku
15.05.2018 11:01:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 358/2018 z dnia 10 maja 2018 roku
15.05.2018 11:00:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 357/2018 z dnia 10 maja 2018 roku
11.05.2018 12:15:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 12:14:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar ul. Konopnicka do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 12:14:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar ul. Mickiewicza do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 12:14:11 Monika Fabisiak Usunięty załącznik z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 12:14:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 12:13:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar ul. Płowiecka do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 12:13:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.techniczna ul. Konopnickiej do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 12:13:13 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Dok.techniczna ul. Mickiewicza z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 12:13:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.techniczna ul. Mickiewicza do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 12:12:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.techniczna ul. Mickiewicza do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 12:11:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok. techniczna ul. Płowiecka do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 12:10:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie -grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 12:10:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 12:09:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 12:09:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 12:09:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 12:09:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia i spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 12:08:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI