1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
31.05.2012 07:42:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 116/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku
31.05.2012 07:40:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 10/2012 z dnia 23 maja 2012 roku
31.05.2012 07:39:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 116/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku
28.05.2012 11:48:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wyjaśnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
28.05.2012 11:48:08 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 196/2012 z dnia 23 maja 2012 roku
28.05.2012 11:47:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 195/2012 z dnia 23 maja 2012 roku
28.05.2012 10:35:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 196/2012 z dnia 23 maja 2012 roku
28.05.2012 10:33:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 195/2012 z dnia 23 maja 2012 roku
28.05.2012 10:32:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 194/2012 z dnia 21 maja 2012 roku
24.05.2012 13:34:28 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
24.05.2012 13:31:06 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
24.05.2012 08:40:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary na odcinku o długości 0,619 km
23.05.2012 13:50:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników ) na przebudowę chodników w miejscowości Osięciny
23.05.2012 13:23:12 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowień
23.05.2012 13:09:04 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowień
23.05.2012 13:00:33 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowień
23.05.2012 07:53:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 193/2012 z dnia 18 maja 2012 roku
23.05.2012 07:51:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 193/2012 z dnia 18 maja 2012 roku
18.05.2012 13:54:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiar do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
18.05.2012 13:14:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja projektowa cz. 7 do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
18.05.2012 13:12:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja przetargowa cz. 6 do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
18.05.2012 13:10:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja przetargowa cz. 5 do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
18.05.2012 13:06:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja projektowa cz. 4 do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
18.05.2012 13:03:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja projektowa cz. 3 do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
18.05.2012 13:00:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja projektowa cz.2 do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
18.05.2012 12:57:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja projektowa cz.1 do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
18.05.2012 12:54:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne cz. 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
18.05.2012 12:51:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz szczegółowespecyfikacje techniczne cz.1 do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
18.05.2012 12:40:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz wraz z załącznikami do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
18.05.2012 12:40:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
18.05.2012 12:38:41 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Gimnazjum w Osięcinach przy ul. Traugutta 7 na części z działek o nr. ewidencyjnych 481/9, 489, 481/6.
17.05.2012 07:17:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 192/2012 z dnia 14 maja 2012 roku
17.05.2012 07:13:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 192/2012 z dnia 14 maja 2012 roku
16.05.2012 08:14:11 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydanie postanowienia do artykułu Postępowanie administracyjne w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy maksymalnej do 1000 kW wraz infrastukturą towarzyszącą w miejscowości Krotoszyn na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 52 i 62
16.05.2012 08:12:58 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu postanowienia do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowychy uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającegobudowie 1 studni głębinowej o wydajności max do 70 m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowaną na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 175/32 w miejscowości Włodzimierka, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie
14.05.2012 12:13:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 191/2012 z dnia 8 maja 2012 roku
14.05.2012 12:11:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 191/2012 z dnia 8 maja 2012 roku
14.05.2012 12:10:46 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy
11.05.2012 12:07:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja Rynku w Osięcinach
11.05.2012 10:27:56 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy
11.05.2012 10:07:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy
11.05.2012 10:05:17 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu
11.05.2012 10:03:32 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu
11.05.2012 09:43:30 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu
11.05.2012 09:36:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu
10.05.2012 11:30:39 Magdalena Malec Edytowano artykuł Jerzy Mirosław Patyk<br />
10.05.2012 11:30:01 Magdalena Malec Edytowano artykuł Włodzimierz Wesołowski
10.05.2012 11:29:44 Magdalena Malec Edytowano artykuł Marek Trzciński
10.05.2012 11:29:31 Magdalena Malec Edytowano artykuł Antoni Trzeciak
10.05.2012 11:29:17 Magdalena Malec Edytowano artykuł Dariusz Pasturczak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI