1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
04.05.2012 11:34:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary na odcinku o długości 0,619 km
04.05.2012 11:33:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary na odcinku o długości 0,619 km
04.05.2012 11:32:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary na odcinku o długości 0,619 km
04.05.2012 11:31:58 Monika Fabisiak Usunięty załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary na odcinku o długości 0,619 km
04.05.2012 11:31:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary na odcinku o długości 0,619 km
04.05.2012 11:31:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary na odcinku o długości 0,619 km
04.05.2012 11:30:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary na odcinku o długości 0,619 km
04.05.2012 11:30:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary na odcinku o długości 0,619 km
04.05.2012 11:29:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary na odcinku o długości 0,619 km
04.05.2012 11:26:33 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary na odcinku o długości 0,619 km
19.04.2012 13:35:42 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowychy uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającegobudowie 1 studni głębinowej o wydajności max do 70 m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowaną na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 175/32 w miejscowości Włodzimierka, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie
19.04.2012 13:35:12 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowychy uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającegobudowie 1 studni głębinowej o wydajności max do 70 m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowaną na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 175/32 w miejscowości Włodzimierka, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie
19.04.2012 13:34:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowychy uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającegobudowie 1 studni głębinowej o wydajności max do 70 m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowaną na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 175/32 w miejscowości Włodzimierka, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie
18.04.2012 12:33:17 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o zakończeniu postępowania do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o powierzchni około 6700 m 2 tj. około 300 DJP z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 600m2 oraz 6 zbiornikami na ścieki technologiczne o pojemności 6m3 każdy, 3 zbiornikami na ściekbytowe o pojemności 2m3 każdy, 9 silosów paszowych, 3 zbiorników na gaz o pojemności 6700 l każdy, 2 silosów magazynowych o pojemności 150 ton każdy, podajnikkubełkowy, wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 146, 145, 134/6 i 144/1w miejscowości Borucin wraz z płytą obornikową o powierzchni około 600 m2 i zbiornikiem o pojemności około 80 m 3 przewidzianych do realizacji na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 47/1 w miejscowości Borucin, powiat radziejowski województwo kujawsko – pomorskie.
18.04.2012 09:35:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników ) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
18.04.2012 09:34:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników ) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
18.04.2012 09:34:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników ) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
18.04.2012 09:33:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników ) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
18.04.2012 09:33:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników ) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
18.04.2012 09:33:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników ) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
18.04.2012 09:32:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników ) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
18.04.2012 09:32:07 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników ) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
17.04.2012 14:21:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.37 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 14:18:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.36 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 14:13:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik Spec.tech do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 14:11:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik stwior do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 14:10:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 14:06:51 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Przedmiar robót z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:54:34 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.35 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:53:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.34 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:53:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.33 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:52:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.32 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:50:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.31 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:49:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.30 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:49:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.29 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:48:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.28 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:48:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.27 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:47:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.26 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:47:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech. 25 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:46:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.24 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:46:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.23 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:45:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.22 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:45:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.21 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:44:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.19 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:44:31 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Dok.tech. 66 z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:43:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.20 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:43:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech. 66 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:42:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok. tech.18 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:42:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok. tech. 17 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 13:42:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.16 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI