1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
11.07.2018 12:31:22 Magdalena Malec Edytowano artykuł NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
11.07.2018 12:26:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
11.07.2018 12:26:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
10.07.2018 09:34:41 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.07.2018 09:33:39 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.07.2018 14:00:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 379/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku
06.07.2018 13:59:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 379/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku
06.07.2018 13:57:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/274/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku
06.07.2018 13:57:14 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXX/274/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku
06.07.2018 11:49:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik zał. nr 6 do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci Zamawiającego
06.07.2018 11:49:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz wraz z zał. nr 1-5 do artykułu Przetarg nieograniczony: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci Zamawiającego
06.07.2018 11:48:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Przetarg nieograniczony: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci Zamawiającego
06.07.2018 11:48:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci Zamawiającego
06.07.2018 11:47:59 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci Zamawiającego
06.07.2018 11:02:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXX Sesji Rady Gminy
06.07.2018 11:02:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXX Sesji Rady Gminy
05.07.2018 12:17:40 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok z artykułu Aldona Henryka Kurant
05.07.2018 12:17:31 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok z artykułu Danuta Nowacka
05.07.2018 12:17:23 Magdalena Malec Usunięto artykuł Elżbieta Jadwiga Maliszewska
z kategorii Oświadczenia majątkowe
05.07.2018 12:17:15 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok z artykułu
05.07.2018 12:17:05 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok z artykułu Iwona Anna Sikorska
05.07.2018 12:16:55 Magdalena Malec Usunięto artykuł Lesław Michalak <br /> z kategorii Oświadczenia majątkowe
05.07.2018 12:16:46 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok z artykułu
05.07.2018 12:16:42 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok z artykułu
05.07.2018 12:16:39 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2008 rok z artykułu
05.07.2018 12:16:29 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok z artykułu Renata Zdzichowska
05.07.2018 12:16:25 Magdalena Malec Usunięty załącznik ośwaidczenie majątkowe za 2009 rok z artykułu Renata Zdzichowska
05.07.2018 12:16:21 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2008 rok z artykułu Renata Zdzichowska
05.07.2018 12:16:08 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok z artykułu Andrzej Jan Polaszek
05.07.2018 12:16:04 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok z artykułu Andrzej Jan Polaszek
05.07.2018 12:16:01 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2008 rok z artykułu Andrzej Jan Polaszek
05.07.2018 12:15:43 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok z artykułu Elwira Urszula Kłosowska
05.07.2018 12:15:21 Magdalena Malec Usunięto artykuł Urszula Pińska<br /> z kategorii Oświadczenia majątkowe
05.07.2018 12:15:13 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok z artykułu
05.07.2018 12:15:02 Magdalena Malec Usunięto artykuł Daniela Barbara Sikorska z kategorii Oświadczenia majątkowe
05.07.2018 12:14:52 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe- rozwiązanie stosunku pracy z artykułu
05.07.2018 12:13:48 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2008 rok z artykułu
05.07.2018 12:13:36 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok z artykułu Halina Izabela Urbańska
05.07.2018 12:13:27 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok z artykułu Jolanta Agnieszka Smętek
05.07.2018 12:13:17 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok z artykułu Piotr Paweł Zieliński
05.07.2018 12:13:03 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok z artykułu Wiesława Bożena Klajn
05.07.2018 12:12:27 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok z artykułu Monika Rosińska (Trzcińska)
05.07.2018 12:12:09 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok z artykułu Renata Ładzińska
05.07.2018 12:10:13 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok z artykułu Aneta Jędrzejczak
05.07.2018 12:09:29 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok z artykułu Aneta Kwiatkowska
05.07.2018 12:08:58 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok z artykułu Małgorzata Linowiecka (Nenczak)
05.07.2018 12:08:50 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok z artykułu Małgorzata Linowiecka (Nenczak)
05.07.2018 12:08:47 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2008 rok z artykułu Małgorzata Linowiecka (Nenczak)
05.07.2018 12:07:38 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok z artykułu Monika Fabisiak
05.07.2018 12:07:31 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok z artykułu Monika Fabisiak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI