1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
29.04.2013 13:25:28 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 295/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
29.04.2013 13:24:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
29.04.2013 13:23:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
29.04.2013 13:18:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 295/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
29.04.2013 13:18:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 295/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
29.04.2013 13:16:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie 294/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
29.04.2013 13:04:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie - grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 5.500 ton na remont dróg gminnych
29.04.2013 13:03:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz dostaw do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 5.500 ton na remont dróg gminnych
29.04.2013 13:03:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 5.500 ton na remont dróg gminnych
29.04.2013 13:03:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 5.500 ton na remont dróg gminnych
29.04.2013 13:02:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 5.500 ton na remont dróg gminnych
29.04.2013 13:01:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 5.500 ton na remont dróg gminnych
29.04.2013 13:01:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 5.500 ton na remont dróg gminnych
29.04.2013 12:57:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 5.500 ton na remont dróg gminnych
29.04.2013 12:50:09 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 5.500 ton na remont dróg gminnych
29.04.2013 12:43:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 12/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku
29.04.2013 12:43:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 12/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku
29.04.2013 12:37:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
29.04.2013 12:36:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
26.04.2013 10:27:38 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXIII/182/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku
26.04.2013 09:01:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/183/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku
26.04.2013 09:00:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/182/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku
26.04.2013 07:14:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/178/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
25.04.2013 08:40:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Iwona Płoszaj
25.04.2013 08:36:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Iwona Płoszaj
25.04.2013 08:19:13 Magdalena Malec Edytowano artykuł Iwona Płoszaj
25.04.2013 08:17:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Iwona Płoszaj
25.04.2013 08:08:23 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Iwona Płoszaj
25.04.2013 08:06:44 Magdalena Malec Edytowano artykuł Iwona Płoszaj
23.04.2013 13:50:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 293/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
23.04.2013 13:46:08 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 292/2012 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
23.04.2013 13:45:37 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 291/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku
23.04.2013 13:45:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 290/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku
23.04.2013 09:53:42 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Anna Krulikowska (Dąbek)
23.04.2013 09:52:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 293/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
23.04.2013 09:51:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 292/2012 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
23.04.2013 09:50:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 291/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku
23.04.2013 09:49:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 290/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku
22.04.2013 12:09:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 206/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
22.04.2013 12:08:25 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 206/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
22.04.2013 10:47:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 130350C, ulicy Leśnej w Osięcinach, na odcinku o długości 325,00 m
22.04.2013 10:37:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 180348C, ulicy Kujawskiej w Osięcinach na odcinku o dlugości 633,00 m
18.04.2013 14:01:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/185/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku
18.04.2013 13:59:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/184/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku
18.04.2013 13:58:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/183/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku
18.04.2013 13:57:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/182/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku
17.04.2013 10:31:31 Magdalena Malec Edytowano artykuł
17.04.2013 10:25:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
17.04.2013 10:25:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
15.04.2013 13:50:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 289/2013 z dnia 28 marca 2013 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI