1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
26.06.2012 08:04:49 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2011 rok do artykułu Jerzy Izydorski
25.06.2012 08:19:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjasnienia siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś, obreb geodezyjny Włodzimierka
22.06.2012 08:17:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik Formularz ofertowy z naniesionymi poprawkami do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
22.06.2012 08:17:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik zmiana siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
22.06.2012 07:50:39 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2011 rok do artykułu Edward Sołtysiak
22.06.2012 07:48:52 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2011 rok do artykułu Jerzy Kazimierz Błaszczyk
22.06.2012 07:44:42 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2011 rok do artykułu Mieczysław Koziński
22.06.2012 07:41:45 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2011 rok do artykułu Tadeusz Aleksandrzak
22.06.2012 07:37:29 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2011 rok do artykułu Zenon Paliwoda
22.06.2012 07:33:25 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2011 rok do artykułu Jerzy Bykowski
22.06.2012 07:31:37 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2011 rok do artykułu Jerzy Mirosław Patyk<br />
22.06.2012 07:30:08 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2011 rok do artykułu Ryszard Andrzej Błaszczyk
22.06.2012 07:28:13 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2011 rok do artykułu Andrzej Chełminiak
22.06.2012 07:26:38 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2011 rok do artykułu Janusz Rolewski
22.06.2012 07:25:10 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2011 rok do artykułu Marek Trzciński
22.06.2012 07:23:54 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2011 rok do artykułu Antoni Trzeciak
22.06.2012 07:18:44 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2011 rok do artykułu Leszek Cybulski
21.06.2012 13:54:56 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
21.06.2012 13:50:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
21.06.2012 13:50:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
21.06.2012 13:49:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz usług do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
21.06.2012 13:49:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
21.06.2012 13:49:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
21.06.2012 13:47:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
21.06.2012 13:46:34 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
21.06.2012 13:45:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz osób-kadra do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
21.06.2012 13:37:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik SIWZ do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
21.06.2012 13:36:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
21.06.2012 13:35:48 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
21.06.2012 09:11:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/115/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
20.06.2012 11:12:34 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
18.06.2012 06:46:38 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XVI/115/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
15.06.2012 13:13:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
14.06.2012 12:07:53 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.06.2012 12:06:34 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.06.2012 10:18:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś, obreb geodezyjny Włodzimierka
14.06.2012 08:46:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja projektowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś, obreb geodezyjny Włodzimierka
14.06.2012 08:43:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś, obreb geodezyjny Włodzimierka
14.06.2012 08:42:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o wymaganych uprawnieniach do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś, obreb geodezyjny Włodzimierka
14.06.2012 08:42:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś, obreb geodezyjny Włodzimierka
14.06.2012 08:41:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś, obreb geodezyjny Włodzimierka
14.06.2012 08:41:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś, obreb geodezyjny Włodzimierka
14.06.2012 08:41:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś, obreb geodezyjny Włodzimierka
14.06.2012 08:40:57 Monika Fabisiak Usunięty załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś, obreb geodezyjny Włodzimierka
14.06.2012 08:40:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś, obreb geodezyjny Włodzimierka
14.06.2012 08:39:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś, obreb geodezyjny Włodzimierka
14.06.2012 08:38:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś, obreb geodezyjny Włodzimierka
14.06.2012 08:37:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś, obreb geodezyjny Włodzimierka
14.06.2012 08:36:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś, obreb geodezyjny Włodzimierka
14.06.2012 08:31:28 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś, obreb geodezyjny Włodzimierka
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI