1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
31.07.2012 12:09:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz wraz z zał. nr 1,2,3 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
31.07.2012 12:07:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
31.07.2012 12:05:16 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
31.07.2012 09:52:10 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
31.07.2012 09:50:55 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
31.07.2012 09:44:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 209/2012 z dnia 23 lipca 2012 roku
31.07.2012 09:42:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 209/2012 z dnia 23 lipca 2012 roku
24.07.2012 11:35:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2012/2013
24.07.2012 11:35:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz narzędzi do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2012/2013
24.07.2012 11:34:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2012/2013
24.07.2012 11:34:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2012/2013
24.07.2012 11:34:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz usług do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2012/2013
24.07.2012 11:33:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2012/2013
24.07.2012 11:33:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2012/2013
24.07.2012 11:32:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2012/2013
24.07.2012 11:32:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2012/2013
24.07.2012 11:31:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2012/2013
24.07.2012 11:31:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2012/2013
24.07.2012 11:30:43 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2012/2013
24.07.2012 09:18:56 Marek Roszak Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administarcyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestychji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
24.07.2012 09:18:02 Marek Roszak Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administarcyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestychji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
24.07.2012 09:16:26 Marek Roszak Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administarcyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestychji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
24.07.2012 09:15:47 Marek Roszak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administarcyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestychji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
20.07.2012 11:57:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 203/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku
20.07.2012 11:56:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 202/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku
20.07.2012 11:55:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 208/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku
20.07.2012 11:54:30 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 207/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
20.07.2012 11:52:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 205/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
20.07.2012 10:43:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 208/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku
20.07.2012 10:42:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 207/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
17.07.2012 12:48:34 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
17.07.2012 10:02:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/121/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
17.07.2012 10:02:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/120/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
17.07.2012 10:01:09 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/119/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
17.07.2012 09:57:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/122/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
17.07.2012 09:56:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/123/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
17.07.2012 09:53:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/124/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
16.07.2012 14:02:14 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o ponownej rozprawie do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
12.07.2012 07:27:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś, obreb geodezyjny Włodzimierka
04.07.2012 11:01:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 206/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
04.07.2012 11:00:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 205/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
03.07.2012 10:41:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/124/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
03.07.2012 10:40:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/123/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
03.07.2012 10:36:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/122/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
03.07.2012 10:35:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/121/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
03.07.2012 10:33:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/120/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
03.07.2012 10:32:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/119/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
03.07.2012 10:29:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 204/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku
03.07.2012 10:23:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 204/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku
03.07.2012 10:22:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 203/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI