1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
17.04.2012 12:40:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.12 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 12:39:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.11 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 12:39:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.10 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 12:38:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok. tech.9 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 12:32:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja tech. 8 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 12:24:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja tech.7 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 12:14:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja tech.6 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 12:05:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja tech.5 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 12:02:24 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Dokumentacja tech.3 z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 11:44:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja tech.4 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 11:43:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja tech.3 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 11:40:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja tech.3 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 11:37:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja tech.2 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 11:35:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja tech.1 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 11:26:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 11:20:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 11:20:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 11:20:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 187/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku
17.04.2012 11:19:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 11:18:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz robót budowlanych do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 11:18:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 187/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku
17.04.2012 11:18:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik Umowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 11:18:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 11:17:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 11:15:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik Druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 11:14:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik Siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 11:14:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 11:10:51 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
17.04.2012 11:00:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XIV Sesji Rady Gminy
17.04.2012 10:59:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XIV Sesji Rady Gminy
13.04.2012 14:32:41 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie administracyjne w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy maksymalnej do 1000 kW wraz infrastukturą towarzyszącą w miejscowości Krotoszyn na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 52 i 62
13.04.2012 14:32:12 Magdalena Malec Usunięty załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z artykułu Postępowanie administracyjne w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy maksymalnej do 1000 kW wraz infrastukturą towarzyszącą w miejscowości Krotoszyn na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 52 i 62
13.04.2012 14:26:18 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie administracyjne w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy maksymalnej do 1000 kW wraz infrastukturą towarzyszącą w miejscowości Krotoszyn na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 52 i 62
13.04.2012 13:50:13 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie administracyjne w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy maksymalnej do 1000 kW wraz infrastukturą towarzyszącą w miejscowości Krotoszyn na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 52 i 62
13.04.2012 13:42:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy maksymalnej do 1000 kW wraz infrastukturą towarzyszącą w miejscowości Krotoszyn na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 52 i 62
13.04.2012 13:33:46 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o rozprawie administracyjnej do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
13.04.2012 13:33:29 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o odwieszeniu postępowania do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
13.04.2012 08:16:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 186/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku
13.04.2012 08:16:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 185/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
13.04.2012 08:15:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 184/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
13.04.2012 08:02:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 186/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku
13.04.2012 08:01:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 185/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
13.04.2012 08:00:06 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 184/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
06.04.2012 13:07:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/109/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
06.04.2012 12:58:28 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/108/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
06.04.2012 12:49:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/107/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
06.04.2012 12:43:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/106/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
06.04.2012 12:41:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/105/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
06.04.2012 12:37:33 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/104/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
06.04.2012 12:25:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XV/103/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI