1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
14.06.2013 13:56:52 Magdalena Malec Dodany załącznik ośwaidczenie majątkowe za 2012 rok do artykułu Piotr Paweł Zieliński
14.06.2013 13:56:04 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2012 rok do artykułu Anna Krulikowska (Dąbek)
14.06.2013 13:18:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
13.06.2013 07:30:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 306/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku
13.06.2013 07:22:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 306/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku
13.06.2013 07:18:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 305/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku
13.06.2013 07:17:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 304/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku
12.06.2013 12:45:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę ciągnika rolniczego z osprzętem dodatkowym
12.06.2013 07:12:52 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
12.06.2013 07:12:39 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
12.06.2013 07:06:06 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
12.06.2013 07:05:44 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
11.06.2013 11:12:57 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o ponownym rozpatrywaniu sprawy do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
10.06.2013 13:33:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
10.06.2013 07:52:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 303/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku
10.06.2013 07:43:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 303/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku
06.06.2013 07:45:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik Zmiana ogłoszenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
05.06.2013 15:10:00 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
05.06.2013 15:09:30 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
05.06.2013 14:13:21 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
05.06.2013 14:12:46 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
05.06.2013 13:16:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie-grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
05.06.2013 13:16:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz narzędzi do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
05.06.2013 13:16:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz usług do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
05.06.2013 13:15:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt Umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
05.06.2013 13:15:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
05.06.2013 13:14:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
05.06.2013 13:14:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
05.06.2013 13:14:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
05.06.2013 13:08:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
05.06.2013 13:05:47 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
05.06.2013 08:14:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 7/2013 z dnia 23 maja 2013 roku
05.06.2013 08:13:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 7/2013 z dnia 23 maja 2013 roku
04.06.2013 07:21:24 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2012 rok do artykułu Dariusz Pasturczak
04.06.2013 07:20:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Dariusz Pasturczak
04.06.2013 07:14:43 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2012 rok do artykułu Włodzimierz Wesołowski
04.06.2013 07:13:54 Magdalena Malec Dodany załącznik oswiadczenie majątkowe za 2012 rok do artykułu Jerzy Bykowski
04.06.2013 07:13:12 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2012 rok do artykułu Marek Trzciński
04.06.2013 07:11:48 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2012 rok do artykułu Zenon Paliwoda
04.06.2013 07:10:50 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2012 rok do artykułu Janusz Rolewski
04.06.2013 07:09:49 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2012 rok do artykułu Jerzy Mirosław Patyk<br />
04.06.2013 07:08:20 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2012 rok do artykułu Leszek Cybulski
04.06.2013 07:07:41 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2012 rok do artykułu Edward Sołtysiak
04.06.2013 07:06:19 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2012 rok do artykułu Antoni Trzeciak
04.06.2013 07:05:23 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2012 rok do artykułu Andrzej Chełminiak
04.06.2013 07:04:22 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2012 rok z artykułu Dariusz Pasturczak
04.06.2013 07:04:12 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2012 rok do artykułu Dariusz Pasturczak
03.06.2013 07:46:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/185/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku
03.06.2013 07:46:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/184/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku
03.06.2013 07:44:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/182/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI