1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
06.12.2011 09:33:17 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XII/83/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
06.12.2011 09:29:00 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/83/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
06.12.2011 09:27:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/83/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
06.12.2011 09:24:46 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/82/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
06.12.2011 09:22:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/82/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
06.12.2011 09:20:21 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/81/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
06.12.2011 09:19:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/81/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
06.12.2011 09:11:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/80/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
06.12.2011 09:08:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/80/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
06.12.2011 09:07:25 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/79/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
06.12.2011 09:06:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/79/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
06.12.2011 09:05:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/78/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
06.12.2011 09:02:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/78/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
06.12.2011 09:00:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/77/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
05.12.2011 08:47:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 145/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku
02.12.2011 08:16:07 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego
02.12.2011 07:05:55 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
01.12.2011 14:17:16 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
01.12.2011 14:14:12 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego
01.12.2011 08:32:35 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie rocznej 188 DJP z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni około 300m2, 4 zbiornikami na ścieki technologiczneo pojemności około 5,5 m3 każdy, 2 zbiornikami na ścieki bytowe o pojemności 2m3 każdy, 4 zbiorników paszowych, 3 zbiorników na gaz LPG o pojemności 6700 l każdy wraz z drogą dojazdową do inwestycji oraz z niezbędnymi infrastrukturami technicznymi - usytuowane na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 162/1w miejscowości Borucin i o płytę obornikową o powierzchni około 300 m2 i zbiornikiem na ścieki o pojemności około 50m3 przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 133/5 w miejscowości Borucin, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
01.12.2011 08:32:17 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie rocznej 188 DJP z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni około 300m2, 4 zbiornikami na ścieki technologiczneo pojemności około 5,5 m3 każdy, 2 zbiornikami na ścieki bytowe o pojemności 2m3 każdy, 4 zbiorników paszowych, 3 zbiorników na gaz LPG o pojemności 6700 l każdy wraz z drogą dojazdową do inwestycji oraz z niezbędnymi infrastrukturami technicznymi - usytuowane na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 162/1w miejscowości Borucin i o płytę obornikową o powierzchni około 300 m2 i zbiornikiem na ścieki o pojemności około 50m3 przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 133/5 w miejscowości Borucin, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
01.12.2011 08:31:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie rocznej 188 DJP z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni około 300m2, 4 zbiornikami na ścieki technologiczneo pojemności około 5,5 m3 każdy, 2 zbiornikami na ścieki bytowe o pojemności 2m3 każdy, 4 zbiorników paszowych, 3 zbiorników na gaz LPG o pojemności 6700 l każdy wraz z drogą dojazdową do inwestycji oraz z niezbędnymi infrastrukturami technicznymi - usytuowane na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 162/1w miejscowości Borucin i o płytę obornikową o powierzchni około 300 m2 i zbiornikiem na ścieki o pojemności około 50m3 przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 133/5 w miejscowości Borucin, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
25.11.2011 09:22:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 148/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku
25.11.2011 09:21:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 148/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku
25.11.2011 09:20:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 147/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku
25.11.2011 09:19:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 147/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku
25.11.2011 09:18:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 146/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku
25.11.2011 09:18:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 146/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku
25.11.2011 09:17:06 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 145/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku
25.11.2011 09:15:42 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 144/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku
25.11.2011 09:15:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 144/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku
25.11.2011 09:14:00 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 143/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku
25.11.2011 09:13:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 143/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku
25.11.2011 07:41:50 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
24.11.2011 09:09:26 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
21.11.2011 09:09:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 138/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku
21.11.2011 08:53:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 142/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku
21.11.2011 07:05:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 141/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku
21.11.2011 07:03:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 140/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku
21.11.2011 07:01:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 139/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku
21.11.2011 06:59:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 138/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku
18.11.2011 13:57:12 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego na wniosek strony do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie rocznej około 180 DJP z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni około 300m2 , 4 zbiornikami na ścieki technologiczne o pojemności około 5,5 m3 każdy, 2 zbiornikami na ścieki bytowe o pojemności około 2m3 każdy, 4 zbiornikami na pasze, 3 zbiorników na gaz o pojemności 6700 l każdy wraz z drogą dojazdową do inwestycji oraz niezbędnymi infrastrukturami technicznymi - usytuowane na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 203/5 w miejscowości Borucin oraz o płytę obornikową o powierzchni 300 m2 i zbiornikiem o pojemności 50m3 przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 141/1 w miejscowości Borucin, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie
18.11.2011 13:56:35 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego na wniosek strony do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie rocznej 188 DJP z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 600m2 , 4 zbiornikami na ścieki technologiczne o pojemności 5,5 m3 każdy, 2 zbiornikami na ścieki bytowe o pojemności 2m3 każdy, 6 silosów paszowych, 2 zbiorników na gaz o pojemności 6700 l każdy usytuowanych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 192/1 w miejscowości Borucin oraz o płytę obornikową o powierzchni 310 m2 i zbiornikiem o pojemności 49m3 przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 47/1
17.11.2011 09:59:57 Magdalena Malec Dodany załącznik wzór wniosku o udzielenie informacji o środowisku do artykułu wzór wniosku o udzielenie informacji o środowisku
17.11.2011 09:58:28 Magdalena Malec Dodany załącznik stawki opłat za udostępnianie informacji o środowisku do artykułu wzór wniosku o udzielenie informacji o środowisku
17.11.2011 09:58:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł wzór wniosku o udzielenie informacji o środowisku
16.11.2011 09:03:34 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.11.2011 14:20:55 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego
10.11.2011 09:27:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 137/2011 z dnia 31 października 2011 roku
10.11.2011 09:25:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 137/2011 z dnia 31 października 2011 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI