1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
18.02.2013 11:10:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:10:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
18.02.2013 11:09:19 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przebudowa trzynastu odcinków dróg gminnych podójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej dlugości 6,810 km
14.02.2013 09:00:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 276/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku
14.02.2013 09:00:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 275/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku
14.02.2013 08:59:25 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 274/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku
14.02.2013 08:49:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 276/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku
14.02.2013 08:47:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 275/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku
13.02.2013 07:50:57 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 274/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku
08.02.2013 07:56:07 Magdalena Malec Dodany załącznik wniosek o wydanie zezwolenia do artykułu wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa należącego do rasy psów uznawanych za agreswyną
08.02.2013 07:54:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa należącego do rasy psów uznawanych za agreswyną
07.02.2013 12:23:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 273/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku
07.02.2013 12:22:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 272/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku
07.02.2013 12:16:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 273/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku
07.02.2013 12:14:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 272/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku
07.02.2013 11:27:30 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 265/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
06.02.2013 09:16:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wniosek-przedłużenie terminu związania ofertą do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury
06.02.2013 09:11:27 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 265/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
05.02.2013 12:07:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 12/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku
05.02.2013 12:06:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 10/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku
05.02.2013 11:19:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 12/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku
05.02.2013 11:18:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 10/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku
30.01.2013 14:30:42 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 271/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku
30.01.2013 14:29:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 271/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku
30.01.2013 13:11:58 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
30.01.2013 13:00:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 270/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku
30.01.2013 12:58:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 270/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku
30.01.2013 12:07:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 271/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku
30.01.2013 12:05:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 270/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku
30.01.2013 11:07:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony
29.01.2013 08:54:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/155/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku
29.01.2013 08:48:42 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XX/155/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku
29.01.2013 07:49:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 269/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku
29.01.2013 07:44:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 268/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku
29.01.2013 07:43:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 266/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
29.01.2013 07:06:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 269/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku
29.01.2013 07:05:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 268/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku
25.01.2013 12:03:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony- wyposażenie świetlic
14.01.2013 12:25:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy
14.01.2013 12:25:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy
14.01.2013 12:25:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XX Sesji Rady Gminy
14.01.2013 12:24:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XIX Sesji Rady Gminy
14.01.2013 12:23:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XIX Sesji Rady Gminy
14.01.2013 12:23:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XVIII Sesji Rady Gminy
14.01.2013 12:23:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XVIII Sesji Rady Gminy
14.01.2013 12:22:00 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XVII Sesji Rady Gminy
14.01.2013 12:21:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XVII Sesji Rady Gminy
14.01.2013 12:21:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XVI Sesji Rady Gminy
10.01.2013 11:38:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjaśnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury
10.01.2013 11:36:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 267/2012 z dnia 8 stycznia 2013 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI