1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
13.06.2012 10:50:29 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o rozprawie administracyjnej do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
13.06.2012 09:21:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wyjaśnienia siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
11.06.2012 14:13:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 201/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku
11.06.2012 14:11:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 201/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku
11.06.2012 11:56:41 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o rozprawie administracyjnej do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pzredsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o powierzchni około 4200 m 2 tj. około 192 DJP z pomieszczeniem socjalnym o powierzchni około 100m24 zbiornikami na ścieki technologiczne o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiornikami na ścieki bytowe o pojemności 2m3 każdy, 4 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3zbiorników na gaz o pojemności 6700 l każdy z płytą, wraz z drogą dojazdową wzdłużplanowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych nadziałce oznaczonej numerem geodezyjnym 213/1 w miejscowości Borucin wraz z płytąobornikową o powierzchni około 310 m2 i zbiornikiem o pojemności około 49 m3 przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
11.06.2012 11:36:39 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowychy uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającegobudowie 1 studni głębinowej o wydajności max do 70 m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowaną na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 175/32 w miejscowości Włodzimierka, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie
11.06.2012 11:36:24 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowychy uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającegobudowie 1 studni głębinowej o wydajności max do 70 m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowaną na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 175/32 w miejscowości Włodzimierka, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie
11.06.2012 08:45:33 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie 200/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku
11.06.2012 08:44:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie 200/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku
11.06.2012 07:23:30 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XV Sesji Rady Gminy
11.06.2012 07:21:23 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Protokół z obrad XVI Sesji Rady Gminy
11.06.2012 07:14:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XVI Sesji Rady Gminy
11.06.2012 07:13:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XVI Sesji Rady Gminy
11.06.2012 07:13:24 Magdalena Malec Edytowano artykuł Protokół z obrad XV Sesji Rady Gminy
11.06.2012 07:13:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XV Sesji Rady Gminy
06.06.2012 09:45:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/118/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
06.06.2012 09:42:10 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/117/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
06.06.2012 09:41:30 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/116/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
06.06.2012 09:39:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/115/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
06.06.2012 09:38:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/114/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
06.06.2012 09:37:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/113/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
06.06.2012 09:36:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/112/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
06.06.2012 09:26:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
06.06.2012 09:24:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/110/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 13:49:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/118/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 13:48:09 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XVI/117/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 13:47:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/117/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 13:46:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/116/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 13:44:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/115/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 13:41:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/114/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 13:39:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/113/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 13:37:21 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/112/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 13:35:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/111/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 13:34:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/110/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
05.06.2012 11:54:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
05.06.2012 11:49:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz dostaw do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
05.06.2012 11:48:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
05.06.2012 11:48:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
05.06.2012 11:48:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
05.06.2012 11:47:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
05.06.2012 11:41:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik Siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
05.06.2012 11:41:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
05.06.2012 11:40:30 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości: 4.210 ton na remont dróg gminnych i 790 ton na podbudowę drogi gminnej nr 180257 C Bodzanowo-Nagórki
31.05.2012 14:10:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 198/2012 z dnia 28 maja 2012 roku
31.05.2012 09:39:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 199/2012 z dnia 28 maja 2012 roku
31.05.2012 09:34:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 199/2012 z dnia 28 maja 2012 roku
31.05.2012 09:32:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 198/2012 z dnia 28 maja 2012 roku
31.05.2012 09:31:24 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 197/2012 z dnia 23 maja 2012 roku
31.05.2012 09:29:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 197/2012 z dnia 23 maja 2012 roku
31.05.2012 07:43:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 10/2012 z dnia 23 maja 2012 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI