1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
09.01.2012 09:58:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok. tech. i przedmiar Nagórki-Bodzanówek do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
09.01.2012 09:57:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok. tech. i przedmiar Pilichowo-Szalonki do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
09.01.2012 09:57:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok. tech. i przedmiar Kościelna Wieś- Krotoszyn do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
09.01.2012 09:56:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok. tech. i przedmiar Krotoszyn-Krotoszyn do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
09.01.2012 09:49:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
09.01.2012 09:49:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie wymagane uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
09.01.2012 09:49:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
09.01.2012 09:48:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
09.01.2012 09:48:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
09.01.2012 09:48:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
09.01.2012 09:47:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
09.01.2012 09:47:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
09.01.2012 09:46:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
09.01.2012 09:40:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
09.01.2012 09:32:36 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
05.01.2012 12:36:53 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/93/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
05.01.2012 12:35:09 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
05.01.2012 12:26:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
05.01.2012 12:25:00 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
05.01.2012 08:52:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/93/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
05.01.2012 08:51:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
05.01.2012 08:49:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
05.01.2012 08:48:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
05.01.2012 08:46:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/89/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
05.01.2012 08:45:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/88/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
05.01.2012 08:40:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/87/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
05.01.2012 08:39:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
05.01.2012 07:32:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 164/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku
05.01.2012 07:32:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 164/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku
05.01.2012 07:31:04 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 163/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku
05.01.2012 07:30:51 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 163/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku
05.01.2012 07:30:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 163/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku
05.01.2012 07:29:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 163/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku
05.01.2012 07:28:09 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 159/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
05.01.2012 07:25:25 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 157/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku
03.01.2012 12:21:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 162/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku
03.01.2012 12:19:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 162/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku
03.01.2012 12:18:28 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 161/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku
03.01.2012 12:17:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 161/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku
03.01.2012 12:16:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 160/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
03.01.2012 12:14:15 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 159/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
03.01.2012 12:12:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 158/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku
03.01.2012 12:11:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 158/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku
03.01.2012 12:10:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 157/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku
03.01.2012 11:54:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 156/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku
03.01.2012 11:54:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 156/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku
03.01.2012 11:52:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 155/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku
03.01.2012 11:51:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 155/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku
03.01.2012 11:50:09 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 154/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku
03.01.2012 11:47:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 154/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI