1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
06.06.2012 10:24:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/110/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 14:49:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/118/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 14:48:09 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XVI/117/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 14:47:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/117/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 14:46:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/116/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 14:44:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/115/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 14:41:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/114/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 14:39:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/113/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 14:37:21 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/112/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 14:35:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 14:34:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/110/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 12:54:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
05.06.2012 12:49:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz dostaw do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
05.06.2012 12:48:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
05.06.2012 12:48:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
05.06.2012 12:48:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
05.06.2012 12:47:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
05.06.2012 12:41:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik Siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
05.06.2012 12:41:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
05.06.2012 12:40:30 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
31.05.2012 15:10:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 198/2012 z dnia 28 maja 2012 roku
31.05.2012 10:39:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 199/2012 z dnia 28 maja 2012 roku
31.05.2012 10:34:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 199/2012 z dnia 28 maja 2012 roku
31.05.2012 10:32:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 198/2012 z dnia 28 maja 2012 roku
31.05.2012 10:31:24 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 197/2012 z dnia 23 maja 2012 roku
31.05.2012 10:29:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 197/2012 z dnia 23 maja 2012 roku
31.05.2012 08:43:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 10/2012 z dnia 23 maja 2012 roku
31.05.2012 08:42:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 116/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku
31.05.2012 08:40:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 10/2012 z dnia 23 maja 2012 roku
31.05.2012 08:39:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 116/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku
28.05.2012 12:48:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wyjaśnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
28.05.2012 12:48:08 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 196/2012 z dnia 23 maja 2012 roku
28.05.2012 12:47:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 195/2012 z dnia 23 maja 2012 roku
28.05.2012 11:35:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 196/2012 z dnia 23 maja 2012 roku
28.05.2012 11:33:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 195/2012 z dnia 23 maja 2012 roku
28.05.2012 11:32:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 194/2012 z dnia 21 maja 2012 roku
24.05.2012 14:34:28 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
24.05.2012 14:31:06 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
24.05.2012 09:40:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary na odcinku o długości 0,619 km
23.05.2012 14:50:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników ) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
23.05.2012 14:23:12 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowień
23.05.2012 14:09:04 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowień
23.05.2012 14:00:33 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowień
23.05.2012 08:53:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 193/2012 z dnia 18 maja 2012 roku
23.05.2012 08:51:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 193/2012 z dnia 18 maja 2012 roku
18.05.2012 14:54:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiar do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
18.05.2012 14:14:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja projektowa cz. 7 do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
18.05.2012 14:12:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja przetargowa cz. 6 do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
18.05.2012 14:10:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja przetargowa cz. 5 do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
18.05.2012 14:06:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja projektowa cz. 4 do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI